Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (34 sloc) 1.45 KB
city: brno
start: 2018-12-13
name: Brněnské Pyvo
topic: Hardware Bazar
venue: u-drevaka
description: |
Normální termín Pyva vychází v prosinci nevhodně, a tak se místo posledního
čtvrtka sejdeme ve čtvrtek druhý.
Přednášky nebudou. Lightning talky být můžou, ale bez projektoru.
## Hardware
Hlavním tématem večera bude, jak už to tak tradičně bývá, hardware!
Přineste se pochlubit pípátky, blikátky, točítky, chytrými varnými
konvicemi a jinými zajímavými věcmi.
Nejlépe samozřejmě vlastnoručně ubastlenými a Pythonem poháněnými :)
## Vetešnictví
Letos budeme taky pokračovat v tradici předvánočních blešáků,
[kte](https://pyvo.cz/brno-pyvo/2012-12/
)[rých](https://pyvo.cz/brno-pyvo/2013-12/)
[by](https://pyvo.cz/brno-pyvo/2014-12/
)[lo](https://pyvo.cz/brno-pyvo/2015-12/)
[už](https://pyvo.cz/brno-pyvo/2016-12/)
[šest](https://pyvo.cz/brno-pyvo/2017-12).
Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou
elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z loňska?
Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji! (po <var>n</var> pivech)
## Samolepková burza
Je tady třetí ročník samolepkové burzy!
Máte doma nějaké samolepky, které nechcete?
Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!
---
Sejdeme se v salonku u Dřeváka.
Těšíme se!
talks: []
urls: []