Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Color Table

Name Hex RGB HSV HSL
AliceBlue #F0F8FF 240, 248, 255 57, 100, 97 208, 100.0%, 97.06%
AntiqueWhite #FAEBD7 250, 235, 215 9, 77, 91 34, 77.78%, 91.18%
Aqua #00FFFF 0, 255, 255 50, 100, 50 180, 100.0%, 50.00%
Aquamarine #7FFFD4 127, 255, 212 44, 100, 74 160, 100.0%, 74.90%
Azure #F0FFFF 240, 255, 255 50, 100, 97 180, 100.0%, 97.06%
Beige #F5F5DC 245, 245, 220 16, 55, 91 60, 55.56%, 91.18%
Bisque #FFE4C4 255, 228, 196 9, 100, 88 33, 100.0%, 88.43%
Black #000000 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0.000%, 0.000%
BlanchedAlmond #FFEBCD 255, 235, 205 9, 100, 90 36, 100.0%, 90.20%
Blue #0000FF 0, 0, 255 66, 100, 50 240, 100.0%, 50.00%
BlueViolet #8A2BE2 138, 43, 226 75, 75, 52 271, 75.93%, 52.75%
Brown #A52A2A 165, 42, 42 0, 59, 40 0, 59.42%, 40.59%
BurlyWood #DEB887 222, 184, 135 9, 56, 70 34, 56.86%, 70.00%
CadetBlue #5F9EA0 95, 158, 160 50, 25, 50 182, 25.49%, 50.00%
Chartreuse #7FFF00 127, 255, 0 25, 100, 50 90, 100.0%, 50.00%
Chocolate #D2691E 210, 105, 30 6, 74, 47 25, 75.00%, 47.06%
Coral #FF7F50 255, 127, 80 4, 100, 65 16, 100.0%, 65.69%
CornflowerBlue #6495ED 100, 149, 237 60, 79, 66 219, 79.19%, 66.08%
Cornsilk #FFF8DC 255, 248, 220 13, 100, 93 48, 100.0%, 93.14%
Crimson #DC143C 220, 20, 60 96, 83, 47 348, 83.33%, 47.06%
Cyan #00FFFF 0, 255, 255 50, 100, 50 180, 100.0%, 50.00%
DarkBlue #00008B 0, 0, 139 66, 100, 27 240, 100.0%, 27.25%
DarkCyan #008B8B 0, 139, 139 50, 100, 27 180, 100.0%, 27.25%
DarkGoldenRod #B8860B 184, 134, 11 11, 88, 38 43, 88.72%, 38.24%
DarkGray #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0, 66 0, 0.000%, 66.27%
DarkGrey #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0, 66 0, 0.000%, 66.27%
DarkGreen #006400 0, 100, 0 33, 100, 19 120, 100.0%, 19.61%
DarkKhaki #BDB76B 189, 183, 107 15, 38, 58 56, 38.32%, 58.04%
DarkMagenta #8B008B 139, 0, 139 83, 100, 27 300, 100.0%, 27.25%
DarkOliveGreen #556B2F 85, 107, 47 22, 38, 30 82, 38.96%, 30.20%
Darkorange #FF8C00 255, 140, 0 9, 100, 50 33, 100.0%, 50.00%
DarkOrchid #9932CC 153, 50, 204 77, 60, 49 280, 60.63%, 49.80%
DarkRed #8B0000 139, 0, 0 0, 100, 27 0, 100.0%, 27.25%
DarkSalmon #E9967A 233, 150, 122 4, 71, 69 15, 71.61%, 69.61%
DarkSeaGreen #8FBC8F 143, 188, 143 33, 25, 64 120, 25.14%, 64.90%
DarkSlateBlue #483D8B 72, 61, 139 69, 38, 39 248, 39.00%, 39.22%
DarkSlateGray #2F4F4F 47, 79, 79 50, 25, 24 180, 25.40%, 24.71%
DarkSlateGrey #2F4F4F 47, 79, 79 50, 25, 24 180, 25.40%, 24.71%
DarkTurquoise #00CED1 0, 206, 209 50, 100, 40 181, 100.0%, 40.98%
DarkViolet #9400D3 148, 0, 211 78, 100, 41 282, 100.0%, 41.37%
DeepPink #FF1493 255, 20, 147 90, 100, 53 328, 100.0%, 53.92%
DeepSkyBlue #00BFFF 0, 191, 255 54, 100, 50 195, 100.0%, 50.00%
DimGray #696969 105, 105, 105 0, 0, 41 0, 0.000%, 41.18%
DimGrey #696969 105, 105, 105 0, 0, 41 0, 0.000%, 41.18%
DodgerBlue #1E90FF 30, 144, 255 58, 100, 55 210, 100.0%, 55.88%
FireBrick #B22222 178, 34, 34 0, 67, 41 0, 67.92%, 41.57%
FloralWhite #FFFAF0 255, 250, 240 11, 100, 97 40, 100.0%, 97.06%
ForestGreen #228B22 34, 139, 34 33, 60, 33 120, 60.69%, 33.92%
Fuchsia #FF00FF 255, 0, 255 83, 100, 50 300, 100.0%, 50.00%
Gainsboro #DCDCDC 220, 220, 220 0, 0, 86 0, 0.000%, 86.27%
GhostWhite #F8F8FF 248, 248, 255 66, 100, 98 240, 100.0%, 98.63%
Gold #FFD700 255, 215, 0 14, 100, 50 51, 100.0%, 50.00%
GoldenRod #DAA520 218, 165, 32 11, 74, 49 43, 74.40%, 49.02%
Gray #808080 128, 128, 128 0, 0, 50 0, 0.000%, 50.20%
Grey #008000 0, 128, 0 33, 100, 25 0, 0.000%, 50.20%
Green #ADFF2F 173, 255, 47 23, 100, 59 120, 100.0%, 25.10%
GreenYellow #808080 128, 128, 128 0, 0, 50 84, 100.0%, 59.22%
HoneyDew #F0FFF0 240, 255, 240 33, 100, 97 120, 100.0%, 97.06%
HotPink #FF69B4 255, 105, 180 91, 100, 70 330, 100.0%, 70.59%
IndianRed #CD5C5C 205, 92, 92 0, 53, 58 0, 53.05%, 58.24%
Indigo #4B0082 75, 0, 130 76, 100, 25 275, 100.0%, 25.49%
Ivory #FFFFF0 255, 255, 240 16, 100, 97 60, 100.0%, 97.06%
Khaki #F0E68C 240, 230, 140 15, 76, 74 54, 76.92%, 74.51%
Lavender #E6E6FA 230, 230, 250 66, 66, 94 240, 66.67%, 94.12%
LavenderBlush #FFF0F5 255, 240, 245 94, 100, 97 340, 100.0%, 97.06%
LawnGreen #7CFC00 124, 252, 0 25, 100, 49 90, 100.0%, 49.41%
LemonChiffon #FFFACD 255, 250, 205 14, 100, 90 54, 100.0%, 90.20%
LightBlue #ADD8E6 173, 216, 230 54, 53, 79 195, 53.27%, 79.02%
LightCoral #F08080 240, 128, 128 0, 78, 72 0, 78.87%, 72.16%
LightCyan #E0FFFF 224, 255, 255 50, 100, 93 180, 100.0%, 93.92%
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 250, 250, 210 16, 80, 90 60, 80.00%, 90.20%
LightGray #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0, 82 120, 73.44%, 74.90%
LightGrey #90EE90 144, 238, 144 33, 73, 74 0, 0.000%, 82.75%
LightGreen #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0, 82 0, 0.000%, 82.75%
LightPink #FFB6C1 255, 182, 193 97, 100, 85 351, 100.0%, 85.69%
LightSalmon #FFA07A 255, 160, 122 4, 100, 73 17, 100.0%, 73.92%
LightSeaGreen #20B2AA 32, 178, 170 49, 69, 41 177, 69.52%, 41.18%
LightSkyBlue #87CEFA 135, 206, 250 56, 92, 75 203, 92.00%, 75.49%
LightSlateGray #778899 119, 136, 153 58, 14, 53 210, 14.29%, 53.33%
LightSlateGrey #778899 119, 136, 153 58, 14, 53 210, 14.29%, 53.33%
LightSteelBlue #B0C4DE 176, 196, 222 59, 41, 78 214, 41.07%, 78.04%
LightYellow #FFFFE0 255, 255, 224 16, 100, 93 60, 100.0%, 93.92%
Lime #00FF00 0, 255, 0 33, 100, 50 120, 100.0%, 50.00%
LimeGreen #32CD32 50, 205, 50 33, 60, 50 120, 60.78%, 50.00%
Linen #FAF0E6 250, 240, 230 8, 66, 94 30, 66.67%, 94.12%
Magenta #FF00FF 255, 0, 255 83, 100, 50 300, 100.0%, 50.00%
Maroon #800000 128, 0, 0 0, 100, 25 0, 100.0%, 25.10%
MediumAquaMarine #66CDAA 102, 205, 170 44, 50, 60 160, 50.74%, 60.20%
MediumBlue #0000CD 0, 0, 205 66, 100, 40 240, 100.0%, 40.20%
MediumOrchid #BA55D3 186, 85, 211 80, 58, 58 288, 58.88%, 58.04%
MediumPurple #9370DB 147, 112, 219 72, 59, 64 260, 59.78%, 64.90%
MediumSeaGreen #3CB371 60, 179, 113 40, 49, 46 147, 49.79%, 46.86%
MediumSlateBlue #7B68EE 123, 104, 238 69, 79, 67 249, 79.76%, 67.06%
MediumSpringGreen #00FA9A 0, 250, 154 43, 100, 49 157, 100.0%, 49.02%
MediumTurquoise #48D1CC 72, 209, 204 49, 59, 55 178, 59.83%, 55.10%
MediumVioletRed #C71585 199, 21, 133 89, 80, 43 322, 80.91%, 43.14%
MidnightBlue #191970 25, 25, 112 66, 63, 26 240, 63.50%, 26.86%
MintCream #F5FFFA 245, 255, 250 41, 100, 98 150, 100.0%, 98.04%
MistyRose #FFE4E1 255, 228, 225 1, 100, 94 6, 100.0%, 94.12%
Moccasin #FFE4B5 255, 228, 181 10, 100, 85 38, 100.0%, 85.49%
NavajoWhite #FFDEAD 255, 222, 173 9, 100, 83 36, 100.0%, 83.92%
Navy #000080 0, 0, 128 66, 100, 25 240, 100.0%, 25.10%
OldLace #FDF5E6 253, 245, 230 10, 85, 94 39, 85.19%, 94.71%
Olive #808000 128, 128, 0 16, 100, 25 60, 100.0%, 25.10%
OliveDrab #6B8E23 107, 142, 35 22, 60, 34 80, 60.45%, 34.71%
Orange #FFA500 255, 165, 0 10, 100, 50 39, 100.0%, 50.00%
OrangeRed #FF4500 255, 69, 0 4, 100, 50 16, 100.0%, 50.00%
Orchid #DA70D6 218, 112, 214 83, 58, 64 302, 58.89%, 64.71%
PaleGoldenRod #EEE8AA 238, 232, 170 15, 66, 80 55, 66.67%, 80.00%
PaleGreen #98FB98 152, 251, 152 33, 92, 79 120, 92.52%, 79.02%
PaleTurquoise #AFEEEE 175, 238, 238 50, 64, 80 180, 64.95%, 80.98%
PaleVioletRed #DB7093 219, 112, 147 94, 59, 64 340, 59.78%, 64.90%
PapayaWhip #FFEFD5 255, 239, 213 10, 100, 91 37, 100.0%, 91.76%
PeachPuff #FFDAB9 255, 218, 185 7, 100, 86 28, 100.0%, 86.27%
Peru #CD853F 205, 133, 63 8, 58, 52 30, 58.68%, 52.55%
Pink #FFC0CB 255, 192, 203 97, 100, 87 350, 100.0%, 87.65%
Plum #DDA0DD 221, 160, 221 83, 47, 74 300, 47.29%, 74.71%
PowderBlue #B0E0E6 176, 224, 230 51, 51, 79 187, 51.92%, 79.61%
Purple #800080 128, 0, 128 83, 100, 25 300, 100.0%, 25.10%
Red #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 50 0, 100.0%, 50.00%
RosyBrown #BC8F8F 188, 143, 143 0, 25, 64 0, 25.14%, 64.90%
RoyalBlue #4169E1 65, 105, 225 62, 72, 56 225, 72.73%, 56.86%
SaddleBrown #8B4513 139, 69, 19 6, 75, 30 25, 75.95%, 30.98%
Salmon #FA8072 250, 128, 114 1, 93, 71 6, 93.15%, 71.37%
SandyBrown #F4A460 244, 164, 96 7, 87, 66 28, 87.06%, 66.67%
SeaGreen #2E8B57 46, 139, 87 40, 50, 36 146, 50.27%, 36.27%
SeaShell #FFF5EE 255, 245, 238 6, 100, 96 25, 100.0%, 96.67%
Sienna #A0522D 160, 82, 45 5, 56, 40 19, 56.10%, 40.20%
Silver #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 75 0, 0.000%, 75.29%
SkyBlue #87CEEB 135, 206, 235 54, 71, 72 197, 71.43%, 72.55%
SlateBlue #6A5ACD 106, 90, 205 68, 53, 57 248, 53.49%, 57.84%
SlateGray #708090 112, 128, 144 58, 12, 50 210, 12.60%, 50.20%
SlateGrey #708090 112, 128, 144 58, 12, 50 210, 12.60%, 50.20%
Snow #FFFAFA 255, 250, 250 0, 100, 99 0, 100.0%, 99.02%
SpringGreen #00FF7F 0, 255, 127 41, 100, 50 150, 100.0%, 50.00%
SteelBlue #4682B4 70, 130, 180 57, 44, 49 207, 44.00%, 49.02%
Tan #D2B48C 210, 180, 140 9, 43, 68 34, 43.75%, 68.63%
Teal #008080 0, 128, 128 50, 100, 25 180, 100.0%, 25.10%
Thistle #D8BFD8 216, 191, 216 83, 24, 79 300, 24.27%, 79.80%
Tomato #FF6347 255, 99, 71 2, 100, 63 9, 100.0%, 63.92%
Turquoise #40E0D0 64, 224, 208 48, 72, 56 174, 72.07%, 56.47%
Violet #EE82EE 238, 130, 238 83, 76, 72 300, 76.06%, 72.16%
Wheat #F5DEB3 245, 222, 179 10, 76, 83 39, 76.74%, 83.14%
White #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 100 0, 0.000%, 100.0%
WhiteSmoke #F5F5F5 245, 245, 245 0, 0, 96 0, 0.000%, 96.08%
Yellow #FFFF00 255, 255, 0 16, 100, 50 60, 100.0%, 50.00%
YellowGreen #9ACD32 154, 205, 50 22, 60, 50 80, 60.78%, 50.00%

See Also

CSS Color Module Level 3

You can’t perform that action at this time.