Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

Color Table

Name Hex RGB HSV HSL
AliceBlue #F0F8FF 240, 248, 255 57, 100, 97 208, 100.0%, 97.06%
AntiqueWhite #FAEBD7 250, 235, 215 9, 77, 91 34, 77.78%, 91.18%
Aqua #00FFFF 0, 255, 255 50, 100, 50 180, 100.0%, 50.00%
Aquamarine #7FFFD4 127, 255, 212 44, 100, 74 160, 100.0%, 74.90%
Azure #F0FFFF 240, 255, 255 50, 100, 97 180, 100.0%, 97.06%
Beige #F5F5DC 245, 245, 220 16, 55, 91 60, 55.56%, 91.18%
Bisque #FFE4C4 255, 228, 196 9, 100, 88 33, 100.0%, 88.43%
Black #000000 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0.000%, 0.000%
BlanchedAlmond #FFEBCD 255, 235, 205 9, 100, 90 36, 100.0%, 90.20%
Blue #0000FF 0, 0, 255 66, 100, 50 240, 100.0%, 50.00%
BlueViolet #8A2BE2 138, 43, 226 75, 75, 52 271, 75.93%, 52.75%
Brown #A52A2A 165, 42, 42 0, 59, 40 0, 59.42%, 40.59%
BurlyWood #DEB887 222, 184, 135 9, 56, 70 34, 56.86%, 70.00%
CadetBlue #5F9EA0 95, 158, 160 50, 25, 50 182, 25.49%, 50.00%
Chartreuse #7FFF00 127, 255, 0 25, 100, 50 90, 100.0%, 50.00%
Chocolate #D2691E 210, 105, 30 6, 74, 47 25, 75.00%, 47.06%
Coral #FF7F50 255, 127, 80 4, 100, 65 16, 100.0%, 65.69%
CornflowerBlue #6495ED 100, 149, 237 60, 79, 66 219, 79.19%, 66.08%
Cornsilk #FFF8DC 255, 248, 220 13, 100, 93 48, 100.0%, 93.14%
Crimson #DC143C 220, 20, 60 96, 83, 47 348, 83.33%, 47.06%
Cyan #00FFFF 0, 255, 255 50, 100, 50 180, 100.0%, 50.00%
DarkBlue #00008B 0, 0, 139 66, 100, 27 240, 100.0%, 27.25%
DarkCyan #008B8B 0, 139, 139 50, 100, 27 180, 100.0%, 27.25%
DarkGoldenRod #B8860B 184, 134, 11 11, 88, 38 43, 88.72%, 38.24%
DarkGray #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0, 66 0, 0.000%, 66.27%
DarkGrey #A9A9A9 169, 169, 169 0, 0, 66 0, 0.000%, 66.27%
DarkGreen #006400 0, 100, 0 33, 100, 19 120, 100.0%, 19.61%
DarkKhaki #BDB76B 189, 183, 107 15, 38, 58 56, 38.32%, 58.04%
DarkMagenta #8B008B 139, 0, 139 83, 100, 27 300, 100.0%, 27.25%
DarkOliveGreen #556B2F 85, 107, 47 22, 38, 30 82, 38.96%, 30.20%
Darkorange #FF8C00 255, 140, 0 9, 100, 50 33, 100.0%, 50.00%
DarkOrchid #9932CC 153, 50, 204 77, 60, 49 280, 60.63%, 49.80%
DarkRed #8B0000 139, 0, 0 0, 100, 27 0, 100.0%, 27.25%
DarkSalmon #E9967A 233, 150, 122 4, 71, 69 15, 71.61%, 69.61%
DarkSeaGreen #8FBC8F 143, 188, 143 33, 25, 64 120, 25.14%, 64.90%
DarkSlateBlue #483D8B 72, 61, 139 69, 38, 39 248, 39.00%, 39.22%
DarkSlateGray #2F4F4F 47, 79, 79 50, 25, 24 180, 25.40%, 24.71%
DarkSlateGrey #2F4F4F 47, 79, 79 50, 25, 24 180, 25.40%, 24.71%
DarkTurquoise #00CED1 0, 206, 209 50, 100, 40 181, 100.0%, 40.98%
DarkViolet #9400D3 148, 0, 211 78, 100, 41 282, 100.0%, 41.37%
DeepPink #FF1493 255, 20, 147 90, 100, 53 328, 100.0%, 53.92%
DeepSkyBlue #00BFFF 0, 191, 255 54, 100, 50 195, 100.0%, 50.00%
DimGray #696969 105, 105, 105 0, 0, 41 0, 0.000%, 41.18%
DimGrey #696969 105, 105, 105 0, 0, 41 0, 0.000%, 41.18%
DodgerBlue #1E90FF 30, 144, 255 58, 100, 55 210, 100.0%, 55.88%
FireBrick #B22222 178, 34, 34 0, 67, 41 0, 67.92%, 41.57%
FloralWhite #FFFAF0 255, 250, 240 11, 100, 97 40, 100.0%, 97.06%
ForestGreen #228B22 34, 139, 34 33, 60, 33 120, 60.69%, 33.92%
Fuchsia #FF00FF 255, 0, 255 83, 100, 50 300, 100.0%, 50.00%
Gainsboro #DCDCDC 220, 220, 220 0, 0, 86 0, 0.000%, 86.27%
GhostWhite #F8F8FF 248, 248, 255 66, 100, 98 240, 100.0%, 98.63%
Gold #FFD700 255, 215, 0 14, 100, 50 51, 100.0%, 50.00%
GoldenRod #DAA520 218, 165, 32 11, 74, 49 43, 74.40%, 49.02%
Gray #808080 128, 128, 128 0, 0, 50 0, 0.000%, 50.20%
Grey #008000 0, 128, 0 33, 100, 25 0, 0.000%, 50.20%
Green #ADFF2F 173, 255, 47 23, 100, 59 120, 100.0%, 25.10%
GreenYellow #808080 128, 128, 128 0, 0, 50 84, 100.0%, 59.22%
HoneyDew #F0FFF0 240, 255, 240 33, 100, 97 120, 100.0%, 97.06%
HotPink #FF69B4 255, 105, 180 91, 100, 70 330, 100.0%, 70.59%
IndianRed #CD5C5C 205, 92, 92 0, 53, 58 0, 53.05%, 58.24%
Indigo #4B0082 75, 0, 130 76, 100, 25 275, 100.0%, 25.49%
Ivory #FFFFF0 255, 255, 240 16, 100, 97 60, 100.0%, 97.06%
Khaki #F0E68C 240, 230, 140 15, 76, 74 54, 76.92%, 74.51%
Lavender #E6E6FA 230, 230, 250 66, 66, 94 240, 66.67%, 94.12%
LavenderBlush #FFF0F5 255, 240, 245 94, 100, 97 340, 100.0%, 97.06%
LawnGreen #7CFC00 124, 252, 0 25, 100, 49 90, 100.0%, 49.41%
LemonChiffon #FFFACD 255, 250, 205 14, 100, 90 54, 100.0%, 90.20%
LightBlue #ADD8E6 173, 216, 230 54, 53, 79 195, 53.27%, 79.02%
LightCoral #F08080 240, 128, 128 0, 78, 72 0, 78.87%, 72.16%
LightCyan #E0FFFF 224, 255, 255 50, 100, 93 180, 100.0%, 93.92%
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 250, 250, 210 16, 80, 90 60, 80.00%, 90.20%
LightGray #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0, 82 120, 73.44%, 74.90%
LightGrey #90EE90 144, 238, 144 33, 73, 74 0, 0.000%, 82.75%
LightGreen #D3D3D3 211, 211, 211 0, 0, 82 0, 0.000%, 82.75%
LightPink #FFB6C1 255, 182, 193 97, 100, 85 351, 100.0%, 85.69%
LightSalmon #FFA07A 255, 160, 122 4, 100, 73 17, 100.0%, 73.92%
LightSeaGreen #20B2AA 32, 178, 170 49, 69, 41 177, 69.52%, 41.18%
LightSkyBlue #87CEFA 135, 206, 250 56, 92, 75 203, 92.00%, 75.49%
LightSlateGray #778899 119, 136, 153 58, 14, 53 210, 14.29%, 53.33%
LightSlateGrey #778899 119, 136, 153 58, 14, 53 210, 14.29%, 53.33%
LightSteelBlue #B0C4DE 176, 196, 222 59, 41, 78 214, 41.07%, 78.04%
LightYellow #FFFFE0 255, 255, 224 16, 100, 93 60, 100.0%, 93.92%
Lime #00FF00 0, 255, 0 33, 100, 50 120, 100.0%, 50.00%
LimeGreen #32CD32 50, 205, 50 33, 60, 50 120, 60.78%, 50.00%
Linen #FAF0E6 250, 240, 230 8, 66, 94 30, 66.67%, 94.12%
Magenta #FF00FF 255, 0, 255 83, 100, 50 300, 100.0%, 50.00%
Maroon #800000 128, 0, 0 0, 100, 25 0, 100.0%, 25.10%
MediumAquaMarine #66CDAA 102, 205, 170 44, 50, 60 160, 50.74%, 60.20%
MediumBlue #0000CD 0, 0, 205 66, 100, 40 240, 100.0%, 40.20%
MediumOrchid #BA55D3 186, 85, 211 80, 58, 58 288, 58.88%, 58.04%
MediumPurple #9370DB 147, 112, 219 72, 59, 64 260, 59.78%, 64.90%
MediumSeaGreen #3CB371 60, 179, 113 40, 49, 46 147, 49.79%, 46.86%
MediumSlateBlue #7B68EE 123, 104, 238 69, 79, 67 249, 79.76%, 67.06%
MediumSpringGreen #00FA9A 0, 250, 154 43, 100, 49 157, 100.0%, 49.02%
MediumTurquoise #48D1CC 72, 209, 204 49, 59, 55 178, 59.83%, 55.10%
MediumVioletRed #C71585 199, 21, 133 89, 80, 43 322, 80.91%, 43.14%
MidnightBlue #191970 25, 25, 112 66, 63, 26 240, 63.50%, 26.86%
MintCream #F5FFFA 245, 255, 250 41, 100, 98 150, 100.0%, 98.04%
MistyRose #FFE4E1 255, 228, 225 1, 100, 94 6, 100.0%, 94.12%
Moccasin #FFE4B5 255, 228, 181 10, 100, 85 38, 100.0%, 85.49%
NavajoWhite #FFDEAD 255, 222, 173 9, 100, 83 36, 100.0%, 83.92%
Navy #000080 0, 0, 128 66, 100, 25 240, 100.0%, 25.10%
OldLace #FDF5E6 253, 245, 230 10, 85, 94 39, 85.19%, 94.71%
Olive #808000 128, 128, 0 16, 100, 25 60, 100.0%, 25.10%
OliveDrab #6B8E23 107, 142, 35 22, 60, 34 80, 60.45%, 34.71%
Orange #FFA500 255, 165, 0 10, 100, 50 39, 100.0%, 50.00%
OrangeRed #FF4500 255, 69, 0 4, 100, 50 16, 100.0%, 50.00%
Orchid #DA70D6 218, 112, 214 83, 58, 64 302, 58.89%, 64.71%
PaleGoldenRod #EEE8AA 238, 232, 170 15, 66, 80 55, 66.67%, 80.00%
PaleGreen #98FB98 152, 251, 152 33, 92, 79 120, 92.52%, 79.02%
PaleTurquoise #AFEEEE 175, 238, 238 50, 64, 80 180, 64.95%, 80.98%
PaleVioletRed #DB7093 219, 112, 147 94, 59, 64 340, 59.78%, 64.90%
PapayaWhip #FFEFD5 255, 239, 213 10, 100, 91 37, 100.0%, 91.76%
PeachPuff #FFDAB9 255, 218, 185 7, 100, 86 28, 100.0%, 86.27%
Peru #CD853F 205, 133, 63 8, 58, 52 30, 58.68%, 52.55%
Pink #FFC0CB 255, 192, 203 97, 100, 87 350, 100.0%, 87.65%
Plum #DDA0DD 221, 160, 221 83, 47, 74 300, 47.29%, 74.71%
PowderBlue #B0E0E6 176, 224, 230 51, 51, 79 187, 51.92%, 79.61%
Purple #800080 128, 0, 128 83, 100, 25 300, 100.0%, 25.10%
Red #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 50 0, 100.0%, 50.00%
RosyBrown #BC8F8F 188, 143, 143 0, 25, 64 0, 25.14%, 64.90%
RoyalBlue #4169E1 65, 105, 225 62, 72, 56 225, 72.73%, 56.86%
SaddleBrown #8B4513 139, 69, 19 6, 75, 30 25, 75.95%, 30.98%
Salmon #FA8072 250, 128, 114 1, 93, 71 6, 93.15%, 71.37%
SandyBrown #F4A460 244, 164, 96 7, 87, 66 28, 87.06%, 66.67%
SeaGreen #2E8B57 46, 139, 87 40, 50, 36 146, 50.27%, 36.27%
SeaShell #FFF5EE 255, 245, 238 6, 100, 96 25, 100.0%, 96.67%
Sienna #A0522D 160, 82, 45 5, 56, 40 19, 56.10%, 40.20%
Silver #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 75 0, 0.000%, 75.29%
SkyBlue #87CEEB 135, 206, 235 54, 71, 72 197, 71.43%, 72.55%
SlateBlue #6A5ACD 106, 90, 205 68, 53, 57 248, 53.49%, 57.84%
SlateGray #708090 112, 128, 144 58, 12, 50 210, 12.60%, 50.20%
SlateGrey #708090 112, 128, 144 58, 12, 50 210, 12.60%, 50.20%
Snow #FFFAFA 255, 250, 250 0, 100, 99 0, 100.0%, 99.02%
SpringGreen #00FF7F 0, 255, 127 41, 100, 50 150, 100.0%, 50.00%
SteelBlue #4682B4 70, 130, 180 57, 44, 49 207, 44.00%, 49.02%
Tan #D2B48C 210, 180, 140 9, 43, 68 34, 43.75%, 68.63%
Teal #008080 0, 128, 128 50, 100, 25 180, 100.0%, 25.10%
Thistle #D8BFD8 216, 191, 216 83, 24, 79 300, 24.27%, 79.80%
Tomato #FF6347 255, 99, 71 2, 100, 63 9, 100.0%, 63.92%
Turquoise #40E0D0 64, 224, 208 48, 72, 56 174, 72.07%, 56.47%
Violet #EE82EE 238, 130, 238 83, 76, 72 300, 76.06%, 72.16%
Wheat #F5DEB3 245, 222, 179 10, 76, 83 39, 76.74%, 83.14%
White #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 100 0, 0.000%, 100.0%
WhiteSmoke #F5F5F5 245, 245, 245 0, 0, 96 0, 0.000%, 96.08%
Yellow #FFFF00 255, 255, 0 16, 100, 50 60, 100.0%, 50.00%
YellowGreen #9ACD32 154, 205, 50 22, 60, 50 80, 60.78%, 50.00%

See Also

CSS Color Module Level 3

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Sponsor this project