Skip to content
gh-pages
Switch branches/tags
Code
This branch is up to date with gh-pages.
Contribute

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
css
 
 
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rails Girls ръководства

Тези ръководства са вдъхновени от ръководствата за Rails Girls. Повечето от материалите тук са се родили около Rails Girls Sofia събитията и учебните групи, които се случват след това.

Можете да видите ръководствата от това хранилище на адрес railsgirls.hno3.org.

Можете да ги използвате както намерите за добре.

Принос към ръководствата

Всеки принос, допълване и подобрение на тези ръководства е добре дошъл. Инструкции за това има по-долу.

Ръководствата са написани на Markdown и използват Jekyll, за да генерират статичен сайт, който е качен като GitHub Pages сайт.

Инсталация на зависимостите

За да допълните ръководствата:

  1. Клонирайте това хранилище локално.
  2. Трябва да имате инсталирана версия на Ruby и Bundler.
  3. Отидете в папката на клонираното хранилище: cd tutorials
  4. Инсталирайте зависимостите с: bundle install.

Оцветяване на кода

Ръководствата използват pygments библиотеката за оцветяване на секции с код. Ако нямате инсталиран pygments, няма да може да видите в прегледа на локалното си копие секциите с код, които са дефинирани така:

{% highlight %}
{% endhighlight %}

Ако няма да редактирате секции с код, може да игнорирате това. Ако искате да си инсталирате pygments, следвайте инструкциите за инсталация тук, в секцията "Pygments".

Стартирайте Jekyll

$ jekyll server --watch

В този момент би трябвало да може да отворите localhost:4000 и да видите преглед на локалното си копие на тези ръководства. След всяка редакция, Jekyll ще прегенерира HTML документите динамично и ще можете да видите промените си в рамките на секунди.

Лиценз

Съдържанието на това хранилище може да бъде използавно съгласно Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

About

Ръководства за Rails Girls събития

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published