Permalink
Browse files

unchecking 'automatically check for updates' only stopped the check o…

…n startup, not subsequent ones. oops. bug #268
  • Loading branch information...
1 parent e875596 commit e244b95d8378e677c6027657cab81561db5d8b29 Simone Manganelli committed Aug 27, 2009
View
1 Plugin/CTFWhitelistWindowController.h
@@ -12,6 +12,7 @@ extern NSString* kCTFCheckForUpdates;
}
- (IBAction)checkForUpdates:(id)sender;
+- (IBAction)automaticallyCheckForUpdatesDidChange:(id)sender;
- (IBAction)uninstallClickToFlash:(id)sender;
- (IBAction)cancelUninstall:(id)sender;
View
5 Plugin/CTFWhitelistWindowController.m
@@ -29,6 +29,11 @@ - (IBAction)checkForUpdates:(id)sender;
[[SparkleManager sharedManager] checkForUpdates];
}
+- (IBAction)automaticallyCheckForUpdatesDidChange:(id)sender;
+{
+ [[SparkleManager sharedManager] setAutomaticallyChecksForUpdates:[sender state]];
+}
+
- (NSString *)versionString
{
NSBundle *CTFBundle = [NSBundle bundleWithIdentifier:@"com.github.rentzsch.clicktoflash"];
View
317 Plugin/English.lproj/WhitelistPanel.xib
@@ -1,27 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.10">
+<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.03">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">1040</int>
- <string key="IBDocument.SystemVersion">10A394</string>
- <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">732</string>
- <string key="IBDocument.AppKitVersion">1027.1</string>
- <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">430.00</string>
- <object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
- <string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <string key="NS.object.0">732</string>
- </object>
+ <string key="IBDocument.SystemVersion">9L30</string>
+ <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">677</string>
+ <string key="IBDocument.AppKitVersion">949.54</string>
+ <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">353.00</string>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <integer value="1"/>
- <integer value="226"/>
+ <integer value="42"/>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
+ <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
@@ -44,10 +39,10 @@
<int key="NSWindowBacking">2</int>
<string key="NSWindowRect">{{80, 187}, {527, 516}}</string>
<int key="NSWTFlags">-534248448</int>
- <string key="NSWindowTitle">ClickToFlash — Settings</string>
+ <string type="base64-UTF8" key="NSWindowTitle">Q2xpY2tUb0ZsYXNoIOKAlCBTZXR0aW5ncw</string>
<string key="NSWindowClass">NSPanel</string>
<nil key="NSViewClass"/>
- <string key="NSWindowContentMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
<string key="NSWindowContentMinSize">{420, 400}</string>
<object class="NSView" key="NSWindowView" id="1006">
<reference key="NSNextResponder"/>
@@ -86,16 +81,16 @@
<object class="NSMutableArray" key="NSTableColumns">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSTableColumn" id="360546441">
- <double key="NSWidth">482</double>
- <double key="NSMinWidth">40</double>
- <double key="NSMaxWidth">2000</double>
+ <double key="NSWidth">4.820000e+02</double>
+ <double key="NSMinWidth">4.000000e+01</double>
+ <double key="NSMaxWidth">2.000000e+03</double>
<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
<int key="NSCellFlags">75628096</int>
<int key="NSCellFlags2">134219776</int>
<string key="NSContents">Whitelisted Sites</string>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="26">
<string key="NSName">LucidaGrande</string>
- <double key="NSSize">11</double>
+ <double key="NSSize">1.100000e+01</double>
<int key="NSfFlags">3100</int>
</object>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
@@ -118,7 +113,7 @@
<string key="NSContents">Text Cell</string>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="651190810">
<string key="NSName">LucidaGrande</string>
- <double key="NSSize">11</double>
+ <double key="NSSize">1.100000e+01</double>
<int key="NSfFlags">16</int>
</object>
<reference key="NSControlView" ref="863640153"/>
@@ -128,7 +123,7 @@
<string key="NSColorName">controlBackgroundColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="40479445">
<int key="NSColorSpace">3</int>
- <bytes key="NSWhite">MC42NjY2NjY2NjY3AA</bytes>
+ <bytes key="NSWhite">MC42NjY2NjY2OQA</bytes>
</object>
</object>
<object class="NSColor" key="NSTextColor" id="205706440">
@@ -144,8 +139,8 @@
<reference key="NSTableView" ref="863640153"/>
</object>
</object>
- <double key="NSIntercellSpacingWidth">3</double>
- <double key="NSIntercellSpacingHeight">2</double>
+ <double key="NSIntercellSpacingWidth">3.000000e+00</double>
+ <double key="NSIntercellSpacingHeight">2.000000e+00</double>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="293857357"/>
<object class="NSColor" key="NSGridColor">
<int key="NSColorSpace">6</int>
@@ -156,16 +151,13 @@
<bytes key="NSWhite">MC41AA</bytes>
</object>
</object>
- <double key="NSRowHeight">17</double>
+ <double key="NSRowHeight">1.700000e+01</double>
<int key="NSTvFlags">1119879168</int>
- <reference key="NSDelegate"/>
- <reference key="NSDataSource"/>
<int key="NSGridStyleMask">2</int>
<int key="NSColumnAutoresizingStyle">4</int>
<int key="NSDraggingSourceMaskForLocal">15</int>
<int key="NSDraggingSourceMaskForNonLocal">0</int>
<bool key="NSAllowsTypeSelect">YES</bool>
- <int key="NSTableViewDraggingDestinationStyle">0</int>
</object>
</object>
<string key="NSFrame">{{1, 17}, {485, 151}}</string>
@@ -182,8 +174,8 @@
<reference key="NSSuperview" ref="510641939"/>
<reference key="NSTarget" ref="510641939"/>
<string key="NSAction">_doScroller:</string>
- <double key="NSCurValue">37</double>
- <double key="NSPercent">0.19473679999999999</double>
+ <double key="NSCurValue">3.700000e+01</double>
+ <double key="NSPercent">1.947368e-01</double>
</object>
<object class="NSScroller" id="177744705">
<reference key="NSNextResponder" ref="510641939"/>
@@ -193,7 +185,7 @@
<int key="NSsFlags">1</int>
<reference key="NSTarget" ref="510641939"/>
<string key="NSAction">_doScroller:</string>
- <double key="NSPercent">0.99764149999999996</double>
+ <double key="NSPercent">9.976415e-01</double>
</object>
<object class="NSClipView" id="981752289">
<reference key="NSNextResponder" ref="510641939"/>
@@ -231,10 +223,10 @@
<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="13544439">
<int key="NSCellFlags">67239424</int>
<int key="NSCellFlags2">134348800</int>
- <string key="NSContents"></string>
+ <string type="base64-UTF8" key="NSContents">4oiSA</string>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="872573082">
<string key="NSName">Courier</string>
- <double key="NSSize">14</double>
+ <double key="NSSize">1.400000e+01</double>
<int key="NSfFlags">16</int>
</object>
<reference key="NSControlView" ref="43744226"/>
@@ -304,7 +296,7 @@
<string key="NSContents">Load H.264 videos from YouTube</string>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="906693409">
<string key="NSName">LucidaGrande</string>
- <double key="NSSize">13</double>
+ <double key="NSSize">1.300000e+01</double>
<int key="NSfFlags">1044</int>
</object>
<reference key="NSControlView" ref="619486495"/>
@@ -414,8 +406,8 @@
<int key="NSCellFlags2">0</int>
<string key="NSContents">Always load (provides better typography)</string>
<reference key="NSSupport" ref="906693409"/>
- <reference key="NSControlView" ref="211748724"/>
<int key="NSTag">1</int>
+ <reference key="NSControlView" ref="211748724"/>
<int key="NSButtonFlags">1211912703</int>
<int key="NSButtonFlags2">0</int>
<object class="NSImage" key="NSNormalImage">
@@ -425,7 +417,7 @@
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <integer value="0"/>
+ <integer value="0" id="8"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAABRgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAA
@@ -451,7 +443,7 @@ AAAAFwAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAoAAAAXAAAAJAAAAC4AAAAu
AAAAJAAAABcAAAAKAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgEAAAMAAAABABIAAAEB
AAMAAAABABIAAAECAAMAAAAEAAAFxgEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
-AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABABIAAAEXAAQAAAABAAAFEAEcAAMAAAABAAEAAAFS
+AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABBxwAAAEXAAQAAAABAAAFEAEcAAMAAAABAAEAAAFS
AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFzodzAAcAAAwYAAAF1gAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAAMGGFw
cGwCAAAAbW50clJHQiBYWVogB9YABAADABMALAASYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -523,8 +515,8 @@ QXBwbGUgQ29tcHV0ZXIsIEluYy4sIDIwMDUAAAAAA</bytes>
<int key="NSCellFlags2">0</int>
<string key="NSContents">Suppress replacement (uses HTML text)</string>
<reference key="NSSupport" ref="906693409"/>
- <reference key="NSControlView" ref="211748724"/>
<int key="NSTag">2</int>
+ <reference key="NSControlView" ref="211748724"/>
<int key="NSButtonFlags">1211912703</int>
<int key="NSButtonFlags2">0</int>
<object class="NSImage" key="NSNormalImage">
@@ -534,7 +526,7 @@ QXBwbGUgQ29tcHV0ZXIsIEluYy4sIDIwMDUAAAAAA</bytes>
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <integer value="0"/>
+ <reference ref="8"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAABRgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAA
@@ -560,7 +552,7 @@ AAAAFwAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAoAAAAXAAAAJAAAAC4AAAAu
AAAAJAAAABcAAAAKAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgEAAAMAAAABABIAAAEB
AAMAAAABABIAAAECAAMAAAAEAAAFxgEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
-AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABABIAAAEXAAQAAAABAAAFEAEcAAMAAAABAAEAAAFS
+AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABBxwAAAEXAAQAAAABAAAFEAEcAAMAAAABAAEAAAFS
AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFzodzAAcAAAPcAAAF1gAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAAD3GFw
cGwCAAAAbW50clJHQiBYWVogB9kAAQAHAAIADAAeYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBsCh6zG+heDkCDNUtZfpGylwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -608,7 +600,7 @@ Z2h0IEFwcGxlLCBJbmMuLCAyMDA5AA</bytes>
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <integer value="0"/>
+ <reference ref="8"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAABRgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAA
@@ -634,7 +626,7 @@ AAAAFwAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAoAAAAXAAAAJAAAAC4AAAAu
AAAAJAAAABcAAAAKAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAwAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQEAAAMAAAABABIAAAEB
AAMAAAABABIAAAECAAMAAAAEAAAFugEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
-AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABABIAAAEXAAQAAAABAAAFEAEcAAMAAAABAAEAAAFS
+AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABBxwAAAEXAAQAAAABAAAFEAEcAAMAAAABAAEAAAFS
AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
</object>
@@ -813,7 +805,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1280, 778}}</string>
<string key="NSMinSize">{420, 422}</string>
- <string key="NSMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
<string key="NSFrameAutosaveName">ClickToFlash_settingsWindow</string>
</object>
<object class="NSArrayController" id="258102979">
@@ -854,7 +846,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="NSMutableString" key="NSViewClass">
<characters key="NS.bytes">View</characters>
</object>
- <string key="NSWindowContentMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
<string key="NSWindowContentMinSize">{213, 107}</string>
<object class="NSView" key="NSWindowView" id="764661670">
<nil key="NSNextResponder"/>
@@ -877,7 +869,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<int key="NSButtonFlags2">1</int>
<object class="NSFont" key="NSAlternateImage" id="930611850">
<string key="NSName">Helvetica</string>
- <double key="NSSize">13</double>
+ <double key="NSSize">1.300000e+01</double>
<int key="NSfFlags">16</int>
</object>
<object class="NSMutableString" key="NSAlternateContents">
@@ -916,7 +908,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableSet" key="NSDragTypes">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="set.sortedObjects">
+ <object class="NSMutableArray" key="set.sortedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>Apple PDF pasteboard type</string>
<string>Apple PICT pasteboard type</string>
@@ -955,7 +947,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string key="NSContents">Are you sure you want to uninstall ClickToFlash?</string>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="1902766">
<string key="NSName">LucidaGrande-Bold</string>
- <double key="NSSize">13</double>
+ <double key="NSSize">1.300000e+01</double>
<int key="NSfFlags">2072</int>
</object>
<reference key="NSControlView" ref="750380593"/>
@@ -984,7 +976,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1280, 778}}</string>
<string key="NSMinSize">{213, 129}</string>
- <string key="NSMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
</object>
<object class="NSWindowTemplate" id="96738441">
<int key="NSWindowStyleMask">1</int>
@@ -996,7 +988,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="NSMutableString" key="NSViewClass">
<characters key="NS.bytes">View</characters>
</object>
- <string key="NSWindowContentMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
<string key="NSWindowContentMinSize">{213, 107}</string>
<object class="NSView" key="NSWindowView" id="824857308">
<nil key="NSNextResponder"/>
@@ -1033,7 +1025,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableSet" key="NSDragTypes">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="set.sortedObjects">
+ <object class="NSMutableArray" key="set.sortedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>Apple PDF pasteboard type</string>
<string>Apple PICT pasteboard type</string>
@@ -1082,7 +1074,9 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="637044305">
<int key="NSCellFlags">67239424</int>
<int key="NSCellFlags2">4194304</int>
- <string key="NSContents">ClickToFlash may be installed for all users. Manually delete "ClickToFlash.webplugin" from /Library/Internet Plug-ins/ to uninstall ClickToFlash.</string>
+ <string type="base64-UTF8" key="NSContents">Q2xpY2tUb0ZsYXNoIG1heSBiZSBpbnN0YWxsZWQgZm9yIGFsbCB1c2Vycy4gIE1hbnVhbGx5IGRlbGV0
+ZSAiQ2xpY2tUb0ZsYXNoLndlYnBsdWdpbiIgZnJvbSAvTGlicmFyeS9JbnRlcm5ldCBQbHVnLWlucy8g
+dG8gdW5pbnN0YWxsIENsaWNrVG9GbGFzaC4</string>
<reference key="NSSupport" ref="26"/>
<reference key="NSControlView" ref="365775486"/>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="416396323"/>
@@ -1094,7 +1088,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1280, 778}}</string>
<string key="NSMinSize">{213, 129}</string>
- <string key="NSMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
</object>
<object class="NSWindowTemplate" id="460922302">
<int key="NSWindowStyleMask">1</int>
@@ -1106,10 +1100,10 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="NSMutableString" key="NSViewClass">
<characters key="NS.bytes">View</characters>
</object>
- <string key="NSWindowContentMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
<string key="NSWindowContentMinSize">{213, 107}</string>
<object class="NSView" key="NSWindowView" id="263062107">
- <reference key="NSNextResponder"/>
+ <nil key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
@@ -1143,7 +1137,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableSet" key="NSDragTypes">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="set.sortedObjects">
+ <object class="NSMutableArray" key="set.sortedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>Apple PDF pasteboard type</string>
<string>Apple PICT pasteboard type</string>
@@ -1201,11 +1195,10 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{461, 124}</string>
- <reference key="NSSuperview"/>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1280, 778}}</string>
<string key="NSMinSize">{213, 129}</string>
- <string key="NSMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+ <string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
</object>
</object>
<object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
@@ -1280,7 +1273,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string key="NSKeyPath">versionString</string>
<object class="NSDictionary" key="NSOptions">
<string key="NS.key.0">NSAllowsEditingMultipleValuesSelection</string>
- <boolean value="NO" key="NS.object.0"/>
+ <boolean value="NO" key="NS.object.0" id="6"/>
</object>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
@@ -1364,7 +1357,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string key="NSKeyPath">values.siteInfo</string>
<object class="NSDictionary" key="NSOptions">
<string key="NS.key.0">NSHandlesContentAsCompoundValue</string>
- <boolean value="YES" key="NS.object.0"/>
+ <boolean value="YES" key="NS.object.0" id="5"/>
</object>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
@@ -1480,14 +1473,14 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string key="NSKeyPath">arrangedObjects.site</string>
<object class="NSDictionary" key="NSOptions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+ <object class="NSMutableArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>NSAllowsEditingMultipleValuesSelection</string>
<string>NSNullPlaceholder</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <boolean value="NO"/>
+ <reference ref="6"/>
<string>double-click to set</string>
</object>
</object>
@@ -1512,32 +1505,42 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<int key="connectionID">258</int>
</object>
+ <object class="IBConnectionRecord">
+ <object class="IBActionConnection" key="connection">
+ <string key="label">automaticallyCheckForUpdatesDidChange:</string>
+ <reference key="source" ref="1001"/>
+ <reference key="destination" ref="124868638"/>
+ </object>
+ <int key="connectionID">259</int>
+ </object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">0</int>
- <reference key="object" ref="0"/>
+ <object class="NSArray" key="object" id="485306151">
+ <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+ </object>
<reference key="children" ref="1000"/>
<nil key="parent"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-2</int>
<reference key="object" ref="1001"/>
- <reference key="parent" ref="0"/>
- <string key="objectName">File's Owner</string>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
+ <string type="base64-UTF8" key="objectName">RmlsZSdzIE93bmVyA</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-1</int>
<reference key="object" ref="1003"/>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">First Responder</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-3</int>
<reference key="object" ref="1004"/>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">Application</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
@@ -1547,7 +1550,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="1006"/>
</object>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">2</int>
@@ -1566,7 +1569,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">4</int>
<reference key="object" ref="258102979"/>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">Whitelisted Hosts</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
@@ -1842,7 +1845,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">170</int>
<reference key="object" ref="961452516"/>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">Plugin Defaults</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
@@ -1880,7 +1883,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="764661670"/>
</object>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">Uninstall Confirm</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
@@ -1973,7 +1976,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="824857308"/>
</object>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">Uninstall Failure</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
@@ -2051,7 +2054,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="263062107"/>
</object>
- <reference key="parent" ref="0"/>
+ <reference key="parent" ref="485306151"/>
<string key="objectName">Uninstall Success</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
@@ -2140,11 +2143,12 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+ <object class="NSMutableArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+ <string>-1.IBPluginDependency</string>
+ <string>-2.IBPluginDependency</string>
<string>-3.IBPluginDependency</string>
<string>1.IBEditorWindowLastContentRect</string>
- <string>1.IBPluginDependency</string>
<string>1.IBViewEditorWindowController.showingLayoutRectangles</string>
<string>1.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
<string>1.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
@@ -2192,7 +2196,6 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string>190.IBPluginDependency</string>
<string>191.IBPluginDependency</string>
<string>194.IBEditorWindowLastContentRect</string>
- <string>194.IBPluginDependency</string>
<string>194.IBViewEditorWindowController.showingLayoutRectangles</string>
<string>194.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
<string>194.ImportedFromIB2</string>
@@ -2219,7 +2222,6 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string>207.IBPluginDependency</string>
<string>21.IBPluginDependency</string>
<string>213.IBEditorWindowLastContentRect</string>
- <string>213.IBPluginDependency</string>
<string>213.IBViewEditorWindowController.showingLayoutRectangles</string>
<string>213.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
<string>213.ImportedFromIB2</string>
@@ -2240,7 +2242,6 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string>222.IBPluginDependency</string>
<string>223.IBPluginDependency</string>
<string>225.IBEditorWindowLastContentRect</string>
- <string>225.IBPluginDependency</string>
<string>225.IBViewEditorWindowController.showingLayoutRectangles</string>
<string>225.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
<string>225.ImportedFromIB2</string>
@@ -2277,14 +2278,15 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <string>{{240, 125}, {527, 516}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
- <string>{{240, 125}, {527, 516}}</string>
- <integer value="1"/>
+ <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
+ <string>{{369, 140}, {527, 516}}</string>
+ <reference ref="5"/>
+ <string>{{369, 140}, {527, 516}}</string>
+ <integer value="1" id="9"/>
<string>{196, 240}</string>
<string>{{202, 428}, {480, 270}}</string>
- <integer value="1"/>
+ <reference ref="9"/>
<string>{420, 400}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<object class="NSMutableDictionary">
@@ -2368,70 +2370,67 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>{{97, 461}, {461, 124}}</string>
- <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>{{97, 461}, {461, 124}}</string>
- <boolean value="YES"/>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>{213, 107}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>{{105, 287}, {461, 150}}</string>
- <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>{{105, 287}, {461, 150}}</string>
- <boolean value="YES"/>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>{213, 107}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>{{132, 289}, {461, 124}}</string>
- <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="NO"/>
+ <reference ref="6"/>
<string>{{132, 289}, {461, 124}}</string>
- <boolean value="YES"/>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>{213, 107}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
- <boolean value="YES"/>
+ <reference ref="5"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
@@ -2467,21 +2466,25 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
+ <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+ <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+ </object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
</object>
<nil key="activeLocalization"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
+ <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+ <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+ </object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
</object>
<nil key="sourceID"/>
- <int key="maxID">258</int>
+ <int key="maxID">259</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
@@ -2499,9 +2502,10 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string key="superclassName">NSWindowController</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="actions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+ <object class="NSMutableArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>approveUninstall:</string>
+ <string>automaticallyCheckForUpdatesDidChange:</string>
<string>cancelUninstall:</string>
<string>checkForUpdates:</string>
<string>dismissFailureSheet:</string>
@@ -2516,11 +2520,12 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<string>id</string>
<string>id</string>
<string>id</string>
+ <string>id</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+ <object class="NSMutableArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>_checkNowButton</string>
<string>_controller</string>
@@ -2543,94 +2548,8 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAFwgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
</object>
</object>
- <object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptionsV3.2+">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebDownload.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebEditingDelegate.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebFrameLoadDelegate.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebJavaPlugIn.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebPlugin.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebPluginContainer.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebPolicyDelegate.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebResourceLoadDelegate.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebScriptObject.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">WebKit.framework/Headers/WebUIDelegate.h</string>
- </object>
- </object>
- </object>
</object>
<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
- <object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencies">
- <string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.macosx</string>
- <integer value="1040" key="NS.object.0"/>
- </object>
- <object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencyDefaults">
- <string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.macosx</string>
- <integer value="1050" key="NS.object.0"/>
- </object>
- <object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDevelopmentDependencies">
- <string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.InterfaceBuilder3</string>
- <integer value="3000" key="NS.object.0"/>
- </object>
- <bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
<string key="IBDocument.LastKnownRelativeProjectPath">../../ClickToFlash.xcodeproj</string>
<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
</data>
View
1 Plugin/SparkleManager.h
@@ -39,6 +39,7 @@
- (void)startAutomaticallyCheckingForUpdates;
- (void)checkForUpdates;
+- (void)setAutomaticallyChecksForUpdates:(BOOL)checksForUpdates;
- (NSString *)pathToRelaunch;
- (void)setPathToRelaunch:(NSString *)newValue;
View
11 Plugin/SparkleManager.m
@@ -110,10 +110,12 @@ - (void)startAutomaticallyCheckingForUpdates {
}
SUUpdater *updater = [self _updater];
- if ([[CTFUserDefaultsController standardUserDefaults] boolForKey:sAutomaticallyCheckForUpdates]) {
- if (_canUpdate) {
+ if (_canUpdate) {
+ if ([[CTFUserDefaultsController standardUserDefaults] boolForKey:sAutomaticallyCheckForUpdates]) {
[updater checkForUpdatesInBackground];
[updater setAutomaticallyChecksForUpdates:YES];
+ } else {
+ [updater setAutomaticallyChecksForUpdates:NO];
}
}
}
@@ -122,6 +124,11 @@ - (void)checkForUpdates {
[[self _updater] checkForUpdates:nil];
}
+- (void)setAutomaticallyChecksForUpdates:(BOOL)checksForUpdates
+{
+ [[self _updater] setAutomaticallyChecksForUpdates:checksForUpdates];
+}
+
- (NSString*)pathToRelaunchForUpdater:(SUUpdater*)updater {
return _pathToRelaunch;
}

0 comments on commit e244b95

Please sign in to comment.