Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Mag het een ONSje meer zijn? (Can ONS be added?) #1110

Open
basrieter opened this issue Feb 26, 2019 · 12 comments

Comments

@basrieter
Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Feb 26, 2019

Original report by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


I would like to see ONS (the dutch Retro-tv channel) be added to the Nationaal section of Retrospect, if possible.

Marc

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Feb 26, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Do you have an url for this site?

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Feb 26, 2019

Original comment by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


I hope this is what you need: https://www.kijkbijons.nl/

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Feb 26, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


I will check. I saw Allo Allo, so that is a plus!

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 3, 2019

Original comment by Peter Notebaert (Bitbucket: peno64, GitHub: peno64).


O ja en The Persuaders, The avengers, Are you being served, ...
Nostalgie ten top.
Zou een heel mooie toevoeging zijn idd

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 3, 2019

Original comment by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


Iedereen heeft zo zijn voorkeuren. Ik kijk graag naar Nederland Toen, en Gouden Jaren. Meestal is dat onder etenstijd, maar er is ook een uitzending gemist, dus ik hoop dat die ook een plaatsje kan vinden in Retrospect.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 26, 2019

Original comment by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


Ik heb de repository gedownload, en ga eens kijken of ik ONS er zelf bij kan frutten. Denk wel dat Bas er veeeel handiger in is, maar het is wel leuk als ik een beetje weet hoe de vork in de steel zit.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 26, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Je kan hem beter even Forken en dan uiteindelijk een pull request doen. Dat is een stuk eenvoudiger voor mij straks. Geeft ook de optie om wat te discussiëren over changes.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 27, 2019

Original comment by Erik Brown (Bitbucket: ErikBrown, GitHub: ErikBrown).


Ik heb de repository gedownload, en ga eens kijken of ik ONS er zelf bij kan frutten

Dat zou heel mooi zijn!

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 27, 2019

Original comment by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


Ik heb hem met git in mijn home-dir op mijn pc gezet, volgens de instructies in Source hierboven. Ben nu aan het uitzoeken hoe of waar (en wat) ONS erbij te zetten, en vind dat nog niet zo helder. En als het eindelijk op een Pull request gaat aankomen, daar kan ik nog niet bij. @basrieter : is er een template waar ik vanuit kan gaan? Kan ik het beste een apart channel ervoor inrichten?

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 27, 2019

Original comment by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


Al een jaar of 40 aan het programmeren, en nog steeds een beginner. Ik kan hier mijn gestuntel posten, of toch maar een apart topic maken? Het is er geloof ik nog niet.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 27, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Hier posten is niet zo handig. Stuur even een mailtje naar uitzendinggemist.vx [@] gmail [d0t] com, dan voeg ik je aan onze Slack toe.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

@basrieter basrieter commented Mar 27, 2019

Original comment by Marc van Munnen (Bitbucket: mumsoft, GitHub: mumsoft).


Gedaan.

@basrieter basrieter added channel and removed minor enhancement labels Aug 21, 2019
basrieter added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
basrieter added a commit that referenced this issue Oct 30, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
1 participant
You can’t perform that action at this time.