Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
css
 
 
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'aplicació del Tsunami

L'aplicació del Tsunami Democràtic és una plataforma de coordinació d'accions pacífiques de desobediència civil.

Es tracta d'una aplicació,

  • Cooperativa: És un espai on pots compartir la teva disponibilitat de temps i recursos.

  • Confiable: L'aplicació només es pot utilitzar si alguna persona del teu cercle de confiança et proporciona un codi QR. Un cop hagis llegit el codi QR amb l'aplicació ja formaràs part del Tsunami!

  • Segura: L'aplicació no té registre i no has de revelar cap dada. És d'accés anònim i privat.

Com funciona?

Després d'instal·lar l'aplicació i compartir la teva disponibilitat i la teva ubicació aproximada, mai exacta, podràs veure i participar en les accions programades al teu voltant.

Mitjançant la teva participació podrem saber quantes persones hi ha disponibles a cada zona i amb quins horaris per realitzar accions pacífiques de desobediència civil. Això ens permetrà coordinar-nos millor i ser més efectius.

Per a la majoria de mòbils funciona la versió 1. Si no us funciona, utilitzeu la versió 2 (és específica per a mòbils més moderns)

Versio 1

Versio 2

About

TsunamiD

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published