Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

angular-router-advanced

AngularJS, geri çevrilebilir ve dil destekli URL yönlendirmesini desteklememektedir. Bu da çok dilli AngularJS uygulamaları yazmayı zorlaştırmaktadır. angular-router-advanced servisi her view için birden fazla dil destekleyen URL tanımlaması yapma imkanı veren ve bu URL'leri kolayca üreterek HTML içinde kullanmayı sağlayan bir Angular provider'ıdır.

Kurulum

angular-router-advanced servisini kullanabilmek için Github depomuzdaki router.js dosyasını HTML dokümanınıza eklemeniz ve Angular modülünüze sahibinden.router adıyla bağımlılık olarak bildirmeniz yeterlidir.

<html>
  <head>
    <script src="angular.js"></script>
    <script src="router.js"></script>
  </head>
  ...
var app = angular.module('myApp', ['sahibinden.router']);

Kullanım

AngularJS modülünüze config metoduyla aşağıdaki şekilde URL konfigürasyonunuzu girebilirsiniz:

var myApp = angular.module('myApp', ['sahibinden.router'])

.config(function ($routeProvider, $locationProvider, saRouterProvider) {
  'use strict';

  // Url routing icin html5 pushstate kullan
  $locationProvider.html5Mode(true);

  // Url tanimlamalari
  saRouterProvider.when({
      'tr': '/mesajlarim/detay/:id',
      'en': '/messages/detail/:idd'
    }, {
      name: 'my_messages_detail',
      controller: 'MyAccountMessageDetailCtrl',
      templateUrl: '/views/myAccount/messageDetail/MyAccountMessageDetail.html'
    })

    .when({
      'tr': '/mesajlarim',
      'en': '/messages'
    }, {
      name: 'my_messages',
      controller: 'MyAccountMessagesCtrl',
      templateUrl: '/views/myAccount/messages/MyAccountMessages.html'
    })

    .when({
      'tr': '/',
      'en': '/home'
    }, {
      name: 'my_account_home',
      controller: 'MyAccountDashboardCtrl',
      templateUrl: '/views/myAccount/dashboard/MyAccountDashboard.html'
    })

    .otherwise({
      redirectTo : '/'
    })

    .install($routeProvider);

});

Burada her bir view için Türkçe ve İngilizce URL tanımlamaları girdik. Bu kurallara göre kullanıcı /mesajlarim sayfasına girdiğinde MyAccountMessages.html dokümanı MyAccountMessagesCtrl adlı controller ile çalıştırılacaktır. Controller içerisinde dil değişkeni $rootScope'dan lang değeri ile okunabilir:

myApp.controller('MyAccountMessagesCtrl', function ($scope, $rootScope) {
  $scope.welcomeMessage = 'Welcome!';

  if ($rootScope.lang == 'tr') {
    $scope.welcomeMessage = 'Hoşgeldiniz!';
  }
});

Sayfalara bağlantı verirken URL'leri elle yazmak yerine route adı ile dinamik olarak URL üretmek mümkündür:

<a ng-href="{{ url('my_messages') }}">Mesajlarim</a>

Eğer URL konfigürasyonunda dinamik değerler varsa bunlar url fonksiyonuna 2. parametrede nesne olarak gönderilebilir:

<ul>
  <li ng-repeat="message in messages">
    <a ng-href="{{ url('my_messages_detail', { id: message.id }) }}" ng-bind="message.subject"></a>
  </li>
</ul>

Uygulamanızın çoklu dil desteği yoksa, standart yönteme yakın şekilde, sadece varsayılan dilin url'i belirtilerek de route'lar belirlenebilir:

...
  // Url tanimlamalari
  saRouterProvider.when('/mesajlarim/detay/:id', {
      name: 'my_messages_detail',
      controller: 'MyAccountMessageDetailCtrl',
      templateUrl: '/views/myAccount/messageDetail/MyAccountMessageDetail.html'
    })
...

Yukarıdaki yazım şeklinde sadece varsayılan dil için(eğer değiştirilmezse İngilizce'dir) değer girilmiştir. Varsayılan dil de aşağıdaki komut ile belirlenebilir:

saRouterProvider.setDefaultLang('tr');

// yada

saRouter.setDefaultLang('tr');

About

An AngularJS router implementation that supports URL building and translation support - AngularJS için dil destekli ve geri çevrilebilir url servisi

Resources

License

You can’t perform that action at this time.