Skip to content
Kişisel weblog'um. Denemelerim, tecrübelerim ve öğrendiklerimi paylaşıyorum.
HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archetypes Hugo ile blog ekle Nov 19, 2019
content Toptal linkini ekle Dec 5, 2019
layouts Toptal linkini ekle Dec 5, 2019
static CICD yazısını ekle Dec 3, 2019
themes Add favicon Nov 19, 2019
.gitignore Ilk yaziyi biraz guzellestir Nov 19, 2019
.gitmodules Türkçeleştir Nov 19, 2019
README.md Kategorizasyon ekle Nov 20, 2019
config.toml Toptal linkini ekle Dec 5, 2019
netlify.toml

README.md

Netlify Status

Hakkında

Burada blog.selcukcihan.com üzerinden yayınladığım blog'umun kaynak kodunu bulabilirsiniz. Blog'u nasıl ayağa kaldırdığım ve nasıl ayarladığımla alakalı şu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

You can’t perform that action at this time.