Skip to content
Ptt güncel verilerinden İl, ilçe, semt ve mahalle veritabanı oluşturma scripti
TSQL
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 22 commits ahead, 2 commits behind semihs:master.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Aktarilmis Sql Dosyalari 🍄 🍄 🍄 aktarilmis sql dosyaları isimlendirme sekli yil-ay-gun olarak d… Jul 29, 2019
data 😈 😈 😈 24.07.2019 tarihli aktarilmis sql dosyası eklendi. Jul 29, 2019
src 😈 😈 😈 24.07.2019 tarihli aktarilmis sql dosyası eklendi. Jul 29, 2019
.gitignore some fixes. Aug 30, 2016
README.md 🐢 🐢 🐢 14.01.2019 tarihli aktarilmis sql dosyası eklendi. Jan 23, 2019
setup.py

README.md

Ptt İl, ilçe, semt, mahalle Veritabanı

Öncelikle güncel xlsx datasını http://postakodu.ptt.gov.tr/ bu adresten indirin.

Python 3.6.0 Kurulum

  • https://www.python.org/downloads/ bu adresten Python 3.6.0 sürümünü indirin. Kurulum dosyasını çalıştırdığınızda açılan sayfada alt kısımda path yoluna ekle kısmına tick atıp öyle kurulum yapın.

MySQL Veritabanı Ayarları

  • Bir veritabanı oluşturup içine data/ dizini altındaki sablon.sql dosyasını aktarın.
  • src/ptt-pk/ dizini altındaki fetch.py dosyasını açın. Connection kısmını ve data/ dizini altındaki xlsx dosyasının ismini doğru şekilde ayarlayın.

Console Ayarları

  • Komut istemini (Çalıştır > cmd) açın.
  • Buradan indirdiğiniz dosyaları nereye çıkardıysanız cmd üzerinde o dizine gidin.
  • Örn: Dosyaları masaüstüne indirdiyseniz şuna benzer bir komut girin: cd dosya_yolu
 cd C:\Users\Semih\Desktop\il-ilce-semt-mahalle-master
  • Gerekli paketleri yüklemek için :
python setup.py install
  • Aktarma işlemini başlatmak için :
python src/ptt-pk/fetch.py

Dipnot

  • Aktarilmis Sql Dosyalari dizini altından istediğiniz sql dosyasını veritabanı oluşturup aktarabilirsiniz.
Aktardıktan sonra aşağıdaki sql komutlarını çalıştır:
update iller set il_adi = replace(il_adi, 'i̇', 'i');
update ilceler set ilce_adi = replace(ilce_adi, 'i̇', 'i');
update semtler set semt_adi = replace(semt_adi, 'i̇', 'i');
update mahalleler set mahalle_adi = replace(mahalle_adi, 'i̇', 'i');
Bu sql komutlarını i harfini düzeltmek için yapıyoruz.
You can’t perform that action at this time.