Skip to content
This repository
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 385 lines (379 sloc) 27.769 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
<?php

/**
* Finnish (Finland) language pack
* @package cms
* @subpackage i18n
*/

i18n::include_locale_file('cms', 'en_US');

global $lang;

if(array_key_exists('fi_FI', $lang) && is_array($lang['fi_FI'])) {
$lang['fi_FI'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['fi_FI']);
} else {
$lang['fi_FI'] = $lang['en_US'];
}

$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Valitse tiedosto';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['CONTENTMODBY'] = 'Sisältö on muokattavissa henkilöillä';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['CONTENTUSABLEBY'] = 'Sisältö on käytettävissä henkilöillä';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['DELETEDX'] = 'Poistettu %s tiedostoa.%s';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['FILESREADY'] = 'Tiedostot, jotka ovat valmiita kopiointiin:';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['FOLDERDELETED'] = 'hakemisto poistettu.';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['FOLDERSDELETED'] = 'hakemistot poistettu.';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['MENUTITLE'] = 'Tiedostot ja kuvat';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['MOVEDX'] = 'Siirrettiin %s tiedostoa';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['NEWFOLDER'] = 'Uusi kansio';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['NOTEMP'] = 'Väliaikaiskansiota palvelimelle kopiointeja varten ei ole asetettu. Ole hyvä ja määrittele upload_tmp_dir tiedostossa php.ini';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['NOTHINGTOUPLOAD'] = 'Palvelimelle ei ollut mitään kopioitavaa';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['NOWBROKEN'] = 'Seuraavilla sivuilla on rikkinäisiä linkkejä:';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['OWNER'] = 'Omistaja';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['SAVEDFILE'] = 'Tallennettu tiedosto %s';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['SAVEFOLDERNAME'] = 'Tallenna kansion nimi';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['THUMBSDELETED'] = 'Kaikki käyttämättömät pikkukuvat on poistettu';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['UPLOAD'] = 'Kopioi alla luetellut tiedostot palvelimelle';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin']['UPLOADEDX'] = 'Palvelimelle kopioitiin %s tiedostoa';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Luo';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['DELETE'] = 'Poista';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['DELFOLDERS'] = 'Poista valitut kansiot';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Salli vedä &amp; pudota uudelleenjärjestäminen';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['FOLDERS'] = 'Kansiot';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['GO'] = 'Siirry';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['SELECTTODEL'] = 'Valitse kansiot, jotka haluat poistaa ja paina alla olevaa nappia';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Voit järjestellä kansiot uudelleen siirtämällä ne halutuille paoikoille.';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Valitse sivu vasemmalta.';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_right.ss']['WELCOME'] = 'Tervetuloa';
$lang['fi_FI']['AssetAdmin_uploadiframe.ss']['PERMFAILED'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia kopioida tiedostoja tähän kansioon.';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['CAPTION'] = 'Kuvateksti';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['CREATED'] = 'Ensimmäisen kerran ladattu palvelimelle';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['DIM'] = 'Mitat';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['DIMLIMT'] = 'Rajoita ponnahdusikkunan kokoa';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['EDITIMAGE'] = 'Muokkaa tätä kuvaa';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['FILENAME'] = 'Tiedoston nimi';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['GALLERYOPTIONS'] = 'Gallerian asetukset';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['IMAGE'] = 'Kuva';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['ISFLASH'] = 'on Flash-dokumentti';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['LASTEDIT'] = 'Viimeksi muokattu';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['NOLINKS'] = 'Millään sivulla ei ole linkkiä tähän tiedostoon.';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['OWNER'] = 'Omistaja';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['PAGESLINKING'] = 'Seuraavilla sivuilla on linkki tähän tiedostoon:';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['POPUPHEIGHT'] = 'Ponnahdusikkunan korkeus';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['POPUPWIDTH'] = 'Ponnahdusikkunan leveys';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['SIZE'] = 'Koko';
$lang['fi_FI']['AssetTableField.ss']['DELFILE'] = 'Poista tämä tiedosto';
$lang['fi_FI']['AssetTableField.ss']['DRAGTOFOLDER'] = 'Siirrä kansio vasemmalle siirrettävästä tiedostosta';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['SWFFILEOPTIONS'] = 'SWF-tiedoston asetukset';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['TITLE'] = 'Otsikko';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['TYPE'] = 'Tyyppi';
$lang['fi_FI']['AssetTableField']['URL'] = 'URL';
$lang['fi_FI']['CMSLeft.ss']['DELPAGE'] = 'Poista sivut...';
$lang['fi_FI']['CMSLeft.ss']['DELPAGES'] = 'Poista valitut sivut';
$lang['fi_FI']['CMSLeft.ss']['GO'] = 'Siirry';
$lang['fi_FI']['CMSLeft.ss']['NEWPAGE'] = 'Uusi sivu...';
$lang['fi_FI']['CMSLeft.ss']['SELECTPAGESDEL'] = 'Valitse poistettavat sivut ja paina alla olevaa nappia';
$lang['fi_FI']['CMSLeft.ss']['SITECONT'] = 'Sivuston sisältö';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['ACCESS'] = 'Pääsy %s:ään CMS:ssä';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['CANCEL'] = 'Peruuta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['CHOOSEREPORT'] = '(Valitse raportti)';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['COMPARINGV'] = 'Olet vertaamassa versioita #%d ja #%d';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['COPYPUBTOSTAGE'] = 'Haluatko varmasti kopioida julkaistun sisällön luonnossivustolle?';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['DELETE'] = 'Poista luonnossivustolta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['DELETEFP'] = 'Poista julkaistulta sivustolta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['DESCREMOVED'] = 'ja %s jälkeläistä';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['EMAIL'] = 'Sähköposti';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['GO'] = 'Siirry';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Sivuston sisältö';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['MENUTITLE'] = 'Sivuston sisältö';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['METADESCOPT'] = 'Kuvaus';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['METAKEYWORDSOPT'] = 'Avainsanat';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['NEW'] = 'Uusi';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['NOCONTENT'] = 'ei sisältöä';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['NOWAITINGON'] = 'Et ole odottamassa ketään.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['NOWBROKEN'] = 'Seuraavilla sivuilla on rikkinäisiä linkkejä:';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['NOWBROKEN2'] = 'Niiden omistajille on lähetetty sähköpostia ja he korjaavat sivunsa.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['OK'] = 'OK';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PAGEDEL'] = 'Poistettiin %d sivu';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PAGENOTEXISTS'] = 'Tätä sivua ei ole olemassa';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PAGEPUB'] = '%d sivu julkaistiin';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PAGESDEL'] = 'Poistetiin %s sivua';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PAGESPUB'] = '%d sivua julkaistiin';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PAGETYPEOPT'] = 'Sivun tyyppi';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PRINT'] = 'Tulosta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PUBALLCONFIRM'] = 'Julkaise jokainen sivu tällä sivustolla kopioiden luonnosten sisältö julkiselle sivustolle';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PUBALLFUN'] = 'Julkaise kaikki -toiminto';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PUBALLFUN2'] = 'Painamalla tätä nappia, tekee se saman kuin kävisit painamassa joka sivulla "julkaise". Se on käytännöllinen, jos on tehnyt isoja muutoksia sisältöön, esim. kun sivusto luotiin.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['PUBPAGES'] = 'Valmis, julkaistiin %s sivua';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['REMOVED'] = '\'%s\'%s poistettu julkaistulta sivustolta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['REMOVEDFD'] = 'Poistettu luonnossivustolta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['REMOVEDPAGE'] = '%s poistettiin julkaistulta sivulta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['REMOVEDPAGEFROMDRAFT'] = 'Poistettu \'%s\' luonnossivustolta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['REPORT'] = 'Raportti';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['RESTORE'] = 'Palauta';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['RESTORED'] = '%s palautettiin';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['ROLLBACK'] = 'Siirry takaisin tähän versioon.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['ROLLEDBACKPUB'] = 'Siirrytty takaisin julkaistuun versioon. Uusi versionumero on #%d';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['ROLLEDBACKVERSION'] = 'Siirrytty takaisin versioon #%d. Uusi versionumero on #%d';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['SAVE'] = 'Tallenna';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['SENTTO'] = 'Lähetettiin henkilölle %s %s hyväksyttäväksi.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['STATUSOPT'] = 'Tila';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['TOTALPAGES'] = 'Kaikki sivut:';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['VERSIONSNOPAGE'] = 'Sivua #%d ei löydy';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['VIEWING'] = 'Olet katsomassa versiota #%d. %s luotiin.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['VISITRESTORE'] = 'vieraile sivulla restorepage/(ID)';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['WAITINGON'] = 'Odotat muiden henkilöiden työskentelevän sivuilla <b>%d</b>.';
$lang['fi_FI']['CMSMain']['WORKTODO'] = 'Sinulla on töitä sivuilla <b>%s</b>.';
$lang['fi_FI']['CMSMain_dialog.ss']['BUTTONNOTFOUND'] = 'Painikkeen nimeä ei löytynyt';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['ADDEDNOTPUB'] = 'Lisätty luonnossivustolle, mutta ei julkaistu vielä';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['ADDSEARCHCRITERIA'] = 'Lisää suodatin...';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['BATCHACTIONS'] = 'Toiminnot';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['CHANGED'] = 'vaihdettu';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['CLOSEBOX'] = 'sulkeaksesi laatikon napsauta tästä';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['COMPAREMODE'] = 'Vertailutila (valitse kaksi alta)';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['CREATE'] = 'Luo';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['DEL'] = 'poistettu';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['DELETECONFIRM'] = 'Poista valitut sivut';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['DELETEDSTILLLIVE'] = 'Poistettu luonnossivustolta, mutta silti vielä live-sivustolla';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['EDITEDNOTPUB'] = 'Muokattu luonnossivustoa, mutta ei julkaistu vielä';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['EDITEDSINCE'] = 'Muokattu jstk. lähtien';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Salli vedä ja pudota -järjestely';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['GO'] = 'Siirry';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['KEY'] = 'Avain:';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['NEW'] = 'uusi';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['OPENBOX'] = 'avataksesi laatikon napsauta tästä';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['PAGEVERSIONH'] = 'Sivun versiohistoria';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['PUBLISHCONFIRM'] = 'Julkaise valitut sivut';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SEARCH'] = 'Etsi';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SEARCHTITLE'] = 'Etsi URL-osoitteesta, otsikosta, valikon otsikosta ja sisällöstä';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESACTIONS'] = 'Valitse sivut, joita haluat muutettavan ja napsauta toimintoa:';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SELECTPAGESDUP'] = 'Valitse sivut, joista tehdään kaksoiskappaleet, ja minne kaksoiskappaleet sijoitetaan. Sivujen alasivut kopioidaan myös.';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SHOWONLYCHANGED'] = 'Näytä ainoastaan muutetut sivut';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SHOWUNPUB'] = 'Näytä julkaisemattomat versiot';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SITECONTENT TITLE'] = 'Sivuston sisältö ja rakenne';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['SITEREPORTS'] = 'Sivuston raportit';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['TASKLIST'] = 'Tehtävälista';
$lang['fi_FI']['CMSMain_left.ss']['WAITINGON'] = 'Odotetaan';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['ANYMESSAGE'] = 'Onko sinulla viestejä muokkaajallesi?';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Valitse sivu vasemmalta.';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['LOADING'] = 'ladataan...';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['MESSAGE'] = 'Viesti';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['SENDTO'] = 'Lähetä...';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['STATUS'] = 'Tila';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['SUBMIT'] = 'Lähetä hyväksyttäväksi';
$lang['fi_FI']['CMSMain_right.ss']['WELCOMETO'] = 'Tervetuloa';
$lang['fi_FI']['CMSMain_versions.ss']['AUTHOR'] = 'Tekijä';
$lang['fi_FI']['CMSMain_versions.ss']['NOTPUB'] = 'Ei julkaistu';
$lang['fi_FI']['CMSMain_versions.ss']['PUBR'] = 'Julkaisija';
$lang['fi_FI']['CMSMain_versions.ss']['UNKNOWN'] = 'Tuntematon';
$lang['fi_FI']['CMSMain_versions.ss']['WHEN'] = 'Milloin';
$lang['fi_FI']['CMSRight.ss']['CHOOSEPAGE'] = 'Valitse sivu vasemmalta.';
$lang['fi_FI']['CMSRight.ss']['ECONTENT'] = 'Muokkaa sisältöä';
$lang['fi_FI']['CMSRight.ss']['WELCOMETO'] = 'Tervetuloa';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['ACCEPT'] = 'Hyväksy';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['APPROVED'] = 'Hyväksytty %s kommenttia.';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['APPROVEDCOMMENTS'] = 'Hyväksytyt kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['AUTHOR'] = 'Kirjoittaja';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['COMMENT'] = 'Kommentti';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['COMMENTS'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['COMMENTSAWAITINGMODERATION'] = 'Hyväksymistä odottavat kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['DATEPOSTED'] = 'Lähetetty';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['DELETE'] = 'Poista';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['DELETEALL'] = 'Poista kaikki';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['DELETED'] = 'Poistettu %s kommenttia.';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['MARKASNOTSPAM'] = 'Merkkaa ei-roskapostiksi';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['MARKEDNOTSPAM'] = 'Merkattu %s kommenttia ei-roskapostiksi.';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['MARKEDSPAM'] = 'Merkattu %s kommenttia roskapostiksi.';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['MENUTITLE'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['NAME'] = 'Nimi';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['PAGE'] = 'Sivu';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['SPAM'] = 'Roskapostia';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin']['SPAMMARKED'] = 'Merkkaa roskapostiksi';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_left.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Tervetuloa ';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'kommenttejen hallinta. Valitse hakemisto hakemistopuusta vasemmalla.';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['APPROVED'] = 'Hyväksytty';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['AWAITMODERATION'] = 'Odottaa moderointia';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['CommentAdmin_SiteTree.ss']['SPAM'] = 'Roskaposti';
$lang['fi_FI']['CommentList.ss']['NOCOM'] = 'Tällä sivulla ei ole kommentteja.';
$lang['fi_FI']['CommentTableField']['FILTER'] = 'Suodata';
$lang['fi_FI']['CommentTableField']['SEARCH'] = 'Etsi';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['APPROVE'] = 'hyväksy';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['APPROVECOMMENT'] = 'Hyväksy tämä kommentti';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['DELETE'] = 'poista';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['DELETEROW'] = 'Poista tämä rivi';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['EDIT'] = 'muokkaa';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['MARKASSPAM'] = 'Merkitse tämä kommentti roskapostiksi';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['MARKNOSPAM'] = 'Merkkaa tämä kommentti ei-roskapostiksi';
$lang['fi_FI']['CommentTableField.ss']['SPAM'] = 'roskaposti';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['CHOOSECRIT'] = 'Ole hyvä ja valitse hakuehto ja paina "Mene".';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['CREATE'] = 'Luo';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['DELETE'] = 'Poista';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['DELETEDSUCCESS'] = 'Poistettu onnistuneesti';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['EXPORTCSV'] = 'Vie CSV:nä';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['FOUND'] = 'löydetty:';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['GO'] = 'Mene';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['SAVE'] = 'Tallenna';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin']['SAVED'] = 'Tallennettu';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin_left.ss']['ADDLISTING'] = 'Lisää luettelointi';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin_left.ss']['SEARCHLISTINGS'] = 'Etsi luettelointeja';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin_left.ss']['SEARCHRESULTS'] = 'Etsinnän tulokset';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Tervetuloa ';
$lang['fi_FI']['GenericDataAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'Ole hyvä ja valitse merkintä vasemmasta paneelista.';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['ACTIONS'] = 'toiminnot';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['APPLY'] = 'käytä';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['CANCEL'] = 'peruuta';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['CROP'] = 'rajaa';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['CURRENTACTION'] = 'tämän hetkinen&nbsp;toiminto';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['EDITFUNCTIONS'] = 'muokkaa&nbsp;funktioita';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['EXIT'] = 'poistu';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['HEIGHT'] = 'korkeus';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['REDO'] = 'tee uudelleen';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['ROT'] = 'kierrä';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['SAVE'] = 'tallenna kuva';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['UNDO'] = 'kumoa';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['UNTITLED'] = 'Nimeämätön asiakirja';
$lang['fi_FI']['ImageEditor.ss']['WIDTH'] = 'leveys';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['CHANGEDURL'] = 'URL-osoite vaihdettiin osoitteeksi %s';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['HELP'] = 'Ohje';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['PAGETYPE'] = 'Sivun tyyppi:';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['PERMAGAIN'] = 'Olet kirjautunut ulos CMS:stä. Jos haluat kirjautua uudelleen sisään, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi alla.';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['PERMALREADY'] = 'Paihoittelut, mutta et pääse tähän osaan CMS:ää. Jos haluat kirjautua jonain muuna, voit tehdä sen alla.';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['PERMDEFAULT'] = 'Valitse tunnistustapa ja syötä tunnistetietosi CMS:ään.';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['PLEASESAVE'] = 'Tätä sivua ei voitu päivittää, koska sitä ei ole vielä tallennettu. Tallenna sivu.';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['REQUESTERROR'] = 'Virhe pyynnössä';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['SAVED'] = 'tallennettu';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['SAVEDUP'] = 'Tallennettu';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['SITECONTENTLEFT'] = 'Sivuston sisältö';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT1'] = 'Tämä on';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['APPVERSIONTEXT2'] = 'versio, jota sinä käytät, on CVS-versio';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['ARCHS'] = 'Arkistoitu sivusto';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['DRAFTS'] = 'Luonnossivusto';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['EDIT'] = 'Muokkaa';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['EDITINCMS'] = 'Muokkaa tätä sivua CMS:ssä';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['EDITPROFILE'] = 'Profiili';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['LOADING'] = 'Ladataan...';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['LOGGEDINAS'] = 'Kirjautuneena käyttäjänä';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['LOGOUT'] = 'Kirjaudu ulos';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['PUBLIS'] = 'Julkaistu sivusto';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['SSWEB'] = 'Silverstripe-verkkosivusto';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['VIEWINDRAFT'] = 'Näytä tämä sivu luonnossivustolla';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['VIEWINPUBLISHED'] = 'Näytä tämä sivu julkaistulla sivustolla';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain.ss']['VIEWPAGEIN'] = 'Sivun katselu:';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['STATUSTO'] = 'Tila vaihdettiin tilaksi %s';
$lang['fi_FI']['LeftAndMain']['TREESITECONTENT'] = 'Sivuston sisältö';
$lang['fi_FI']['MemberList']['ADD'] = 'Lisää';
$lang['fi_FI']['MemberList']['ANYGROUP'] = 'Mikä tahansa ryhmä';
$lang['fi_FI']['MemberList']['ASC'] = 'Nousevasti';
$lang['fi_FI']['MemberList']['DESC'] = 'Laskevasti';
$lang['fi_FI']['MemberList']['EMAIL'] = 'Sähköposti';
$lang['fi_FI']['MemberList']['FILTERBYG'] = 'Suodata ryhmän mukaan';
$lang['fi_FI']['MemberList']['FN'] = 'Etunimi';
$lang['fi_FI']['MemberList']['ORDERBY'] = 'Lajittele';
$lang['fi_FI']['MemberList']['PASSWD'] = 'Salasana';
$lang['fi_FI']['MemberList']['SEARCH'] = 'Etsi';
$lang['fi_FI']['MemberList']['SN'] = 'Sukunimi';
$lang['fi_FI']['MemberList.ss']['FILTER'] = 'Suodata';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Näytetään';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['FIRSTMEMBERS'] = 'jäsenet';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['LASTMEMBERS'] = 'jäsenet';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['NEXTMEMBERS'] = 'jäsenet';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['PREVIOUSMEMBERS'] = 'jäsenet';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Katso ensimmäinen';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Katso viimeisin';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Katso seuraava';
$lang['fi_FI']['MemberList_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Katso edellinen';
$lang['fi_FI']['MemberList_Table.ss']['EMAIL'] = 'Sähköpostiosoite';
$lang['fi_FI']['MemberList_Table.ss']['FN'] = 'Etunimi';
$lang['fi_FI']['MemberList_Table.ss']['PASSWD'] = 'Salasana';
$lang['fi_FI']['MemberList_Table.ss']['SN'] = 'Sukunimi';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['ADD'] = 'Lisää';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['ADDEDTOGROUP'] = 'Ryhmään lisättiin jäsen';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['ADDINGFIELD'] = 'Lisäys epäonnistui';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['ANYGROUP'] = 'Mikä tahansa ryhmä';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['ASC'] = 'Nousevasti';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['DESC'] = 'Laskevasti';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['EMAIL'] = 'Sähköposti';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['FILTER'] = 'Suodata';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['FILTERBYGROUP'] = 'Suodata ryhmän mukaan';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['FIRSTNAME'] = 'Etunimi';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['ORDERBY'] = 'Lajittele';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['SEARCH'] = 'Etsi';
$lang['fi_FI']['MemberTableField.ss']['ADDNEW'] = 'Lisää uusi';
$lang['fi_FI']['MemberTableField.ss']['DELETEMEMBER'] = 'Poista tämä käyttäjä';
$lang['fi_FI']['MemberTableField.ss']['EDITMEMBER'] = 'Muokkaa tätä käyttäjää';
$lang['fi_FI']['MemberTableField.ss']['SHOWMEMBER'] = 'Näytä tämä käyttäjä';
$lang['fi_FI']['MemberTableField']['SURNAME'] = 'Sukunimi';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['ADDBUTTON'] = 'Lisää';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['CLASSTYPE'] = 'Tyyppi';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['CLEAR_SEARCH'] = 'Tyhjennä haku';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['DELETE'] = 'Poista';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['DELETEDRECORDS'] = 'Poistettu %s tietuetta.';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['GOBACK'] = 'Palaa';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['IMPORTEDRECORDS'] = 'Tuotu %s tietuetta.';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['SAVE'] = 'Tallenna';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['SEARCHRESULTS'] = 'Haun tulokset';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['SELECTALL'] = 'valitse kaikki';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['SELECTNONE'] = 'poista valinta';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin']['UPDATEDRECORDS'] = 'Päivitetty %s tietuetta.';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin_left.ss']['ADD_TAB_HEADER'] = 'Lisää';
$lang['fi_FI']['ModelAdmin_left.ss']['IMPORT_TAB_HEADER'] = 'Tuo';
$lang['fi_FI']['PageComment']['COMMENTBY'] = 'Henkilön %s kommentti sivulla %s';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface']['POST'] = 'Lähetä';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface']['SPAMQUESTION'] = 'Roskapostin estokysymys: %s';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface.ss']['COMMENTS'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface.ss']['NEXT'] = 'seuraava';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface.ss']['NOCOMMENTSYET'] = 'Kukaan ei ole kommentoinut tätä sivua.';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface.ss']['POSTCOM'] = 'Lähetä kommenttisi';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface.ss']['PREV'] = 'edellinen';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface.ss']['RSSFEEDCOMMENTS'] = 'Tämän sivun kommenttejen RSS-lähde';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface']['YOURCOMMENT'] = 'Kommentit';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface']['YOURNAME'] = 'Sinun nimesi';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_Controller']['SPAMQUESTION'] = 'Roskapostin estokysymys: %s';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_Form']['AWAITINGMODERATION'] = 'Kommenttisi on nyt lähetetty ja se odottaa hyväksymistä.';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_Form']['MSGYOUPOSTED'] = 'Lähettämäsi viesti oli: ';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_Form']['SPAMDETECTED'] = 'Roskapostia havaittu!';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['APPROVE'] = 'hyväksy tämä kommentti';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISNTSPAM'] = 'tämä kommentti ei ole roskapostia';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['ISSPAM'] = 'tämä kommentti on roskapostia';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['PBY'] = 'Lähettäjä:';
$lang['fi_FI']['PageCommentInterface_singlecomment.ss']['REMCOM'] = 'poista tämä kommentti';
$lang['fi_FI']['ReportAdmin_left.ss']['REPORTS'] = 'Raportit';
$lang['fi_FI']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Tervetuloa ohjelman';
$lang['fi_FI']['ReportAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'raportoinnin hallintaosioon. Valitse raportti vasemmalta.';
$lang['fi_FI']['ReportAdmin_SiteTree.ss']['REPORTS'] = 'Raportit';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin']['ADDMEMBER'] = 'Lisää jäsen';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin']['EDITPERMISSIONS'] = 'Muokkaa jokaisen ryhmän oikeuksia ja IP-osotteita.';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin']['MENUTITLE'] = 'Suojaus';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin']['NEWGROUP'] = 'Uusi ryhmä';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin']['SAVE'] = 'Tallenna';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin']['SGROUPS'] = 'Tietoturvaryhmät';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['CREATE'] = 'Luo';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['DEL'] = 'Poista';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['DELGROUPS'] = 'Poista valitut ryhmät';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['ENABLEDRAGGING'] = 'Salli vedä &amp; pudota uudelleenjärjestäminen';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['GO'] = 'Siirry';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['SECGROUPS'] = 'Tietoturvaryhmät';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['SELECT'] = 'Valitse poistettavat sivut ja paina alla olevaa nappia';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_left.ss']['TOREORG'] = 'Jos haluat järjestellä sivustosi uudelleen, vedä sivut sinne minne haluat.';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME1'] = 'Tervetuloa ohjelman';
$lang['fi_FI']['SecurityAdmin_right.ss']['WELCOME2'] = 'tietoturvan hallintaosioon. Valitse ryhmä vasemmalta.';
$lang['fi_FI']['SideReport']['EMPTYPAGES'] = 'Tyhjennä sivut';
$lang['fi_FI']['SideReport']['LAST2WEEKS'] = 'Sivut, joita on muokattu viimeisen kahden viikon aikana';
$lang['fi_FI']['SideReport']['REPEMPTY'] = 'Raportti %s on tyhjä.';
$lang['fi_FI']['StaticExporter']['BASEURL'] = 'Kannan URL-osoite';
$lang['fi_FI']['StaticExporter']['EXPORTTO'] = 'Vie tähän kansioon';
$lang['fi_FI']['StaticExporter']['FOLDEREXPORT'] = 'Kansio, jonne viedään:';
$lang['fi_FI']['StaticExporter']['NAME'] = 'Staattinen viejä';
$lang['fi_FI']['StaticExporter']['ONETHATEXISTS'] = 'Anna olemassaoleva kansio';
$lang['fi_FI']['TaskList.ss']['BY'] = 'henkilöltä';
$lang['fi_FI']['ThumbnailStripField']['NOIMAGESFOUND'] = 'Kuvia ei löytynyt kohteesta ';
$lang['fi_FI']['ThumbnailStripField']['NOTAFOLDER'] = 'Tämä ei ole kansio';
$lang['fi_FI']['ThumbnailStripField.ss']['CHOOSEFOLDER'] = '(Valitse yllä kansio)';
$lang['fi_FI']['ViewArchivedEmail.ss']['CANACCESS'] = 'Pääset arkistoidulle sivulle tällä linkillä:';
$lang['fi_FI']['ViewArchivedEmail.ss']['HAVEASKED'] = 'Sinua on pyydetty katsomaan sivun sisältöä ';
$lang['fi_FI']['WaitingOn.ss']['ATO'] = 'osoitettu henkilölle';
$lang['fi_FI']['WidgetAreaEditor.ss']['AVAILABLE'] = 'Saatavilla olevat widgetit';
$lang['fi_FI']['WidgetAreaEditor.ss']['INUSE'] = 'Tällä hetkellä käytetyt widgetit';
$lang['fi_FI']['WidgetAreaEditor.ss']['NOAVAIL'] = 'Widgettejä ei tällä hetkellä ole saatavilla.';
$lang['fi_FI']['WidgetAreaEditor.ss']['TOADD'] = 'Lisätäksesi widgettejä vedä ne vasemmalta alueelta tähän.';
$lang['fi_FI']['WidgetEditor.ss']['DELETE'] = 'Poista';

?>
Something went wrong with that request. Please try again.