Skip to content

slovensko-digital/navody.digital

Repository files navigation

Návody.digital

Slovensko.Digital CI Maintainability Test Coverage

Deployment

Master ide automaticky na staging.navody.digital

Neprogramátorské úlohy

Setup OSX (homebrew)

 • brew install postgresql
 • brew services start postgresql
 • bundle install
 • yarn install
 • cp .env.sample .env
 • bin/setup

Setup VS Code Remote Containers

Prerekvizity:

 • Linux -> docker a docker-compose 1.21+
 • Windows/MacOS -> Docker Desktop 2.0+
 • Visual Studio Code
 • Vo VS Code rozšírenie Remote Containers

Setup

 • Otvoriť projekt vo VS Code
 • View -> Command Palette
 • vyhľadať a vybrať >Remote-Containers: Reopen in Container
 • cp .env.sample .env
 • Seed databázy bin/rails db:seed:replant

Prvýkrát sa musí postaviť docker image a vytvoriť docker kontajner, takže to môže s kompilovaním Ruby a inštaláciou balíčkov trvať aj 10 minút. Ďalšie spustenia už potom trvajú rádovo pár sekúnd.

Vo VS Code je možné používať klasický linuxový terminál vo vnútri kontajnera alebo si vytvoriť Run and Debug konfiguráciu pre rails server, ktorá umožní používanie debugera.

Emaily odoslané aplikáciou je možné pozrieť na adrese http://localhost:3000/letter_opener

Spustenie:

 • bin/rails s

Aplikácia štandardne beží na http://localhost:3000

Test:

 • bin/rake