Skip to content

slovensko-digital/slovensko-sk-api

Repository files navigation

slovensko.sk API od Slovensko.Digital

Slovensko.Digital CI

slovensko.sk API je proxy REST API komponent k službám www.slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy – ÚPVS). Distribuovaný je ako Docker kontajner. Pomocou neho viete urobiť prihlasovanie cez eID, získať informácie o prihlásenej osobe, zasielať podania v mene prihlásenej osoby alebo v mene právnickej osoby, ktorá si zriadi technický účet u prevádzkovateľa (NASES). Taktiež je možné pracovať s el. schránkou (eDesk), modulom dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov (MDURZ), centrálnou úradnou tabuľou (CUET), využívať služby el. pečatenia a informatívneho overovania el. podpisov (CEP).

Dokumentácia

Ďalšie služby

Licencia

European Union Public License v. 1.2

Autori projektu

Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. a WEBY GROUP, s.r.o.