Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
tmp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slovensko.sk API od Slovensko.Digital

Slovensko.Digital CI

slovensko.sk API je proxy REST API komponent k službám www.slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy – ÚPVS). Distribuovaný je ako Docker kontajner. Pomocou neho viete urobiť prihlasovanie cez eID, získať informácie o prihlásenej osobe, zasielať podania v mene prihlásenej osoby alebo v mene právnickej osoby, ktorá si zriadi technický účet u prevádzkovateľa (NASES). Taktiež je možné pracovať s el. schránkou (eDesk), modulom dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov (MDURZ), centrálnou úradnou tabuľou (CUET), využívať služby el. pečatenia a informatívneho overovania el. podpisov (CEP).

Dokumentácia

Ďalšie služby

Licencia

European Union Public License v. 1.2

Autori projektu

Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. a WEBY GROUP, s.r.o.