Skip to content

snify/covid-opendata-bulgaria

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

covid-opendata-bulgaria

open data aggregate about COVID-19 pandemic in Bulgaria

Всекидневна информация ще бъде качвана тук.
Събирането на броят случаи по градове става автоматично на 30 минути.

Събира се информация за:API endpoints

На това репо в /data има 3 файла, които се генерират автоматично през 30 минути:

 • /data/historical_data.json - пълен JSON със случаите по дати и региони
 • /data/latest_data.json - кратък JSON с новите случаи за деня по региони и summary за всички до този момент
 • /data/last_update.json - timestamp на последно обновяване на репото (случва се само при промени)Примерен резултат от /data/latest_data.json:

{
 "date": "06-04-2020",      // DD-MM-YYYY формат
 "data": [            // array
  {
   "name": "Sofia City",    // Име на областта
   "total_cases": 10      // Брой случаи за деня
  }
 ],
 "confirmed_cases_new": 10,    // Потвърдени нови случаи за деня
 "confirmed_cases_total": 541,  // Тотал потвърдени случаи до момента
 "deaths_new": 1,         // Брой смъртни случаи за деня
 "deaths_total": 21,       // Тотал смъртни случаи до момента
 "recoveries_new": 2,       // Брой възстановени за деня
 "recoveries_total": 39,     // Тотал възстановени до момента
 "active_cases_total": 481,    // Активни случаи в момента
 "active_cases_icu": 22,     // Активни хоспитализирани случаи (критични)
 "active_cases_hospitalized": 210 // Активни хоспитализирани случаи (тотал)
}

/data/historical_data.json е в същият формат, но под формата на лист. За разлика от /data/latest_data.json там има и области с total_cases: 0 за деня. Това е с цел да има списък от всички засегнати градове (т.е. точно както е в таблицата от Wikipedia). Нулевите резултати са филтрирани за /data/latest_data.json

Източник на информацията: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_data/Bulgaria_medical_cases


To be updated...

#stayhome

About

Open data aggregate about COVID-19 pandemic in Bulgaria

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published