Skip to content

soeren-b-c/lectio-skema-til-.ics-kalender

 
 

Repository files navigation

Lectioskema til .ics

Node http server der konverterer fra lectioskemaer til .ics formatet.

Spørgsmål, kommentarer, pull requests osv. meget velkomne!

Installationsguide

Det antages at der installeres på en Ubuntu / Linux-lignende platform.

 1. Installer nødvendige pakker
  sudo apt install curl libgbm1 tor wget
  
 2. Installer Node.js. Hent nyeste udgave fra https://nodejs.org/en/download/
 3. Hent filerne, pak ud, naviger til den udpakkede mappe
  wget https://github.com/soeren-b-c/lectio-skema-til-.ics-kalender/archive/master.zip
  unzip master.zip
  cd lectio-skema-til-.ics-kalender-master
  
 4. Installer nødvendige pakker
  npm install
  npm audit fix
  
 5. Find dit SKOLE-ID og LÆRER-ID / ELEV-ID i adressefeltet i dit personlige Lectio-skema. Eksempel lærer: https://www.lectio.dk/lectio/SKOLE-ID/SkemaNy.aspx?type=laerer&laererid=LÆRER-ID Eksempel elev: https://www.lectio.dk/lectio/SKOLE-ID/SkemaNy.aspx?type=elev&elevid=ELEV-ID
 6. Kopier filen sample-db.csv til db.csv
  cp sample-db.csv db.csv
  
 7. Rediger filen db.csv, og tilret med dit SKOLE-ID, og angiv dit brugernavn og kodeord. F.eks. 1,AA,hunter1, hvis du går på skole 1, med brugernavn AA og kodeord hunter1.
 8. (Hvis og kun hvis du kører koden på en Raspberry Pi eller lignende, så fjern kommenteringen på linje 57 i browser.js filen
  // If on Raspberry Pi, uncomment line below after
  // installing chromium via apt (or similar)
  // See https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/7917
  // and https://github.com/soeren-b-c/lectio-skema-til-.ics-kalender/issues/24
  //executablePath: '/usr/bin/chromium-browser',
  og installer chromium sudo apt install chromium-browser.)
 9. Start programmet
  npm start
  
 10. Besøg web-adressen http://localhost:9002/?laerer=LÆRER-ID&uger=2&type=laerer&skole=SKOLE-ID hvis du er lærer, eller http://localhost:9002/?skole=SKOLE-ID&elev=ELEV-ID hvis du er elev, og erstatter SKOLE-ID og LÆRER-ID / ELEV-ID med dine egne værdier. Du får nu genereret en .ics kalender-fil med dit skema.
 11. ALLE SKEMAER FOR ALLE ELEVER OG LÆRERE PÅ DIN SKOLE ER NU TILGÆNGELIGE, hvis din computer er tilgængelig udefra på port 9002. Det er du (med tanke på GDPR) nok ikke interesseret i. Der er en grund til at Lectio skjuler skemaerne bag et login. Det er måske en god ide at begrænse adgang udefra. Brug f.eks. ufw til det.
  man ufw
  sudo ufw deny 9002
  

Se setup.md for forslag til setup og daglig brug.

Licens

Programmet er oprindeligt skrevet af Emil Bach Mikkelsen og udgivet under ISC licensen.

Emils oprindelige kode kan findes her: https://github.com/emmikkelsen/node-lectio-til-ics

Yderligere bidrag af Scott Mathieson og Leonora.

Programmet kan hentes her: https://github.com/soeren-b-c/node-lectio-til-ics/

Links

Koden bor her: https://github.com/soeren-b-c/lectio-skema-til-.ics-kalender

Se også: https://skema.click

About

Node http server der konverterer fra lectioskemaer til .ics formatet.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Languages

 • JavaScript 100.0%