Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

README.md

jakobejitblokaci.cz

Tohle je www.jakobejitblokaci.cz. Posílejte pull requesty, pokud chcete něco doplnit. Tento obsah můžete použít i u sebe na webu a vcelku bych to i doporučil.

Licence: Creative Commons "Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)" - v případě použití celého HTML je splněna ponecháním značky <meta name="author" content="https://github.com/spaze/jakobejitblokaci.cz/graphs/contributors"> v kódu stránky.

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages