Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
197 lines (196 sloc) 5.67 KB
---
bg:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'имаше грешки: %{errors}'
date:
abbr_day_names:
- нед
- пон
- вт
- ср
- чет
- пет
- съб
abbr_month_names:
-
- ян.
- фев.
- март
- апр.
- май
- юни
- юли
- авг.
- сеп.
- окт.
- ноем.
- дек.
day_names:
- неделя
- понеделник
- вторник
- сряда
- четвъртък
- петък
- събота
formats:
default: "%d.%m.%Y"
long: "%d %B %Y"
short: "%d %b"
month_names:
-
- януари
- февруари
- март
- април
- май
- юни
- юли
- август
- септември
- октомври
- ноември
- декември
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: около 1 час
other: около %{count} часа
about_x_months:
one: около 1 месец
other: около %{count} месеца
about_x_years:
one: около 1 година
other: около %{count} години
almost_x_years:
one: почти 1 година
other: почти %{count} години
half_a_minute: половин минута
less_than_x_minutes:
one: по-малко от 1 минута
other: по-малко от %{count} минути
less_than_x_seconds:
one: по-малко от 1 секунда
other: по-малко от %{count} секунди
over_x_years:
one: над 1 година
other: над %{count} години
x_days:
one: 1 ден
other: "%{count} дни"
x_minutes:
one: 1 минута
other: "%{count} минути"
x_months:
one: 1 месец
other: "%{count} месеца"
x_seconds:
one: 1 секунда
other: "%{count} секунди"
prompts:
day: Ден
hour: Час
minute: Минута
month: Месец
second: Секунда
year: Година
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: трябва да се потвърди
blank: не може да е без стойност
confirmation: не съответства на потвърждението
empty: не може да е празно
equal_to: трябва да има стойност, равна на %{count}
even: трябва да е нечетно
exclusion: съдържа предварително зададена стойност
greater_than: трябва да има стойност, по-голяма от %{count}
greater_than_or_equal_to: трябва да има стойност, по-голяма или равна на %{count}
inclusion: съдържа непредвидена стойност
invalid: съдържа невярна стойност
less_than: трябва да има стойност, по-малка от %{count}
less_than_or_equal_to: трябва да има стойност, по-малка или равна на %{count}
not_a_number: не е число
not_an_integer: не е цяло число
odd: трябва да е четно
taken: вече съществува
too_long: е прекаленo дълго (не може да е повече от %{count} символа)
too_short: е прекалено късо (не може да бъде по-малко от %{count} символа)
wrong_length: е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символа)
template:
body: 'Възникнаха проблеми със следните полета:'
header:
one: "%{model}: записът е неуспешен заради 1 грешка"
other: "%{model}: записът е неуспешен заради %{count} грешки"
helpers:
select:
prompt: Моля отбележете
submit:
create: Създай %{model}
submit: Запази %{model}
update: Обнови %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: " "
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: лв.
format:
delimiter: " "
precision: 3
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: милиарда
million: милиона
quadrillion: квадрилиона
thousand: хиляди
trillion: трилиона
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Байт
other: Байта
gb: ГБ
kb: КБ
mb: МБ
tb: ТБ
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " и "
two_words_connector: " и "
words_connector: ", "
time:
am: преди обяд
formats:
default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
long: "%d %B %Y, %H:%M"
short: "%d %b, %H:%M"
pm: следобед