Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
163 lines (128 sloc) 6.73 KB

🇭🇺   🇬🇧

Maintenance of WordPress websites on a cloud server and technical support

My main activity is proactive maintenance of existing websites and web applications.
These experiences could mean valuable feedback for your developer/s.
Traffic light example 🚦 a developer sees the green light, I see red and amber.

Proactive maintenance features

 • Choosing service providers based on measurements
 • Modern OS and software on your server
 • Server and website monitoring by functional tests and integrity checks
 • Monitoring of 3rd-parties too
 • Log analysis, alerts
 • Software updates by reading changelogs
 • Intelligent backup
 • Reporting issues to editors and developers
 • User management, user support over the phone, in email or chat and how-to videos EN/HU
 • Developing monitoring, performance and security tools
 • Handmade WordPress plugins
 • WordPress theme developer tools, plugin blacklist and suggestions
 • Image optimization
 • Email delivery

Benefits

 • Stable operation
 • Fast page loads
 • Website security
 • Better UX for visitors and editors also
 • Higher Google Search ranking
 • Fewer unexpected situations

Contact me: viktor@szepe.net

Webserver stack

Essentially keep every operation in memory!

 • Modern CPU, high memory bandwidth as WordPress is mainly memory copying, sub-msec disk access time, try UpCloud!
 • Thin virtualization layer, try UpCloud! Keep away from popular, non-enterprise providers
 • Fast operating system: No systemd, Enough entropy, IRQ balance, Low memory usage
 • Block hammering attackers: Fail2ban, permanently block hostile networks
 • Anycast DNS
 • Quick webserver: Apache with Event MPM
 • Parallel connection CDN with RAM-like speeds (Amazon CloudFront)
 • High speed SSL: ECDSA certificate, Entropy source, TLS1.2, Ciphersuites for AES-NI, SSL session cache, OCSP stapling, HTTP/2
 • Modern PHP with OPcache, FastCGI connected through UDS
 • Lean WordPress installation: minimal and audited plugins only
 • Redis in-memory object cache
 • TokuDB (fractal tree) MariaDB engine
 • Static resource optimization
 • Cut on JavaScripts
 • Continuous monitoring (Monit, Pingdom, HetrixTools)

Infrastructure layers

 • Choose a datacenter (location, power, cooling, security)
 • Choose carriers (network)
 • Set up an AS (Autonomous system)
 • Set up redundant networking
 • Set up SAN (Storage area network)
 • Set up servers (power supply, fans, CPU, memory, chipsets)
 • Install virtualization software
 • Install network services (DNS resolvers, NTP, OS mirror)
 • Monitor all of above (e.g. disk health, voltages, fan speeds, temperatures)
 • Keep away spammer and hacker neighbors
 • OS (Operating system: time, IRQ, entropy)
 • Firewall (known hostile networks, individual attackers)
 • MTA (Mail transfer agent)
 • System backup
 • Server software (webserver, database, in-memory cache, language interpreter)
 • Monitoring (filesystem, clock, networking, processes, files)
 • Application (code, static files)
 • Package managers
 • CLI (command line) tools
 • Third parties (DNS, CDN, SSL OCSP, external monitoring, trackers, video platform, map, ESP)

WordPress üzemeltetés cloud szerveren és műszaki támogatás

Honlap műszaki háttere
Videó egy honlap műszaki hátteréről (HU)

Létező honlapok proaktív üzemeltetésével foglalkozok.
Olyan dolgokkal, amelyek nem látszanak a képernyőn, amiről sokan azt hisszük, hogy rendben vannak, tehát a hibák váratlanul jönnek elő.

Olyan helyen veszi hasznomat, ahol nehezen tolerálható az üzemszünet és az üzemzavar.

A fejlesztésbe technológiai tanácsokkal és konkrét kivitelezéssel segítek be a tapasztalataim alapján.
A közlekedési jelzőlámpa példával élve 🚦 a fejlesztők a zöldet látják, én a sárgát és a pirosat.
A figyelmem az üzembiztonságon, a sérülékenységen és a sebességen van.

Hogyan előzöm meg a hibákat?

 • Megfelelő szolgáltató választás mérések alapján
 • Modern operációs rendszer és szoftver installálás a szerverére
 • Ellenőrzött környezet felállítása a honlaphoz
 • Szerver, honlap és külső szolgáltatók monitorozás (EN) funkcionális tesztekkel és integritás ellenőrzéssel
 • Reggelente/óránként hibanaplók elemzése
 • Szoftver frissítés changelog-ok olvasása alapján
 • Intelligens biztonsági mentés heti rotációval
 • Hibajegy nyitás a szerkesztőknek és a fejlesztőknek
 • Felhasználó menedzsment, és felhasználó támogatás telefonon, emailben, chat-en és videókkal (EN/HU)
 • Monitorozó programok, teljesítmény növelő és biztonsági eszközök fejlesztése
 • Gondosan készített WordPress bővítmények
 • Fejlesztői eszközök gyártása WordPress sablon készítéshez, bővítmény fekete-lista és javasolt bővítmények
 • Kép fájl optimalizálás
 • Email kézbesítés (EN)

Előnyök

 • Stabil üzem
 • Gyors oldal betöltés
 • Honlap sérülékenységek kiküszöbölése
 • Jobb felhasználói élmény (UX) a látogatóknak és a szerkesztőknek is
 • Jobb helyezés a Google Keresőben
 • Kevesebb váratlan incidens

Keressen meg: viktor@szepe.net

más: Honlap tervezés

Ezeket a csapatokat tartom képesnek arra, hogy hatékony, konverziót hozó honlapot, webáruházat tervezzenek.

más: WordPress fejlesztő keresés

You can’t perform that action at this time.