Skip to content
@techiaith

Uned Technolegau Iaith / Language Technologies Unit

Uned ymchwil hunan-gynhaliol sy’n datblygu technolegau ar gyfer y Gymraeg / A self-funded research unit that develops technologies for the Welsh language

Pinned

 1. Ffolder lang 'cy' ar gyfer ychwanegu'r Gymraeg i spaCy 2.3.2 | A 'cy' lang folder that adds Welsh to spaCy 2.3.2

  2

 2. Model spaCy (2.3.2) sy'n cynnwys tagiwr rhan ymadrodd Cymraeg cychwynnol sydd â chywirdeb o 91% | A Welsh-language spaCy (2.3.2) model featuring a pos tagger that achieves 91% accuracy on unseen data.

  3

 3. word2vec-cy Public

  Model Iaith Fectorau Word2vec ar sail corpora ymchwil yr Uned Technolegau Iaith a gasglwyd o ffynonellau amrywiol at ddibenion ymchwil fel cynhyrchu modelau iaith. | A Word2vec Language Model based…

  Python 1

 4. Meddalwedd ac offer docker i weithio gyda Marian NMT | Software and tools for working with Marian NMT

  Python 2 1

 5. Lleisiau synthetig testun i leferydd dwyieithog Cymraeg a Saesneg // // Bilingual Welsh and English synthetic text to speech voices

  Python 1

 6. Adnabod lleferydd Cymraeg i'r Gymraeg gyda HuggingFace // Speech Recognition for Welsh with HuggingFace

  Python 12 4

Repositories

 • macsen-sgwrsfot Public

  Cydran adnabod bwriad a sgwrsfot yr ap Macsen // Intent parser and chatbot component for the Macsen app

  Python 3 MIT 2 1 2 Updated Feb 8, 2023
 • offer-trin-iaith Public

  Offer ar gyfer hwyluso trin agweddau o destunau Cymraeg, er enghraifft treigladau ac ati | Tools for facilitating the manipulation of Welsh texts, including mutation.

  Python 0 MIT 1 0 1 Updated Jan 10, 2023
 • trawsgrifiwr-windows Public

  Ap Windows sy'n trawsgrifio lleferydd Cymraeg i destun / A Windows app that transcribes Welsh language speech to text.

  C# 1 MIT 0 0 1 Updated Dec 8, 2022
 • docker-huggingface-stt-cy Public

  Adnabod lleferydd Cymraeg i'r Gymraeg gyda HuggingFace // Speech Recognition for Welsh with HuggingFace

  Python 12 MIT 4 0 0 Updated Nov 29, 2022
 • lecsicon-cymraeg-bangor-enghreifftiau Public

  Enghreifftiau o ddefnyddio Lecsicon Cymraeg Bangor // Examples of code utilising the Bangor University Welsh language lexicon.

  Python 1 MIT 2 0 1 Updated Nov 16, 2022
 • docker-deepspeech-cy-server Public

  Gweinydd syml ar gyfer ddarparu gwasanaeth API at modelau adnabod lleferydd DeepSpeech // Simple server for providing API access to DeepSpeech speech recognition models.

  Python 0 MIT 2 0 0 Updated Nov 15, 2022
 • lecsicon-cymraeg-bangor Public

  Lecsicon cynhwysfawr o eirffurfiau'r Gymraeg yn seiliedig ar ddata gwirydd sillafu a gramadeg Cysill | A comprehensive lexicon of Welsh-language wordforms based on data from the Cysill spelling and grammar checker

  3 CC0-1.0 1 0 1 Updated Nov 9, 2022
 • docker-atalnodi-server Public

  Gweinydd gwasanaeth atgyweirio priflythrennau ac atalnodi o fewn testunau Cymraeg // Capitalization and Punctuation restoration for Welsh language texts

  Python 0 MIT 0 0 0 Updated Nov 1, 2022
 • corpws-sgwrsfot-cysgliad Public

  Corpws o sgyrsiau cymorth Cysgliad | A Corpus of support chat messages for the Cysgliad software

  0 CC0-1.0 0 0 0 Updated Oct 31, 2022
 • spacy-tagiwr-ency Public

  Tagiwr arbrofol dwieithog ar gyfer testunau Cymraeg a Saesneg | An experimental bilingual tagger for English and Welsh texts

  0 0 0 0 Updated Oct 28, 2022

People

This organization has no public members. You must be a member to see who’s a part of this organization.

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…