@techiaith

Uned Technolegau Iaith / Language Technologies Unit

Uned ymchwil hunan-gynhaliol sy’n datblygu technolegau ar gyfer y Gymraeg / A self-funded research unit that develops technologies for the Welsh language

Pinned repositories

 1. macsen

  Forked from jasperproject/jasper-client

  Cod ar gyfer 'Macsen' - prototeip o gynorthwyydd digidol Cymraeg | Code for 'Macsen' - a prototype Welsh language digital assistant

  Python 9 2

 2. kaldi-cy

  Adnabod lleferydd Cymraeg gyda Kaldi ASR | Welsh language speech recognition using Kaldi ASR

  Shell 1

 3. seilwaith

  Offer hwyluso creu Adnabod Lleferydd Cymraeg gyda HTK, IRSTLM, Julius a Docker | Welsh Speech Recognition with HTK, IRSTLM, Julius and Docker

  Python 2

 4. Paldaruo

  Cod yr ap Paldaruo i iOS ar gyfer torfoli casglu corpws lleferydd | Code for the Paldaruo speech corpus crowdsourcing ap for iOS

  Objective-C 1

 5. docker-marytts

  Creu lleisiau synthetig Cymraeg eich hunain gyda MaryTTS a Docker | Create your own Welsh TTS voices with MaryTTS and Docker

  Python 2 1

 6. cymreigio-porwyr

  A website plugin for notifying visitors that that their browser’s content language preferences are still set to English (US) and assist changing to Welsh (cy) | Ategyn wefannau sy'n tynnu at y ffai…

  Java 1

 • Paldaruo: Ein gwefan ar gyfer torfoli corpora lleferydd / our website for crowdsourcing speech corpora. (ar sail/based on Mozilla Common Voice)

  TypeScript 241 MPL-2.0 Updated May 3, 2018
 • Creu lleisiau synthetig Cymraeg eich hunain gyda MaryTTS a Docker | Create your own Welsh TTS voices with MaryTTS and Docker

  Python 2 1 Apache-2.0 Updated Apr 11, 2018
 • Dockerfile for kaldi-gstreamer-server.

  Python 59 BSD-2-Clause Updated Apr 9, 2018
 • MARY TTS -- the open-source, multilingual text-to-speech synthesis system forked for specifically developing Welsh language TTS

  Java 1 494 Updated Mar 30, 2018
 • Amgylchedd hwyluso hyfforddi adnabod lleferydd Kaldi Cymraeg

  Makefile Apache-2.0 Updated Mar 30, 2018
 • Adnabod lleferydd Cymraeg gyda Kaldi ASR | Welsh language speech recognition using Kaldi ASR

  Shell 1 Updated Mar 30, 2018
 • Ffeiliau ar gyfer adnabod lleferydd Cymraeg drwy Julius | Files for realising Welsh speech recognition with Julius

  Perl 1 1 MIT Updated Mar 29, 2018
 • Cod ar gyfer 'Macsen' - prototeip o gynorthwyydd digidol Cymraeg | Code for 'Macsen' - a prototype Welsh language digital assistant

  Python 9 1,010 Updated Mar 29, 2018
 • Offer hwyluso creu Adnabod Lleferydd Cymraeg gyda HTK, IRSTLM, Julius a Docker | Welsh Speech Recognition with HTK, IRSTLM, Julius and Docker

  Python 2 Apache-2.0 Updated Mar 27, 2018
 • Amlapiwr Python C ar gyfer hwyluso rhaglennu gyda Festival | A Python C wrapper for simple coding with Festival

  Python 2 7 Updated Mar 6, 2018
 • Data llais Cymraeg ddeuffon er mwyn llwytho i lawr a’u rhedeg o fewn gosodiad lleol o Festival (ar Linux, Raspberry Pi neu Windows) | Welsh diphone voice data for loading into your local installation of Festival (on Linux, Raspberry Pi or Windows)

  Scheme 2 BSD-3-Clause Updated Feb 1, 2018
 • Python interface for forced audio alignment using HTK and SoX for Welsh

  Python 60 Updated Dec 18, 2017
 • Defnyddio Prosodylab-Aligner Cymraeg yn hwylus gyda Docker. | Easy to use Prosodylab Aligner with Welsh support via Docker

  Python Apache-2.0 Updated Dec 14, 2017
 • Cod yr ap Paldaruo i iOS ar gyfer torfoli casglu corpws lleferydd | Code for the Paldaruo speech corpus crowdsourcing ap for iOS

  Objective-C 1 MIT Updated Aug 3, 2017
 • Rheolau ynganu Cymraeg | Welsh letter-to-sound rules

  Python 1 Updated Oct 4, 2016
 • A Dockerfile and associated files for simple installation of a META-SHARE node

  Python 1 Apache-2.0 Updated May 31, 2016
 • A website plugin for notifying visitors that that their browser’s content language preferences are still set to English (US) and assist changing to Welsh (cy) | Ategyn wefannau sy'n tynnu at y ffaith mai Saesneg (UDA) yw dewis iaith cynnwys ddiofyn porwyr a'u helpu i'w newid i Cymraeg (cy)

  Java 1 MIT Updated Jan 19, 2016
 • pyvona

  Forked from zbears/pyvona

  A python wrapper for Amazon's IVONA API

  Python 24 MIT Updated Dec 21, 2015
 • Project Visual Studio ar gyfer adeiladu Festival ar gyfer Windows a'i defnyddio drwy COM | A Visual Studio project for building Festival for Windows and interacting through COM

  Scheme Updated Jul 3, 2015
 • Integreiddio testun i leferydd Festival i Windows drwy MSAPI | Integrate Festival TTS into Windows via MSAPI

  Scheme 1 Updated Mar 24, 2015
 • An Objective-C static library for converting Markdown to HTML.

  Objective-C 153 Updated Mar 16, 2015
 • Port of Google's language-detection library to Python.

  Python 1 69 Updated Mar 16, 2015
 • 0

  People

  This organization has no public members. You must be a member to see who’s a part of this organization.