Centra sistemo de TEJO por interna kunlaboro
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
files
src
.gitignore
.node-version
LICENSE
LICENSE_AdminBSBMaterial.md
LICENSE_Cerberus
README.md
gulpfile.js
package-lock.json
package.json
permissions.txt

README.md

Centra Reto

Emblemo de Centra Reto

Centra Reto estas la ĉefa interna sistemo de TEJO, kiu provizas facilan aliron al la plej gravaj sistemoj de TEJO. La nuna stabila versio de la sistemo troviĝas ĉe reto.tejo.org.

Funkcioj nunaj, planitaj kaj eblaj:

  • ✔️ Uzanto- kaj permessistemo
  • ✔️ Plene aŭtomataj cirkuleroj
  • ✍ Superrigardo pri aktivuloj, organoj kaj ties kontaktinformoj
  • 💤 Voĉdonsistemo por komitato kaj estraro
  • 💤 Arkivo de gravaj dokumentoj kaj komitataj decidoj
  • 💤 Superrigardo pri eksteraj iloj

La tuta projekto estas libere uzebla sub la MIT-permesilo. Kontribuoj bonvenas!

Estas du branĉoj: master kaj dev. Master ĉiam estas laŭeble stabila, sed en dev ĉio povas ŝanĝiĝi de momento al momento. Ĉiuj kontribuoj estu faritaj en dev.