Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
layout hero-image permalink section searchable lang ref title intro
traffictype
code
/ohjeita/
Tietolähteet
true
fi
instructions
Ohjeita
Ohjeita ohjelmoijille

Sisältö

 • Do not remove this line (it will not be displayed) {:toc}

Yleistä huomioitavaa

1.6.2020 alkaen voimassa olevat ohjeet

Miten saan tiedon päivityksistä ja vikatilanteista?

Tarkkaile statussivua https://status.digitraffic.fi. Voit myös tilata statussivulta tiedon päivityksistä ja vikatilanteista sähköpostiisi Subscribe to updates -toiminnon avulla.

HTTPS- vai HTTP-protokolla

Digitrafficin kaikki rajapinnat tukevat HTTPS-protokollaa, ei siis ole syytä käyttää salaamatonta HTTP-protokollaa. Tällä hetkellä salaamattomat HTTP-pyynnöt kelikamerakuviin ohjataan käyttämään HTTPS:ää HTTP/1.1 301 Moved Permanently -vastauksella ja Location -otsikkotiedolla, jossa kerrotaan uusi HTTPS-osoite. On mahdollista, että tulevaisuudessa kaikki liikenne pakotetaan käyttämään HTTPS-protokollaa. Lisätietoa HTTP 301 -vastauksesta https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_301 -sivulla.

Pakkaus

Pakkauksen käyttö on pakollista kaikissa rajapinnoissa lukuunottamatta kelikamerakuvia. Rajapinnoista saatava data on hyvin pakkautuvaa, joten pakkaamisella säästetään kaistaa ja aikaa. Käyttääksesi pakkausta lisää HTTP-pyyntöösi otsikkotieto Accept-Encoding: gzip. Useimmat kirjastot lisäävät otsikkotiedon automaattisesti.

Jos pakkausta ei ole sallittu pyynnössä, palvelu palauttaa virhekoodin 406.

Esimerkkejä

curl -H 'Accept-Encoding: gzip' 

curl --compressed 

wget --header='Accept-Encoding: gzip'

Pyyntöjen rajoittaminen

Turhien ja liiallisten kyselyjen aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi rajapinnoissa on käytössä pyyntöjen määrän rajoitus. Kun pyyntöjen määrä ylittää asetetun raja-arvon, palvelu palauttaa virhekoodin 429. Sivuston dokumentaatiossa kerrotaan, kuinka usein kunkin rajapinnan sisältö päivittyy.

Käyttörajoitukset:

Kohde / rajapinta Max kpl / min Rajaus
Yleisrajoitus 60 IP + URL
MQTT 5 IP
Kelikamerakuvat 6000 / 5 min IP
tie/meri.digitraffic.fi:n V1-rajapinnat
infra- ja jeti-api

Sovelluksen yksilöivät otsikkotiedot

Toivomme, että rajapintojen käyttäjät käyttäisivät kaikissa HTTP-pyynnöissä alla kuvattuja HTTP-otsikkotietoja. Näin pystymme seuraamaan erilaisesta käytöstä tulevaa kuormaa sekä reagoimaan mahdollisiin virhetilanteisiin paremmin. Esimerkkinä voisi olla ohjelmointivirhe, joka aiheuttaa huomattavan kuorman tekemällä ylimääräisiä pyyntöjä rajapintoihimme. Jos alla mainitut tiedot ovat kunnossa, pystymme tunnistamaan osapuolen ja välittämään tiedon mahdollisesta ongelmasta sovelluksessa kehittäjälle tai ylläpitäjälle.

Huomio!

Älä lähetä mitään henkilötietoja kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta otsikkotietojen mukana! Jos sinulla on useampi sovellus jotka haluat yhdistettävän itseesi, käytä vaikka nimimerkkiä, esim.
Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0

Mikäli haluat että sinuun otetaan yhteyttä esim. liian ison pyyntimäärän takia, ilmoita sovellus sivustollemme https://www.digitraffic.fi/ilmoita-oma-sovellus/.

Digitraffic-User -otsikko

Digitraffic-User -otsikon tulisi sisältää tunnistettava käyttäjätaho ja/tai sovellus. Alla esimerkkejä.

Digitraffic-User: TMFG
Digitraffic-User: Liikennetilanne
Digitraffic-User: TMFG/Liikennetilanne

Esimerkkejä

curl -H 'Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0' 

wget --header='Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0'

User-Agent -otsikko

Mikäli sovelluksessa on mahdollista asettaa User-Agent -otsikkotieto, tulisi sen olla RFC-7231 5.5.3 -kohdan mukainen sisältäen vähintään sovelluksen nimen ja version. Alla esimerkkejä.

User-Agent: <sovellus>/<versio>
User-Agent: FoobarApp/1.0

Esimerkkejä

curl -H 'User-Agent: FoobarApp/1.0' 

wget --header='User-Agent: FoobarApp/1.0'

Cache

K: Miksi saan rajapinnoilta usein saman vastauksen?
V: Suurin osa rajapintojen kutsuista on cachetettu edustapalvelimilla. Tämän takia palveluita ei ole hyötyä kutsua liian usein, koska cachesta palautuva vastaus ei muutu. Cachen ikä on määritelty HTTP-headerissa cache-control, esimerkiksi cache-control: max-age=60.

Tämä saattaa myös aiheuttaa omituiselta tuntuvia aikaleimoja, kun samaa palvelua kutsuu eri parametreilla. Esimerkiksi:

https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data?lastUpdated=true

https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data?lastUpdated=false

Näistä voi tulla eri dataUpdatedTime, koska vastaukset ovat menneet cacheen eri aikoina.

cURL

K: Miten kutsun rajapintoja cURLilla?
V:

curl -H 'Connection: close' --compressed -H 'Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0' -H 'User-Agent: FoobarApp/1.0' https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data -o data.json

Wget

K: Miten kutsun rajapintoja Wgetillä?
V:

wget --header='Accept-Encoding: gzip' --header='Connection: close' --header='Digitraffic-User: Junamies/FoobarApp 1.0' --header='User-Agent: FoobarApp/1.0' https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data -O data.json

Java RestTemplate

K: Miten kutsun rajapintoja Java RestTemplatella?
V:

final HttpComponentsClientHttpRequestFactory clientHttpRequestFactory =
  new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(HttpClientBuilder.create().build());
final RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(clientHttpRequestFactory);

final HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
headers.add("Accept-Encoding", "gzip");
headers.add("User-Agent", "RestTemplate");
headers.add("Digitraffic-User", "DT/Tester");
HttpEntity<String> entity = new HttpEntity<>("body", headers);

final ResponseEntity<String> response =
  restTemplate.exchange("https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data", HttpMethod.GET, entity, String.class);

System.out.println(response.getBody());

Python

K: Miten kutsun rajapintoja Python requestilla?
V:

import requests

TMS_STATION_URL = 'https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data'

headers = {'Digitraffic-User': 'Junamies/FoobarApp 1.0'}

r = requests.get(TMS_STATION_URL, headers=headers)
print(r.json()['dataUpdatedTime'])

Lisää esimerkkejä ja ajettavaa koodia löydät Colabista:

Open in Colab

Node.js (ja JavaScript)

K: Miten kutsun rajapintoja node-fetchillä?
V:

const fetch = require('node-fetch')

const TMS_STATION_URL = 'https://tie.digitraffic.fi/api/v1/data/tms-data'
const DT_USER_ID = {'Digitraffic-User': 'Junamies/FoobarApp 1.0'}

function handleTmsData(data) {
  console.log('Tms data updated time: ' + data.dataUpdatedTime)
}

fetch(TMS_STATION_URL, {headers: DT_USER_ID})
  .then(response => response.json())
  .then(handleTmsData)

K: Miten käsittelen ETagia kamerakuvia kyseltäessä?
V:

const fetch = require('node-fetch')
const sleep = require('sleep')

const CAMERA_ID = 'C0450701'
const WEATHER_CAM_URL = 'https://weathercam.digitraffic.fi/' + CAMERA_ID + '.jpg'
const DT_USER_ID = {'Digitraffic-User': 'Junamies/FoobarApp 1.0'}

function writeData(filename, _) {
  console.log('Saving file: ' + filename)
  // TODO save file
}

function getImage(headers) {
  return fetch(WEATHER_CAM_URL, {headers: headers})
    .then(response => {
      if (response.ok) {
        console.log('Got new content')
        writeData(CAMERA_ID + '.jpg', response.buffer())

        // update etag with new content
        return {...headers, 'If-None-Match': response.headers.get('etag')}
      }

      console.warn('Content not modified')
      return headers
    })
}

async function main() {
  let count = 0;
  let headers = {...DT_USER_ID, 'If-None-Match': ''}
  
  while (count < 5) {
    // Request new image. After successful request store the new header with new etag for subsequent requests
    headers = await getImage(headers)

    count = count + 1
    sleep.sleep(5)
  }
}

main()

Pyyntömäärien rajoittaminen

K: Miksi HTTP-pyyntöihini vastataan koodilla 429?
V: Osaa rajapinnoista voidaan kutsua tietyn aikaikkunan sisällä vain tietyn kutsumäärän verran. Rajapintojen sisältö ei päivity useammin kuin niitä on mahdollista kutsua.

Autentikaatio kelikamerakuvien haussa

K: Miksi kelikamerakuvia hakeviin HTTP-pyyntöihini vastataan koodilla 400?
V: Digitraffic ei tue Authorization-otsikkoa kelikamerakuvien haussa, älä käytä sitä pyynnöissä.

MQTT-yhteys katkeaa

K: Miksi mqtt-yhteys tuntuu katkeavan koko ajan?
V: Jos et ole tilannut(subscribe) aiheita(topic) tai niistä ei tule viestejä, niin yhteys saattaa katketa.
Tilaa silloin myös status-topic(tms/status, weather/status, vessels/status).

Kelikamerakuvien turhan tiedonsiirron välttäminen ehdollisilla HTTP-pyynnöillä

Kelikamerakuvan palauttava vastaus palauttaa HTTP-otsikon ETag. Voit käyttää ETagin arvoa If-None-Match -otsikossa. Mikäli kuva on päivittynyt se palautuu HTTP-paluukoodin 200 kera. Mikäli kuva ei ole päivittynyt mitään kuvaa ei palauteta ja HTTP-paluukoodi on 304.

curl-esimerkki:

# HUOM! Digitraffic-User -otsikko on jätetty tässä ei-olennaisena pois, muistathan käyttää sitä.

# Haetaan kuva GET-pyynnöllä ja otetaan ETag-arvo talteen (vipu -v)
curl -v https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 200
> content-type: image/jpeg
> etag: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"

# Kysytään kuvaa uudestaan (huomaa tuplahipsut ETag-arvossa)
curl -v -H 'If-None-Match: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"' https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 304
# Kuva ei päivittynyt

# Kysyminen on mahdollista myös HTTP HEAD-pyynnöllä joka palauttaa vain HTTP-statuskoodin
curl -v -X HEAD -H 'If-None-Match: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"' https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 304
# Kuva ei päivittynyt

# Uusi kysely, esim. 5 min päästä
curl -v -H 'If-None-Match: "920d5a54a98cca804825af6894d778a4"' https://weathercam.digitraffic.fi/C0450701.jpg
> HTTP/2 200
# Päivittynyt kuva palautuu