Testy to projektu zaliczeniowego z MRJP
Switch branches/tags
Nothing to show
Permalink
Failed to load latest commit information.
bad
good
gr5
AUTHORS
LICENCE
PODSTAWA_PRAWNA
README.rst

README.rst

Repozytorium z testami z MRJP

Wstęp

Repozytorium to zawiera testy do programu zaliczeniowego z MRJP. Testy te zostały stworzone przez różnych autorów.

Zgoda na wymienianie się takimi testami została udzielona przez prowadzącego przedmiot i znajduje się w pliku PODSTAWA_PRAWNA.

Repozytorium nie zawiera testów przygotowanych przez wykładowcę. Można je znaleźć pod adresem: http://www.mimuw.edu.pl/~ben/Zajecia/Mrj2011/Latte/

Organizacja testów

Występuje następująca organizacja testów:

 • good - testy poprawne
  • basic - testy które powinna przechodzić każda implementacja
  • hardcore - testy teoretycznie da się przejść, ale na chwile obecną są uważane za trudne (mogą zostać później przeniesione)
 • bad - testy, na których powinien zostać zgłoszony błąd
  • lexer - błąd powinien zostać wykryty przez lexer
  • syntax - błąd powinien zostać wykryty przez parser
  • semantic - błąd powinien zostać wykryty przez analizator semantyczny
  • semantic_or_runtime - błąd może zależnie od implementacji zostać wykryty w dwóch miejscach (np. if(1/0 == 0))
  • runtime - błąd, który może być wykryty tylko w runtime
  • overflow - programy, które mają na celu się wysypać (przepełnienie stosu itp.), ale nie zawierają błędu
  • infinite_loop - programy, które są poprawne, ale się zapętlają

Wraz z postępem zadania zostaną dodane kolejne kategorie (np. na rozszerzenia).

Jak dodać swój test

Test można dodać za pomocą githubowego pull request lub wysyłając do mnie maila (tw277696) z plikami testu oraz informacją w której kategorii powinien się znaleźć.

Uwaga: test powinien w pierwszej linii pliku *.lat zawierać dane autora, np.

// Author: Tomasz Wysocki 277696

Jeżeli z jakiegoś powodu taki komentarz nie może znajdować się w pliku, powinien zostać utworzony dodatkowy plik z rozszerzeniem .author.

Jest to wymaganie prowadzącego i testy nie spełniające go, nie zostaną wpuszczone do repo.

Jak wygląda test

Test składa się z trzech plików z poniższymi rozszerzeniami:

 • .lat - kod programu użytego do testu
 • .input - dane wejściowe dla programu, plik ten jest wymagany tylko jeśli program jest poprawny i dojdzie do uruchomienia
 • .output - oczekiwane dane wyjściowe dla programu, plik ten jest wymagany tylko jeśli program jest poprawny i dojdzie do zakończenia programu