A PoC usability hack for https://www.vr.fi.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
dist
.gitignore
LICENSE
README.md
build.sh
nf.js
parse-coachmap.py

README.md

vr-no-flash

Tässä puukko, jolla VR:n verkkokaupan paikanvalinnan saa toimimaan ilman Flashia ja näyttämän koko junan kerralla. Toiminee uudehkoilla selaimilla. Käyttöohjeita lisää index.html:ssä.

Kokeile täällä: https://vr.aarre.net/

Jos haluat kääntää projektin itse, tarvitset ainakin nämä:

  • git
  • curl
  • node.js + npm
  • python + PIL
  • dist-hakemiston hostausta varten paikan HTTPS-serverillä