Skip to content

tuomassalo/vr-no-flash

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
PIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Päivitys 28.1.2019: tämä toimii yhä.]

vr-no-flash

Tässä puukko, jolla VR:n verkkokaupan paikanvalinnan saa toimimaan ilman Flashia ja näyttämän koko junan kerralla. Toiminee uudehkoilla selaimilla. Käyttöohjeita lisää index.html:ssä.

Kokeile täällä: https://vr.aarre.net/

Jos haluat kääntää projektin itse, tarvitset ainakin nämä:

  • git
  • curl
  • node.js + npm
  • python + PIL
  • dist-hakemiston hostausta varten paikan HTTPS-serverillä

About

A PoC usability hack for https://www.vr.fi.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published