Skip to content
A PoC usability hack for https://www.vr.fi.
JavaScript Python Shell
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
PIL
dist
.gitignore
LICENSE
README.md
build.sh
nf.js
package-lock.json
package.json
parse-coachmap.py

README.md

[Päivitys 28.1.2019: tämä toimii yhä.]

vr-no-flash

Tässä puukko, jolla VR:n verkkokaupan paikanvalinnan saa toimimaan ilman Flashia ja näyttämän koko junan kerralla. Toiminee uudehkoilla selaimilla. Käyttöohjeita lisää index.html:ssä.

Kokeile täällä: https://vr.aarre.net/

Jos haluat kääntää projektin itse, tarvitset ainakin nämä:

  • git
  • curl
  • node.js + npm
  • python + PIL
  • dist-hakemiston hostausta varten paikan HTTPS-serverillä
You can’t perform that action at this time.