Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Kursside for ProFag:VGS

Build Status

Innhold, i form av jupyter notebooks og markdown-filer, legges i content (og underdirectories).

Dette innholdet lenkes til med innholdsfortegnelsen i toc.yml. Denne kan se noe frastøtende ut ved første øyekast, men hovedregelen er å følge mønsteret fra det andre som allede står der. Om man gjør noe feil får det bare konsekvenser om feilen var å fjerne oppføringer (slik at innhold blir borte fra nettsiden). Alle feil som har med syntaks å gjøre fører bare til at nettsiden ikke publiseres, altså forblir nettsiden som den var (og Henrik S får en mail).

Man kan legge inn enten markdown-dokumenter eller jupyter notebooks. I tilfellet jupyter notebook vil denne automatisk konverteres til markdown før nettsiden blir til.

Det tar noen minutter fra endringer er lagt inn til de synes på nettsiden. Det skyldes at det starter en datamaskin i skyen som henter, konverterer og preparerer nettsiden før den sendes tilbake til github for framvisning.

Mappen _includes finnes for at vi skal kunne ha innholdstyper som ikke støttes av jupyter-book. I skrivende stund bruker vi det kun for å kunne embede youtube-videoer med fornuftig skalering med viduet.

Mappen assets inneholder filer som brukes til design av siden. I skrivende stund ligger det kun en uio-logo der.

Filen .gitignore er en fil som forteller hvilke filer som git skal ignorere. Dette er vanlig å ha i ethvert git-repository.

Makefile inneholder de terminalkommandoene som må kjøres for å bygge en nettside av notebooks og markdown-filer i dette repositoriet. I hovedsak dreier det seg om å laste ned jupyter-book, kopiere litt filer, og kjøre kode fra jupyter-book.

_config.yml inneholder konfigurasjonen av denne nettsiden. Det er der man setter f. eks om nettsiden heter ProFag:U eller ProFag:VGS, og hvilken fil som inneholder logoen til nettsiden.

favicon.ico er logoen som kommer i fanelinja i nettleseren når man åpner nettsiden.

requirements.txt inneholder lista over python-pakker som trengs for å bygge nettsiden.

About

Kursmateriale for ProFag:VGS

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.