Skip to content
View Umut-D's full-sized avatar
🛰️
Fırsat buldukça lüzumsuz şeyler kodlar...
🛰️
Fırsat buldukça lüzumsuz şeyler kodlar...
Block or Report

Block or report Umut-D

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters, markdown supported. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
Umut-D/README.md
public class Ben
{
  public string Ad { get; set; }
  public string Tur => "İnsan"; // Diğer iki ayaklıların aksine 'İnsan' olduğumu belirtme gereği duydum
  public string Unvan { get; set; }
  public string FavoriProgramlamaDili { get; set; }
}

public class Kunye
{
  private readonly Ben _umutD;
  public string Bilgiler => $"Ad = {_umutD.Ad} \n"
              + $"Tür = {_umutD.Tur} \n"
              + $"Ünvan = {_umutD.Unvan} \n"
              + $"Favori Programlama Dili = {_umutD.FavoriProgramlamaDili}";

  public Kunye(Ben umutD)
  {
    _umutD = umutD;
  }
}

public class Program
{
  private void Main()
  {
    Kunye kunye = new Kunye(new Ben
    {
      Ad = "Umut D.",
      Unvan = "Lüzumsuz İşler Müdürü",
      FavoriProgramlamaDili = "C#"
    });

    Console.WriteLine(kunye.Bilgiler);

    Console.Read();
  }
}

Github Languages

Pinned Loading

 1. IptvEditor IptvEditor Public

  IPTV kanalları açma, izleme ve silme özelliklerine sahip, performanslı bir IPTV editörü.

  C# 4 1

 2. SonDepremler SonDepremler Public

  Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) aracılığıyla sağlanan deprem verilerini kullanıcıya sunan program.

  C# 2

 3. EksiSozlukDEBE EksiSozlukDEBE Public

  Ekşi Sözlük'teki Dünün En Beğenilen Entry'leri (Debe) gösteren program.

  C# 1 1

 4. son-depremler-afad-api son-depremler-afad-api Public

  Afad'ın resmi web sayfasından son 24 saatte Türkiye'de olan depremleri çeken API.

  Python 1

 5. HisseSenetlerim HisseSenetlerim Public

  Hem canlı borsa verilerini çekmeye hem de satın alınan hisse senetlerinin kaydını tutup, kar/zarar durumlarını göstermeye yarayan programın kaynak kodları.

  C# 1 1

 6. TCMB-Kurlari TCMB-Kurlari Public

  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası' web sitesinden günlük kurları çekmeye yarayan program ve kaynak kodları.

  C#