Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

UniMapper Flexibee extension

Flexibee API integration with UniMapper.

Build Status

Usage

$config = [
  // Required
  "host" => "http://localhost:5434"
  "company" => "name"

  // Optional authentization
  "user" => ,
  "password" => ,

  // Optional SSL version
  "ssl_version" => 3
];
$adapter = new UniMapper\Flexibee\Adapter($config);

// Create new contacts
$response = $adapter->put("adresar.json", ["adresar" => ["sumCelkem" => ....]);

// Read every created contact detail
foreach ($response->results as $result) {
  $adapter->get("adresar/" . $result->id . ".json");
}

For more inromation see the docs on official Flexibee site.

Příklady z praxe

Takhle může být zadefinovaná evidence objednavka-prijata v plné kráse. Seznam všech lze najít například na https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list

Entity

<?php

namespace ProjectName\Entity;

/**
 * @adapter Flexibee(objednavka-prijata)
 *
 * @property string       $id         m:primary m:map-by(id)
 * @property string       $code        m:map-by(kod)
 * @property string       $status       m:map-by(stavUzivK) m:enum(self::STATE_*)
 * @property string       $staff       m:map-by(zodpOsoba)
 * @property-read string    $staffFullName   m:map-by(zodpOsoba@showAs)
 * @property Date        $dateCreated    m:map-by(datVyst)
 * @property-read double    $basePrice     m:map-by(sumZklCelkem)
 * @property boolean      $cancel       m:map-by(storno)
 * @property Attachment[]    $attachments    m:map-by(prilohy)
 * @property boolean      $itemsRemoveAll   m:map-by(polozkyObchDokladu@removeAll)
 * @property EvidenceItem[]   $evidenceItems   m:map-by(polozkyObchDokladu)
 * @property boolean      $tagsRemoveAll   m:map-by(stitky@removeAll)
 * @property array       $tags        m:map-by(stitky) m:map-filter(mapStitky|unmapStitky)
 * @property string       $addressBookId   m:map-by(firma)
 * @property string       $city        m:map-by(mesto)
 * @property string       $email       m:map-by(kontaktEmail)
 * @property string       $companyName    m:map-by(nazFirmy)
 * @property string       $phone       m:map-by(kontaktTel)
 * @property string       $postCity      m:map-by(faMesto)
 * @property string       $postCompanyName  m:map-by(faNazev)
 * @property string       $postStreet     m:map-by(faUlice)
 * @property string       $postZipCode    m:map-by(faPsc)
 * @property string       $street       m:map-by(ulice)
 * @property string       $zipCode      m:map-by(psc)
 * @property string       $companyId     m:map-by(ic)
 * @property string       $vatId       m:map-by(dic)
 * @property boolean      $mainAddress    m:map-by(postovniShodna)
 * @property array       $externalIds    m:map-by(external-ids)
 * @property Offer[]      $offers       m:assoc(M:N) m:assoc-by(vazby|typVazbyDokl.obchod_obchod_hla|a)
 * @property Invoice[]     $advanceInvoices  m:assoc(M:N) m:assoc-by(vazby|typVazbyDokl.obchod_zaloha_hla|b)
 * @property Invoice[]     $cashInvoices    m:assoc(M:N) m:assoc-by(vazby|typVazbyDokl.obchod_faktura_hla|b)
 * @property-read Invoice[]   $invoices      m:computed
 * @property-read Attachment[] $attachments    m:assoc(1:N) m:assoc-by(prilohy)
 */
class Order extends \UniMapper\Flexibee\Entity
{

  const STATE_NEW = null,
     STATE_UNSPECIFIED = "stavDoklObch.nespec",
     STATE_FORAPPROVAL = "stavDoklObch.pripraveno",
     STATE_APPROVED = "stavDoklObch.schvaleno",
     STATE_ACCEPTED_PARTIALLY = "stavDoklObch.castVydano",
     STATE_ACCEPTED = "stavDoklObch.vydano",
     STATE_FINISHED_PARTIALLY = "stavDoklObch.castHotovo",
     STATE_FINISHED = "stavDoklObch.hotovo",
     STATE_CANCELED = "stavDoklObch.storno",

  /**
   * Compute invoice
   *
   * @return \UniMapper\EntityCollection
   */
  public function computeInvoices()
  {
    $invoices = new \UniMapper\EntityCollection("Invoice");

    foreach ($this->cashInvoices as $invoice) {
      $invoices[] = $invoice;
    }
    foreach ($this->advanceInvoices as $invoice) {
      $invoices[] = $invoice;
    }
    return $invoices;
  }

Doporučení

 • Identifikátory (zde například ID objednávky, addressBookId, ...) definujte VŽDY typu string. Unimapper preferuje textový identifikátor z Flexibee před číselným. Tj. pokud si necháme vylistovat objednávky z Flexibee, jako ID dorazí něco ve stylu code:OBP0001/2015. Pokud Flexibee u dané evidence nedrží textový identifikátor, vrátí se číselný (avšak typově jako string).
 • Proměnné, které si Flexibee vypočítává samo (například suma za celou objednávku) a nebo je zakázáno je do Flexibee posílat (viz. dokumentace Flexibee) je vhodné označit jako @property-read. Unimapper pak nebude tyto property do Flexibee zapisovat, pouze je z Flexibee načte.
 • Pokud je v dokumentaci Flexibee proměnná definovaná jako date, nastavte typ i zde na Date. Nepoužívejte DateTime, vyvarujete se problémů při filtraci záznamů dle datumu (např. vypiš všechny včerejší objednávky).

Tipy

 • Díky m:enum lze hlídat hodnoty ve výčtových typech. Unimapper vyhodí výjimku, pokud se hodnota nenachází v datech, která se vrací z Flexibee / posílají do Flexibee.
 • Štítky (zde tags) si lze jednoduše převést do array pomocí m:map-filter(mapStitky|unmapStitky) a pak s nimi jednodušeji pracovat. Naopak při zápisu se z array vhodně přetransformují do podoby, kterou Flexibee akceptuje.
 • Pokud chcete načítat i externí identifikátory, lze ala příklad použít $externalIds.
 • Pomocí m:assoc(M:N) dokážete skoro kouzla. Například v $advanceInvoices budete mít rovnou kolekci navázaných zálohovek k této objednávce a v $cashInvoices kolekci navázaných faktur. Pokud byste to rovnou chtěli pohromadě v jedné kolekci (proformy i faktury), můžete využít další vychytávku Unimapperu a to je "computed" property.
 • Pomocí m:computed můžete zařídit, že jakmile k takové property přistoupíte, bude obsahovat přesně ten obsah, který potřebujete. V příkladu s tím souvisí metoda computeInvoices().
 • Pokud upravujeme existující objednávku, je vhodné nastavit $itemsRemoveAll na TRUE a zároveň poslat všechny položky objednávky znovu ($evidenceItems). V opačném případě se nám budou s každou úpravou množit na objednávce položky (viz. dokumentace Flexibee).

Repository

Pokud pak máme repository zadefinovanou takto:

namespace ProjectName\Repository;

class OrderRepository extends \UniMapper\Repository
{

můžeme tam vytvořit třeba tyhle metody:

 • Přepíše "vlastníka" objednávky za předpokladu, že aktuálně patří adminovi a je v určitém stavu.
public function assignStaffToOrder($orderId, $staff)
{
  $this->query()
    ->update(array("staff" => $staff))
    ->where("id", "=", $orderId)
    ->where("status", "=", Order::STATE_FORAPPROVAL)
    ->where("staff", "=", "code:admin")
    ->run($this->connection);
}
 • Pokud si chcete formou štítků poznamenávat důvod storna, může přijít vhod následující metoda, která vrátí seznam štítků. Vynikající je v tomto ohledu možnost zapnout kešování Unimapperu! Proč se ptát na neměnný číselník stále dokola? Každý dotaz do Flexibee má nějako tu režii.
public function getCancelReasons()
{
  return \Fik\Entity\Tag::query()
    ->select()
    ->where("tagGroup", "=", "code:STORNO")
    ->cached(
      true,
      [\UniMapper\Cache\ICache::TAGS => [self::CACHE_TAG_CODEBOOK]]
    )
    ->run($this->connection);
}
 • Nevyhovuje standardní save()? Můžeme ji přetížit a udělat nějakou tu věc navíc. Tady třeba nastavit dnešní datum vzniku objednávky, pokud jde o novou objednávku (ID === null).
public function save(\UniMapper\Entity $order)
{
  if ($order->id === null) {
    $order->dateCreated = new \DateTime();
  }

  parent::save($order);
}
 • Některá workflow Flexibee vyžadují trochu více snahy. Pokud chceme z objednávky udělat fakturu, budeme potřebovat určitě tuto pasáž kódu (dokumence Flexibee napoví):
$structure = array(
  "objednavka-prijata" => array(
    "@id" => "{$orderId}",
    "realizaceObj" =>
    array("@type" => "faktura-vydana",
      "polozkyObchDokladu" => $polozkyDokladu
    )
  )
);

$invoiceCreated = $this->getAdapter("Flexibee")->put(
  "objednavka-prijata.json",
  $structure
);
 • Počty objednávek ke schválení? Žádný problém :-)
public function getTotalCountForApprove()
{
  $result = $this->query()
    ->count()
    ->where("status", "=", Order::STATE_FORAPPROVAL)
    ->where("staff", "=", "code:admin")
    ->run($this->connection);

  return $result + $this->query()
    ->count()
    ->where("documentType", "=", Order::DOCTYPE_CARD)
    ->where("staff", "=", "code:admin")
    ->run($this->connection);
}
 • Vytvoření jednoduché objednávky:
  public function createTestOrder()
  {
    $order = new Order;
    $order->documentType = Order::DOCTYPE_CONSIGNMENT;
    $order->addressBookId = "code:FIRMA";

    $items = [];
    
    $item = new EvidenceItem; // entita vázaná na evidenci "objednavka-prijata-polozka"
    $item->itemPriceList = "code:KRABICE_DROG"; // property objednavka-prijata-polozka.cenik
    $item->itemAmount = 2.0; // property objednavka-prijata-polozka.mnozMj
    $items[] = $item;
    
    $item = new EvidenceItem;
    $item->itemPriceList = "code:KRABICE_ALKOHOLU";
    $item->itemAmount = 1.0;
    $items[] = $item;

    $order->evidenceItems = new \UniMapper\EntityCollection(
      "EvidenceItem", $items
    );

    $this->save($order);
    
    // v $order->id budu mít v tento moment identifikátor objednávky z Flexibee, tj. třeba "code:OBP0001/2015"
  }
 • Vrácení PDF definované objednávky:
public function getOrderPdf($orderId)
{
  return $this->getAdapter("Flexibee")->get(
    "objednavka-vydana/" . rawurlencode($orderId) . ".pdf",
    "application/pdf"
  );
}
 • Vytažení objednávky včetně asociací:
public function getOrder($orderId)
{
  $query = $this->query()->selectOne($orderId)->associate(["advanceInvoices", "cashInvoices"]);
  $order = $query->run($this->connection);

  return $order;
}
 • Hledání textu v poznámce určitých objednávek:
use UniMapper\Entity\Filter;

$invoices = $this->query()
  ->where(
    [
      "note" => [Filter::CONTAIN => $tentoTextHledame]
      "documentType" => [Filter::EQUAL => ["code:PRIMA", "code:NEPRIMA"]]
    ]
  ->orderBy("id", "desc")
  ->limit(10)
  ->run($this->connection);

Práce nad repository

I tady se toho nabízí spousta. Například tohle může být základ pro skript, který má odesílat nezaplacené proformy:

// vyber vsechny, co nejsou uhrazene a stornovane
$filter = [
  "canceled" => ["=" => false], // = faktura-vydana.storno
  "paymentStatus" => [ // = faktura-vydana.stavUhrK
    "!" => [
      Entity\Invoice::PAYMENT_STATUS_PAIDMANUALLY, // = faktura-vydana.stavUhr.uhrazenoRucne
      Entity\Invoice::PAYMENT_STATUS_PAID // = faktura-vydana.stavUhr.uhrazeno
    ]
  ]
];

// prvni upominka dva dny po splatnosti
foreach ($this->invoiceRepository->find(
  $filter + [
    "documentType" => ["=" => Entity\Invoice::DOCTYPE_PROFORMA], // = faktura-vydana.typDokl = "code:ZÁLOHA"
    "firstReminder" => ["=" => null], // faktura-vydana.datUp1
    "dueDate" => [
      "<" => new \DateTime("-1 day") // faktura-vydana.datSplat
    ]
  ]
) as $invoice) {

Doporučení pro úpravu stavů v entitě

Občas se nám může naskytnout situace, kdy máme například celou entitu objednávka načtenou a po nějakých těch operacích dospějeme k tomu, že je potřeba upravit pouze stav objednávky:

$order = $this->orderRepository->findOne("code:OBP0001/2015);
...
nějaké ty operace
...
$order->status = "stavDoklObch.hotovo";
$this->orderRepository->save($order);

Výše uvedený postup je však nevhodný!

Naopak to doporučujeme řešit takto:

$order = $this->orderRepository->findOne("code:OBP0001/2015);
...
nějaké ty operace
...
$this->orderRepository->save(
  new ProjectName\Entity\Order(
    ["id" => $order->id, "status" => "stavDoklObch.hotovo"]
  )
);

Takhle zajistíme, že Flexibee nebude celou objednávku přepočítávat (neboť v $order->evidenceItems budou i její položky! a že opravdu pouze změní status u definované objednávky (id).

You can’t perform that action at this time.