Skip to content
Lepší aplikace rozvrhu bakalářů pro android než je ta oficiální
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
app
fastlane/metadata/android
gradle/wrapper
.gitignore
CHANGELOG.md
LICENSE
README.md
Zásady ochrany soukromí.md
build.gradle
feature_graphics_v1.png
feature_graphics_v1.svg
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
icon.svg
notification icon.svg
settings.gradle

README.md

icon

Nyní na Google Play

Get it on F-Droid

Lepší rozvrh

Rychlejší a přehlednější klient pro rozvrh systému Bakaláři. Aplikaci jsem vytvořil, protože mi docházela trpělivost s nepřehledností a hlavně pomalostí oficiální aplikace.

Hlavní funkce

 • Velmi rychlé zobrazení rozvrhu — Kombinuje offline a online data, aby se rozvrh zobrazil do vteřiny.
 • Plynulý offline režim — Lepší rozvrh si všechna načítaná data na pozadí uloží pro použití bez internetu.
 • Trvalé upozornění — Kvůli další hodině už aplikaci ani nemusíte otevírat.
 • Přehledné rozhraní — Snadné a rychlé přepínání mezi týdny
 • Svobodný software — Žádné reklamy, žádné špehování, zdarma a navždy.

Připravované funkce

Licence

Lepší rozvrh je svobodný software licencovaný pod licencí GPLv3, což znamená, že

 • můžete aplikaci používat jakkoliv chcete
 • studovat zdrojový kód a upravovat ho jakkoliv chcete
 • sdílet s kýmkoliv chcete
 • šířit vaše úpravy, ale musíte zachovat licenci (aby se uchovala svoboda této aplikace)

Pokud se chcete dozvědět více o tom, co svobodný software znamená a jaké má výhody, přečtěte si jeho definici.

Better schedule

This is faster and less confusing schedule client for Bakaláři. I created this app, because I am annoyed by the slowness of the the official app.

Main features

 • Very fast schedule loading — Combines offline and online data to display schedule within a second.
 • Seamless offline mode — Everything is cached in the background so that schedule can be shown even when you are offline.
 • Persistent notification — You don't have to open the app to see the next lesson anymore.
 • Simple interface — Easy switching between weeks.
 • Free and open source software — No ads, no spying, free, forever.

Coming soon

Licence

Better Schedule is a free software (not just a freeware) licensed under GPLv3.

Screenshots

You can’t perform that action at this time.