Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

DemagogTV

Sledujte rozhovor a zároveň, zda politik říká pravdu či ne. Propojili jsme videozáznamy debat s výroky tak, že v čase vyřčení naskočí hodnocení od Demagog.cz. https://demagogtv.cz

Go to description in English

Technologie

  • UI postaveno v Reactu
  • Server je v Express nad Node.js a předrendrovává UI (server-side rendering)
  • Běží na Heroku

Spuštění lokálně

Pouze klient:

git clone git@github.com:vlki/demagogtv.git
cd demagogtv
yarn install
yarn run start

I se serverem:

git clone git@github.com:vlki/demagogtv.git
cd demagogtv
yarn install
yarn run build
yarn run server

Licence

  • Data o výrocích a obrázky patří projektu Demagog.cz
  • Kód je pod licencí MIT

Project description

Integration of political debate video with factchecking so the viewer can watch the debate and see the checked facts from Czech factchecking organization Demagog.cz at the same time.

See screenshot above for demonstration (video on the left, checked facts on the right).

About

Sledujte rozhovor a zároveň, zda politik říká pravdu či ne.

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.