Skip to content
Toto je prodejní stránka, vytvořená přes https://webyadomeny.cz API jako ukázka pro vaši implementaci.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.htaccess
README.md
index.php

README.md

WEBYaDOMENY.cz

Toto je ukázka prodejní stránky pro prodej domény, vytvořená přes https://webyadomeny.cz API. Na základě této ukázky můžete využívat WebM API, které je popsáno zde: https://webyadomeny.cz/api

Pro použití API WEBYaDOMÉNY.CZ budete potřebovat bezplatný API klíč. Pro získání API klíče: Zaregistrujte se na https://socialweb.webm.cz Po schválení vašeho účtu API klíč naleznete zde: https://socialweb.webm.cz/profile#api

Poté již jen stačí API klíč nahradit v souboru index.php

Ukázky prodeujní stránky (index.php):

http://303.cz/
http://svetovezpravy.cz
http://odkomunity.cz
http://krasnazdrava.cz
http://admax.cz

You can’t perform that action at this time.