Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Ulakbüs - Bütünleşik Üniversite Yönetim Sistemi
Python Other
  1. Python 99.5%
  2. Other 0.5%
Branch: develop
Clone or download

README.md

#Ulakbüs - Bütünleşik Üniversite Sistemi

Projemiz başarıyla sonlanmıştır. Projeye ait tüm kodu ilgili depolarında bulabilirsiniz.

Belgeler ve projemiz hakkında detaylı bilgi için Ulakbüs resmi sitesini ziyaret ediniz.

You can’t perform that action at this time.