Skip to content
Arduino remote control
Other
  1. Other 100.0%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
MaM95Ado
MaM95Vevo
LICENSE
README.md

README.md

MaM9.5_2015

Arduino remote control

Mind a két program Arduino NANO-hoz készült. A különbség a verseny alatt használt verzióban, hogy a szervó végállásokat átállítottuk, és a késleltetéseket a tesztelések alatt. Kommunikációs részén nem történt változtatás.

Egyik az adó, másik a vevő.

Mind a kettő a VirtualWire-t használja. További infó róla: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire/index.html Leírás bekötéshez, teszt program: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire.pdf Érdemes lehet átírni erre: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/ Elvileg ez többet tud.

A szervo motor mozgatáshoz ezt használtuk, mert a Timer1-et lefoglalta a VirtualWire: http://playground.arduino.cc/ComponentLib/Servo A SoftwareServo.h file-ban ki kell majd cserélni a #include <WProgram.h> következőre: #include <Arduino.h> ha nem fordul le egyből.

You can’t perform that action at this time.