Shakal CMS
Python HTML CSS PHP JavaScript Shell
Switch branches/tags
Clone or download
Latest commit 36fad1c Jul 11, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
accounts Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
admin_actions Vymenené threaded comments Aug 2, 2015
admin_dashboard Oprava zobrazenia grafov v admine Sep 10, 2017
antispam Odstránený test is_authenticated z py súborov May 20, 2017
article Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
attachment Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
autoimagefield Oprava výnimiek pri uploadoch Jun 23, 2018
blackhole Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
blog Zjednodušené vytváranie postov Jun 24, 2018
breadcrumbs Obalenie celého webu do .wrap Mar 26, 2016
comments Generovanie tweetov pri vytvorení ukážkovej db Jun 30, 2018
common_utils Oprava výnimiek pri uploadoch Jun 23, 2018
desktops Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
doc Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70 Feb 4, 2016
feeds Registrovaný feed tweetov Jun 24, 2018
forum Oprava vyhľadávania v administrácii fóra Jun 24, 2018
hitcount Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
linuxos Oprava highlightu výrazov ako c++ Jun 24, 2018
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Pridané tweety Jun 24, 2018
maintenance Namespace priamo v URL patternoch Sep 10, 2017
news Pridaná správa k rôznym druhom obsahu Mar 17, 2018
notes Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
notifications Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
polls Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
rich_editor Opravené zvýrazňovanie blokov Jun 23, 2018
scripts Aktualizované závislosti Jun 23, 2018
search Riešenie problémov so zamykaním databázy Mar 24, 2018
static Pridané nastavenie štýlu do štýlu z roku 2013 Jun 30, 2018
template_dynamicloader Oprava kompresie Mar 31, 2018
templates Nesprávny názov sekcie Jul 11, 2018
tests Názvy modelov kompatibilné s py3 May 14, 2017
tweets Generovanie tweetov pri vytvorení ukážkovej db Jun 30, 2018
web Pridané nastavenie štýlu do štýlu z roku 2013 Jun 30, 2018
wiki Doplnené chýbajúce argumenty v migrácii Jun 23, 2018
.editorconfig Pridaný .editorconfig Jun 20, 2015
.gitignore Zmenený názov default na 2013 Mar 18, 2018
.gitmodules Odstránený starý repozitár 8biticon Jan 6, 2018
README.rst Odstránené dokončené / takmer dokončené veci z README Feb 11, 2018
install.sh Zmena pracovných adresárov Oct 14, 2017
install_archlinux.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70 Feb 4, 2016
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux Apr 25, 2015
install_debian_ubuntu.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70 Feb 4, 2016
manage.py Timestamped mixin Nov 9, 2015
pylintrc Aktualizovaný pylintrc Jun 23, 2018
readme Create readme May 10, 2016
requirements.dev Aktualizované závislosti Aug 14, 2016
requirements.dev.in Pridané tweety Jun 24, 2018
requirements.dev.txt Pridané tweety Jun 24, 2018
requirements.in Pridané tweety Jun 24, 2018
requirements.prod Použitý opatchovaný xapian_haystack Jan 30, 2016
requirements.txt Pridané tweety Jun 24, 2018

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python3-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python3 libjpeg-turbo freetype2 zlib git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/LinuxOSsk/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

TODO

  • integrovať https://linuxjourney.com/
  • hodnotenie článku
  • zaplatiť autorovi kávu
  • nahlásenie chyby článku
  • tweety
  • ponuky práce
  • bazár