Shakal CMS
Python HTML CSS JavaScript PHP Shell
Switch branches/tags
Latest commit 0bb904a Jun 11, 2017 @mireq mireq Oprava generátora blogov
Permalink
Failed to load latest commit information.
accounts
admin_actions
admin_dashboard
antispam
article
attachment
autoimagefield
blackhole
blog
breadcrumbs
comments
common_utils
desktops
doc
feeds
forum
hitcount
linuxos
locale/sk_SK/LC_MESSAGES
maintenance
news
notes
notifications
polls
rich_editor
scripts
search
static
template_dynamicloader
templates
tests
web
wiki
.editorconfig
.gitignore
.gitmodules
README.rst
install.sh
install_archlinux.sh
install_archlinux_dependencies.sh
install_debian_ubuntu.sh
manage.py
pylintrc
readme
requirements.dev
requirements.dev.in
requirements.dev.txt
requirements.in
requirements.prod
requirements.txt

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/LinuxOSsk/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

TODO

  • nové css (v adresári new) - layout - OK - responzívne menu - HTML elementy - diskusia - responzívne menu - formuláre
  • integrovať https://linuxjourney.com/
  • hodnotenie článku
  • zaplatiť autorovi kávu
  • nahlásenie chyby článku
  • tweety
  • ponuky práce
  • bazár
  • pripraviť responzívny web (http://localhost:8000/?switch_template=new pre zobrazenie v akom je stave) [1]
[1]Využiť podľa možnosti čo najviac súčasného kódu (nerobiť zbytočne template overridy). V CSS podľa možnosti nepoužívať gradienty a tiene, spomaľujú zbytočne renderovanie. Sprity sa generujú príkazom python manage.py compilesprites