Skip to content
Shakal CMS
Python HTML CSS JavaScript PHP Shell
Failed to load latest commit information.
accounts Filtrovanie komentárov v štatistikách May 22, 2016
admin_actions Vymenené threaded comments Aug 2, 2015
admin_dashboard Threaded_comments -> comments Nov 14, 2015
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra Mar 21, 2015
article Počty komentárov exportované v ďalších typoch obsahu, closes #69 Apr 9, 2016
attachment Oprava vytvárania náhľadov v admine Apr 3, 2016
autoimagefield Oprava cachovania náhľadov Mar 5, 2016
blackhole Filtrovanie komentárov v štatistikách May 22, 2016
blog Počty komentárov exportované v ďalších typoch obsahu, closes #69 Apr 9, 2016
breadcrumbs Obalenie celého webu do .wrap Mar 26, 2016
comments Generovanie počtu komentárov, refs #69 Apr 9, 2016
common_utils Komentáre ku generickým viewom Apr 24, 2016
desktops Počty komentárov exportované v ďalších typoch obsahu, closes #69 Apr 9, 2016
doc Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70 Feb 4, 2016
feeds Pridané feedy desktopov, refs #26 Dec 27, 2015
forum Počty komentárov exportované v ďalších typoch obsahu, closes #69 Apr 9, 2016
hitcount Cachované informácie o diskusii Nov 10, 2015
linuxos Pridané prepínanie používateľov, closes #77 Feb 15, 2016
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Lepší popis pre nastavenie blogu Mar 23, 2016
maintenance Odstránený zbytočný kód z urlpatternov Oct 29, 2015
news Preklep meno autora Apr 17, 2016
notes Preklep meno autora Apr 17, 2016
notifications Pri upozorneniach ignorovaný autor, closes #65 Mar 20, 2016
polls Revert "Vyhodené zbytočné importy" Mar 18, 2016
rich_editor Generovanie nových riadkov pri plain texte Apr 24, 2016
scripts Vylúčený MPTTModel Apr 24, 2016
search Oprava vyhľadávania bez query stringu Jan 30, 2016
static Zobrazenie kategorií článkov, refs #85 May 15, 2016
template_dynamicloader Opravený race condition v loaderi Apr 3, 2016
templates Označená novinka May 22, 2016
web Pridaný sitemap pre blackhole May 22, 2016
wiki Oprava API volania novej verzie reversion Dec 19, 2015
.editorconfig Pridaný .editorconfig Jun 20, 2015
.gitignore i386 css Mar 26, 2016
.gitmodules Zobrazenie avatarov podľa IP, refs #71 Feb 6, 2016
README.rst Aktualizované TODO Apr 25, 2016
install.sh Oprava preklepu Feb 27, 2016
install_archlinux.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70 Feb 4, 2016
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux Apr 25, 2015
install_debian_ubuntu.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70 Feb 4, 2016
manage.py Timestamped mixin Nov 9, 2015
pylintrc Táto chyba ma trochu serie Jan 4, 2016
readme Create readme May 10, 2016
requirements.dev Odstránený ipython z requirements.txt Sep 22, 2015
requirements.dev.in Geoposition presunutý do samostatného repozitára Apr 11, 2016
requirements.dev.txt Geoposition presunutý do samostatného repozitára Apr 11, 2016
requirements.in Geoposition presunutý do samostatného repozitára Apr 11, 2016
requirements.prod Použitý opatchovaný xapian_haystack Jan 30, 2016
requirements.txt Geoposition presunutý do samostatného repozitára Apr 11, 2016

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/LinuxOSsk/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

TODO

  • import dát z blackhole
  • odkaz na neprečítané komentáre v perexe článku
  • hodnotenie článku
  • zaplatiť autorovi kávu
  • nahlásenie chyby článku
  • tweety
  • ponuky práce
  • bazár
  • pripraviť responzívny web (http://localhost:8000/?switch_template=new pre zobrazenie v akom je stave) [1]
[1]Využiť podľa možnosti čo najviac súčasného kódu (nerobiť zbytočne template overridy). V CSS podľa možnosti nepoužívať gradienty a tiene, spomaľujú zbytočne renderovanie. Sprity sa generujú príkazom python manage.py compilesprites
Something went wrong with that request. Please try again.