Skip to content

Nabla-NTNU/nablaweb

Repository files navigation

Nablaweb

Code style: black Python linting Python testing

Velkommen til nablaweb!

All python-kode, html, css, javascript og andre statiske filer som har med http://nabla.no skal ligge her.

Backenddelen av Nablas nettside er skrevet i django.

For å komme i gang med Nablaweb, sjekk wikien.

Systemavhengigheter (ufullstendig)

 • python 3.9
 • pipenv
 • npm (nodejs)
 • libmagickwand-dev (ImageMagick) (trenges kun dersom du lager et nablad-objekt)

Mappestruktur

 • nablapps -- Inneholder alle djangoappene
  • accounts -- Brukere (grunnleggende ting som registrering og profil)
  • album -- For bilder til visning i album
  • blog -- Bloggsystemet
  • bedpres -- Bedriftspresentasjoner, arver fra event
  • com -- Komitesider
  • contact -- For tilbakemelding til Webkom
  • core -- For sentrale funksjoner som ikke hører hjemme i egen app (se egen README)
  • events -- Arrangementer
  • exchange -- For info om utveksling
  • image -- For bilder til bruk i Markdown
  • interactive -- Julekalender, quizer, brukertester og kodegolf
  • jobs -- Stillingsannonser
  • meeting-records -- Styret sine møtereferater
  • nabladet -- pdf-filer av Nabladet
  • nablashop -- Oversikt over ting nabla selger (kompendium, pins, etc.)
  • news -- Nyheter/forsideinnhold, hva som skal vises på forsiden
  • officeBeer -- For bongsystem til kontoret
  • officeCalendar -- For booking av kontoret
  • podcast -- Scråttcast sine podcaster
  • poll -- Avstemninger, bl.a. på forsiden
 • templates -- inneholder templates vi har laget, og templates som overskriver Django sine.
 • nablaweb -- inneholder settings og urls. Knutepunktet for prosjektet.
 • var -- variabelt innhold. Inneholder bl.a. media og sqlite.db
 • static -- inneholder js, css og noen bilder.

Kodestil

Nablaweb følger en PEP8 substil som heter Black. Vi bruker Black og isort for å formatere koden. flake8 brukes til kontroll av formatering.

For å kjøre Black og isort automatisk når du commiter kan du kjøre

pipenv run pre-commit install

Alternativt kan du manuelt kjøre:

 • make fixme: formaterer feil i koden din.
 • make check: kontrollerer at du har korrekt formatert kode.

Pass på at koden er formatert riktig før du pusher den.

Standard mappestruktur i Django (de fleste Django-apps, f.eks. nablapps/accounts)

 • migrations/ -- lages når man kjører python manage.py makemigrations, ikke gjør manuelle endringer her (med mindre du vet hva du gjør)
 • templates/ -- html som definerer struktur og utseende (baseres vanligvis på base.html), bruker variabler gitt fra viewet for dynamiske data
 • admin.py -- hvordan klasser i models og forms skal administreres f.eks. i nabla.no/admin
 • forms.py -- definerer utfyllingsskjema som kan brukes av view til å ta imot informasjon fra bruker, f.eks. brukerregistering
 • models.py -- definerer klasser for appen, f.eks. User som brukes i brukerregistrering (og andre steder...)
 • urls.py -- nettaddressen de ulike viewene skal assosieres med
 • views.py -- bestemmer hva som skal vises på siden: henter info fra databasen, manipulerer det og kjører en template (context=info til html)

Dette er en veldig overfladisk inføring, fint for rekrutter..