Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

basque: 17 changes by Thadah
  • Loading branch information
translators
translators committed Feb 9, 2020
1 parent e340934 commit e31d75c926103edce3751195f8e178ad305c0e39
Showing with 17 additions and 1 deletion.
  1. +17 −1 src/lang/basque.txt
@@ -187,6 +187,7 @@ STR_COLOUR_ORANGE :Laranja
STR_COLOUR_BROWN :Marroia
STR_COLOUR_GREY :Grisa
STR_COLOUR_WHITE :Zuria
STR_COLOUR_DEFAULT :Lehenetsia

# Units used in OpenTTD
STR_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :{COMMA}{NBSP}mph
@@ -252,6 +253,7 @@ STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP :{BLACK}Ezkutuak
STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT :{BLACK}Ezkutuak erakutsi

STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Botoi hau gaituz, ezkutuak dauden trenak erakusten dira
STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Botoi hau gaituz, ezkutuko itsasontziak ere erakusten dira

# Query window
STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Lehenetsia
@@ -960,6 +962,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Pantaila
STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Pantailaren resulozioa aukeratu
STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :besteak

STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Interfaze tamaina

STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normala
STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Tamaina doblea
@@ -1091,6 +1094,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT :Ezarpenak lehen
STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW :Balio ezberdinak dituzten ezarpenak zure joko berriaren ezarpenekin alderatuta

STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT :Bezero ezarpenak (ez dira partidatan gordetzen; joko guztiei eragiten die)
STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU :Jokoaren ezarpenak (gordetako partidetan bilduta; bakarrik partida berriei eragiten die)
STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME :Enpresa ezarpenak (partidan gordeta; bakarrik uneko enpresari eragiten dio)
STR_CONFIG_SETTINGS_NONE :{WHITE}- Ezer ez -

@@ -1270,6 +1274,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Zakarra
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Oso Zakarra
STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Barietateen distribuzioa: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT :Ibai kantitatea: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Aukeratu zenbat ibai sortuko diren
STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Zuhaitz kokatzeko algoritmoa: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Ezer ez
STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL :Jatorrizkoa
@@ -1446,6 +1451,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Betea
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Kolorezko albisteak {STRING}. urtean agertzen dira
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Egunkarien mezuak kolorean imprimatuko diren urtea. Urte hau baino lehenago txuri/beltz monokromoa erabiliko da
STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Hasierako urtea: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Gaitu ekonomia leuna (aldaketa gehiago baina txikiagoak): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Gaitua dagoenean, industrien ekoizpena gehiagotan aldatuko da baina urrats txikiagotan. Aukera honek gehienetan ez du eraginik izango industriak NewGRF batek ezartzen baditu
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Beste konpainien akzioak erostea baimendu: {STRING}
@@ -1551,6 +1557,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC :Metrikoa (zp)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI :SI (kW)

STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT :Pisu unitateak: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT :Pisu bat erabiltzaile interfazean erakusten denean, aukeratutako unitateetan erakutsi
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL :Imperial (ton/tona)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC :Metrikoa (t/tona)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI :SI (kg)
@@ -1576,6 +1583,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE :{ORANGE}Interfa
STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL :{ORANGE}Orokorra
STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS :{ORANGE}Leihoak
STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION :{ORANGE}Eraikuntza
STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS :{ORANGE}Albisteak / Aholkulariak
STR_CONFIG_SETTING_COMPANY :{ORANGE}Konpainia
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES :{ORANGE}Ibilgailuak
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS :{ORANGE}Fisika
@@ -2253,7 +2261,7 @@ STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Bide sei
STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Norabide bakarreko bide seinalea (elektrikoa){}Norabide bakarreko bide seinalea bloke berdinean tren bat baino gehiago egotea ahalbidetzen du, trenak gelditzeko tokia aurkitu badezake. Ezin dira atzekaldetik pasa
STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Seinaleak aldatu{}Aukeratua dagoenean, aukeratutako seinalea aldatuko da hautatutako seinale motagatik. Krtl+Klik mota aldatuko du, Shift+Klik gutxi gora beherako kostea erakutsiko du
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Arrastratzerakoan seinale dentsitatea
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Seinale dentsitatea jeitsi
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Seinale distantzia jaitsi
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Seinale dentsitatea igo

# Bridge selection window
@@ -2578,11 +2586,15 @@ STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD
STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT} 2002-2019 The OpenTTD team

# Framerate display window
STR_FRAMERATE_FPS_BAD :{RED}{DECIMAL} koadroak/s
STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} ms
############ Leave those lines in this order!!
STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY :{BLACK} Zama kudeaketa:
STR_FRAMERATE_GL_TRAINS :{WHITE} Trenen tick-ak:
STR_FRAMERATE_GL_SHIPS :{WHITE} Itsasontzien tick-ak:
############ End of leave-in-this-order
############ Leave those lines in this order!!
STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT :Jokoaren scripta
############ End of leave-in-this-order


@@ -2647,6 +2659,7 @@ STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Garaiera
STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL :{BLACK}Tamaina:
STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE :{ORANGE}{NUM} x {NUM}

STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT :{WHITE}Aldatu maparen garaiera maximoa
STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT :{WHITE}Elur garaiera aldatu
STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Hasierako urtea aldatu

@@ -2718,6 +2731,7 @@ STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Bertsioa
STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}Gutxienezko bertsio bateragarria: {SILVER}{NUM}
STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}MD5sum: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Paleta: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP :Aurrezarria (D) / 32 bpp
STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Parametroak: {SILVER}{STRING}

STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Ez dago informaziorik
@@ -3428,6 +3442,7 @@ STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES :Tren ibilgailu
STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES :Monorail trenak
STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES :Tren magnetikoak

STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES :Tranbia ibilgailuak

STR_REPLACE_REMOVE_WAGON :{BLACK}Bagoiak ezabatu: {ORANGE}{STRING}
STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}Ordezkatze automatikoari agindu trenaren luzera errespetatzea, bagoiak ezabatuz luzera handitzen badute (trenaren hasierako bagoietik hasita)
@@ -4159,6 +4174,7 @@ STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM :{WHITE}Ezin da
STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM :{WHITE}Ezin da hemen tranbiarik ezabatu...
STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD :{WHITE}... ez dago biderik
STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY :{WHITE}... ez dago tranbia biderik
STR_ERROR_INCOMPATIBLE_ROAD :{WHITE}... errepidea ez da bateragarria

# Waterway construction errors
STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS :{WHITE}Ezin dira hemen urbideak eraiki...

0 comments on commit e31d75c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.