Skip to content

PayU-EMEA/woo-payu-payment-gateway

Repository files navigation

Moduł płatności PayU dla WooCommerce

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić błąd zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem technicznym.

Wymagania

Ważne: Moduł działa tylko z punktem płatności typu REST API.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w systemie PayU zarejestruj się w systemie produkcyjnym lub zarejestruj się w systemie sandbox

Do prawidłowego funkcjonowania modułu wymagane są następujące rozszerzenia PHP: cURL i hash.

Instalacja

Skorzystaj z automatycznej instalacji oraz aktywacji dostępnej w panelu administracyjnym Wordpress. Nazwa wtyczki PayU w repozytorium wtyczek to WooCommerce PayU EU Payment Gateway

Metody płatności

Wtyczka udostępnia następujące metody płatności:

Lp Metoda Opis
1 PayU - standard Płacący zostanie przekierowany na stronę PayU gdzie wybierze typ płatności (z listy typów dostępnych na punkcie płatności)
2 PayU - lista banków Wyświetlana jest lista typów płatności, a płacący w zależności od wybranego typu zostanie przekierowany do banku lub na stronę PayU
3 PayU - karta płatnicza Płacący zostanie przekierowany na stronę PayU gdzie wprowadzi dane karty (kredytowej, debetowej lub prepaid)
4 PayU - secure form Wyświetlany jest formularz wprowadzania danych karty
5 PayU - Blik Płacący zostanie przekierowany na stronę Blik
6 PayU - raty Płacący zostanie przekierowany na stronę formularza płatności ratalnej
7 PayU - Twisto Płacący zostanie przekierowany na stronę formularza płatności Twisto
7 PayU - PayPo Płacący zostanie przekierowany na stronę formularza płatności PayPo

Uwagi do metod płatności

 • Metody PayU - standard i PayU - lista banków umożliwiają płatność dowolnym typem płatności, a różnią się tylko miejscem jego wyboru. Nie powinny być razem włączone.
 • Metody PayU - karta płatnicza i PayU - secure form umożliwiają płatność kartą, a różnią się tylko miejscem wprowadzenia danych karty. Nie powinny być razem włączone.
 • W przypadku gdy jest włączona metoda PayU - lista banków z listy dostępnych typów płatności usuwane są: karty, gdy włączona jest metoda PayU - karta kredytowa lub PayU - secure form, Blik, gdy włączona jest metoda PayU - blik, raty gdy włączona jest metoda PayU - raty, Twisto gdy włączona jest metoda PayU - Twisto, PayPo gdy włączona jest metoda PayU - PayPo.
 • Metoda PayU - secure form wymaga aby sklep był dostępny za pomocą połączenia HTTPS (przy testach lokalnych adres strony powinien być http://localhost)
 • Pomimo włączenia metod PayU - karta kredytowa, PayU - secure form, PayU - blik, PayU - raty, PayU - Twisto i PayU - PayPo mogą się one nie pokazać płacącemu, jeśli dany typ płatności nie jest włączony na punkcie płatności lub jeśli kwota nie mieści się między kwotą minimalną i maksymalną dla danego typu.

Konfiguracja

Konfiguracja globalna

Jest dostępna w głównym menu WooCommerce jako Ustawienia PayU

Parametry punktu płatności:

Parametr Opis
Id punktu płatności Identyfikator punktu płatności z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret dla protokołu OAuth z systemu PayU
Sandbox - Id punktu płatności Identyfikator punktu płatności z systemu Sandbox PayU
Sandbox - Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu Sandbox Sandbox PayU
Sandbox - OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu Sandbox PayU
Sandbox - OAuth - client_secret client_secret dla protokołu OAuth z systemu Sandbox PayU
 • W przypadku wielu walut dla każdej waluty będzie dostępna osobna konfiguracja punktu płatności - więcej informacji w sekcji Wielowalutowość.
 • Domyślnie każda z metod płatności korzysta z globalnych parametrów punktu płatności.

Inne parametry - mają zastosowanie do wszystkich modułów:

Parametr Opis
Domyślny status zamówienia Status w jaki przejdzie zamówienie po rozpoczęciu płatności. Możliwe wartości to: Wstrzymane (oczekujące na płatność) - on-hold i Oczekujące na płatność - pending.
Zgodnie z dokomentacją WooCommerce w przypadku kontroli stanów magazynowych dla statusu on-hold nastąpi zmniejszenie ilości prduktów na magazynie oraz ich przywrócenie gdy zamówienie zmieni status na canceled, natomiast przy statusie pending stany magazynowe nie będę zmieniane.
Włącz ponawianie płatności Umożliwia płacącemu ponowienie nieudanej płatności. Przed włączeniem proszę o zapoznanie się z rozdziałem Ponawianie płatności.

Konfiguracja metod płatności

Parametry, które są dostępne dla każdej metody płatności:

Parametr Opis
Włącz / Wyłącz Włącza metodę płatności
Nazwa Nazwa metody wyświetlana na stronie wyboru metody płatności
Tryb sandbox W przypadku włączenia konfiguracja oraz płatności wykonywane są na środowisku Sandbox
Użyj wartości globalnych W przypadku włączenia używane są globalne parametry punktu płatności, w przeciwnym wypadku należy wprowadzić parametry
Opis Opis metody wyświetlany po wybraniu jej na stronie wyboru metody płatności
Włącz dla metod wysyłki Możliwość wyboru dla jakich metod wysyłki będzie dostępna metoda płatności. W przypadku gdy nie wybierzemy żadnej metody wysyłki to metoda płatności jest dostępna dla wszystkich metod wysyłki.
Wirtualne zamówienia Metoda płatności będzie dostępna dla zamówień wirtualnych

Parametry, które są dodatkowo dostępne dla metody płatności PayU - lista banków:

Parametr Opis
Własna kolejność W celu ustalenia kolejności wyświetlanych ikon typów płatności należy podać ich symbole oddzielając je przecinkiem. Lista typów płatności.
Pokaż nieaktywne metody płatności W przypadku włączenia, gdy dany typ płatności jest nieaktywny pokazuje się na liście jako wyszarzony, w przeciwnym razie nie jest w ogóle pokazywany

Wielowalutowość

Są dwie możliwości uzyskania wielowalutowości:

Pluginu WMPL

Dla walut dodanych w pluginie WPML automatycznie pojawia się osobna konfiguracja punktu płatności dla każdej z walut.

Filtry

Plugin dostarcza dwa filtry, które umożliwiają dodanie obsługi wielu walut podczas płatności

Nazwa filtra Opis Typ
woocommerce_payu_multicurrency_active Czy ma być włączona obsługa wielowalutowości bool
woocommerce_payu_get_currency_codes Lista walut w kodów ISO w standardzie ISO 4217, np. "PLN". array

Przykład:

function payu_activate_multicurrency($active)
{
  return true;
}

function payu_set_currency_list($currencies)
{
  return ['PLN', 'EUR'];
}

add_filter('woocommerce_payu_multicurrency_active', 'payu_activate_multicurrency');
add_filter('woocommerce_payu_get_currency_codes', 'payu_set_currency_list');

Uwagi:

 • W przypadku gdy zainstalowany jest plugin WMPL i są skonfigurowane filtry najpierw następuje sprawdzenie dostępności walut w WMPL a następnie poprzez filtry.
 • Osobne konfiguracje punktu płatności dla walut będą dostępny gdy liczba walut jest większa od 1.

Hooki - Filtry

Zmiana statusu zamówienia

Nazwa filtra Opis Typ Parametry
woocommerce_payu_status_cancelled Status zamówienia dla notyfikacji CANCELED string Order

Ponawianie płatności

Dzięki tej opcji kupujący otrzymuje możliwość skutecznego opłacenia zamówienia, nawet jeśli pierwsza płatność była nieudana (np. brak środków na karcie, problemy z logowaniem do banku itp.).

Aby użyć tej opcji, należy również odpowiednio skonfigurować punkt płatności w PayU i wyłączyć automatycznie odbieranie płatności (domyślnie auto-odbiór jest włączony). W tym celu należy zalogować się do panelu PayU, wejść do zakładki "Płatności elektroniczne", następnie wybrać "Moje sklepy" i punkt płatności na danym sklepie. Opcja "Automatyczny odbiór płatności" znajduje się na samym dole, pod listą typów płatności.

Ponowienie płatności umożliwia zakładanie wielu płatności w PayU do jednego zamówienia w WooCommerce. Wtyczka automatycznie odbierze pierwszą udaną płatność, a pozostałe zostaną anulowane. Ponowienie płatności przez kupującego jest możliwe:

 • poprzez kliknięcie w link znajdujący się w mailu potwierdzającym zamówienie
 • z listy zamówień po kliknięciu w link "Zapłać z PayU" w kolumnie Akcje
 • w szczegółach zamówienia poprzez kliknięcie w link "Zapłać z PayU" znajdujący się nad "Szczegóły zamówienia"

Widget raty

Plugin dostarcza integrację widgetu ratalnego, który prezentuje minimalną kwotę raty, na którą można zakupić dany towar przy użyciu metody płatności PayU Raty. Funkcjonalność jest domyślnie włączona. Można ją dezaktywować poprzez przełączniki w panelu administracyjnym (WooCommerce->Ustawienia->Płatności->PayU - raty). Konkretne punkty integracji widgetu przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Przełącznik Widget Raty Opis Prezentacja
Włączony na listingach
Dodaje widget na wszystkich listingach produktowych.
Prezentacja widgetu
Włączony na stronie produktu
Dodaje widget na stronie produktu.
Prezentacja widgetu
Włączony na stronie koszyka
Dodaje widget na stronie koszyka - wyliczona rata dotyczy całej wartości koszyka wraz z kosztami wysyłki.
Prezentacja widgetu
Włączony na stronie wyboru metody płatności
Dodaje widget na stronie wyboru metody płatności - wyliczona rata dotyczy całej wartości koszyka wraz z kosztami wysyłki.
Prezentacja widgetu

Widget prezentowany jest tylko dla waluty PLN oraz dla produktów i koszyków, których wartość znajduje się w zakresie wspieranych kwot płatności ratalnych.

Maile

Plugin nie wysyła żadnych dodatkowych maili. Nie ingeruje również w proces, kiedy maile są wysyłane.

W przypadku włączonego ponownienia płatności do maila potwierdzajacego zamówienia dodawana jest informacja o możliwości wykonania płatności: Jeżeli jeszcze nie opłaciłeś zamówienia możesz to zrobić przechodząc na stronę.

Znane problemy

WooCommerce Blocks

Jeżeli sklep korzysta z WooCommerce w wersji 8.3 lub nowszych, lub też sklep używa motywu korzystający z WooCommerce Blocks na stronie Checkout należy sprawdzić czy sklep/motyw korzysta z modułu Blokowego w części strony Checkout dotyczącej metod płatności-> moduł PayU nie wspiera obecnie sklepów korzystających z WooCommerce blocks w tej sekcji. Opis w jaki sposób wycofać korzystanie z WooCommerce Blocks na stronie Checkout dostępny jest w dokumentacji WooCommerce na stronie https://woo.com/document/cart-checkout-blocks-status/#section-6