Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
 
 
 
 

API Adnabod Iaith

Mae'r API Adnabod Iaith yn API gwe sy'n caniatáu i chi adnabod iaith testun allan o restr o 48 iaith (sy'n cynnwys Cymraeg a Saesneg). Ehangiad syml yw'r API o'r project cod agored Language Detection. Mae'r API yn ddarpariaeth rad ac am ddim (gyda chyfyngiadau ar y nifer o alwadau'r awr).

Dogfennaeth

Gweler y ffolder doc ar gyfer y ddogfennaeth.

Language Detection API

The Language Detection API is a Web API that allows you to detect the language of a text out of a list of 48 languages (including Welsh and English) kind(s). The API is a simple extension to the open source Language Detection project. The API is a free to use (with limits on the number of requests per hour).

Documentation

See the doc folder for documentation

About

Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio API ar-lein adnabod iaith ~~ Documentation and examples on how to use the language detection online API

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published