Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přidej sraz z 2. 7. 2019 #44

Open
wants to merge 6 commits into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@befeleme
Copy link
Contributor

commented Jul 2, 2019

Anežka mě inspirovala k sepsání postřehů z dnešního srazu. Začlenit můžeme buď hned, nebo až po zpracování zbyvajících setkání.

@anezkamll
Copy link
Contributor

left a comment

Nějaké drobné návrhy na úpravy.

@anezkamll

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jul 3, 2019

K začlenění: pro variantu počkat, až dopíšu zbytek, hraje fakt, že na začátku píšeš, že jsme se opět sešly nad komunikací server-klient, tedy by to logicky nenavazovalo. Na druhou stranu je otázka, jestli blog někdo čte, tak jestli to není jedno 😄

befeleme and others added some commits Jul 3, 2019

Update content/2019-07-02_pokracujeme-se-sitovou-komunikaci.md
Co-Authored-By: Anezka Muller <anezka.muller@gmail.com>
Update content/2019-07-02_pokracujeme-se-sitovou-komunikaci.md
Co-Authored-By: Anezka Muller <anezka.muller@gmail.com>
Update content/2019-07-02_pokracujeme-se-sitovou-komunikaci.md
Co-Authored-By: Anezka Muller <anezka.muller@gmail.com>
Update content/2019-07-02_pokracujeme-se-sitovou-komunikaci.md
Co-Authored-By: Anezka Muller <anezka.muller@gmail.com>
@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jul 3, 2019

Já ho čtu :D ale je pravda, že spíš pro připomenutí určitých jevů, než příběh ;). Upravím ještě text, aby odpovídal pravidlům čeština, a skočím na předposlední sraz. Tak se dřív potkáme v blogu.

Karolina Surma
@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jul 4, 2019

Přídala jsem opravu. Pokusím se zapamatovat, že čeština v tomto ohledu funguje úplně jinak, než jsem zvyklá z polštiny. ;)

@anezkamll
Copy link
Contributor

left a comment

Za mě ok. S mergem bych za sebe počkala, až budeme mít dopsané ostatní srazy, ale nechám na rozhodnutí ostatních :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.