Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 831c652 Dec 13, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
content Merge pull request #26 from PyLadiesCZ/encukou-patch-1 Dec 13, 2018
.gitignore Initial commit Oct 10, 2018
.travis.yml Travis CI: Add encrypted GITHUB_TOKEN (pyvecpusher) Oct 10, 2018
Pipfile Initial commit Oct 10, 2018
Pipfile.lock pipenv update Nov 20, 2018
README.md Update blog URL Nov 7, 2018
settings.py Change site URL to roboprojekt.pyladies.cz Oct 10, 2018

README.md

Blog RoboProjektu

Tento blog je vidět na adrese roboprojekt.pyladies.cz/.

Jak přispívat

Lokální instalace

Nainstaluj si pipenv, jestli ho ještě nemáš:

$ pip install --user pipenv

(Případně do virtuálního prostředí bez --user.)

Vytvoř si na počítači projektový adresář, blog si naklonuj k sobě a nainstaluj závislosti:

$ git clone https://github.com/PyLadiesCZ/roboprojekt-blog
$ cd roboprojekt-blog
$ pipenv install

Lokální spuštění

Po nainstalování blog „spusť“; otevře se v prohlížeči:

$ pipenv run preview

Přidání článku

Článek se přidá pomocí:

$ pipenv run write

To se tě zeptá na pár informací a otevře (nějaký) editor. Nebo místo toho můžeš rovnou zkopírovat a upravit existující článek z adresáře content.

Markdown

Články jsou psány v jazyce Markdown, který využiješ napš. v komentářích na GitHubu, buňkách Jupyter Notebooku, materiálech pro naucse a podobně. Na rozdíl od programů jako Word se formátovací instrukce (např. „tučné písmo“) píše přímo do textu.

Markdown můžeš psát ve svém editoru, nebo v některé z webových aplikací které to zjednodušují, a pak to do edirtoru zkopírovat.

Základy Markdownu:

 • Nadpisy piš na samostatný řádek a dej před ně #, ##, ### … podle důležitosti nadpisu

 • Odstavce odděluj prázdným řádkem

 • Zvýraznění se dělá hvězdičkama: *zvýraznění* nebo podtržítkama: _zvýraznění_

 • Pro silnější zvýraznění hvězdičky zdvoj: **silnější** __zvýraznění__

 • Malé kousky kódu, jména proměnných, příkazy do řádky atp. obal do „obrácených čárek“:

  Metoda `__init__` je speciální.
 • Větší kousky kódu obal do trojitých „obrácených čárek“; za první z nich uveď jméno jazyka:

  ```python
  def add(a, b):
    return a + b
  ```
  
 • Text odkazů obal do hranatých závorek; hned za ně dej URL v kulatých: [Tahák na Markdown](https://guides.github.com/pdfs/markdown-cheatsheet-online.pdf).

 • Obrázky můžeš nahrát lokálně do adresáře content/images použitím následující syntaxe: ![Popisek](./images/obrazek.jpg)

Víc najdeš v taháku od GitHubu.

Přidávání článku

Až článek dopíšeš, ujisti se, že máš správně nakonfigurovaný git (podle sekce: Posílání změn popsané na stránkách naucse.cz) Pokud nemáš uložen odkaz na svůj repozitář, přidej si ho pomocí git remote add, jak je popsáno v odkaze výše.

Pro přidání článku ho pošli do Gitu (známou dvojicí git add, git commit), a následně pošli do svého (odforkovaného dle návodu výše) GitHubového repozitáře pomocí příkazu git push tvojejmeno master.

Na stránkách GitHub.com své změny pošli jako Pull Request na /PyLadiesCZ/robotprojekt-blog.