Skip to content
Permalink
Browse files

👨‍🔧 GitPod linkleri düzeltildi

  • Loading branch information
yedhrab committed Jan 8, 2020
1 parent 9e6fa04 commit ad8a913922e4f4270d22d43bbf557e3034ac7421
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +3 −3 CONTRIBUTING.md
  2. +1 −1 README.md
@@ -11,7 +11,7 @@ description: Projeye katkı sağlamak isteyenler için detaylı bilgilendirme ya
- 📚 Tüm dersleri [YEmreAk/IstanbulUniversity-CE](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE) adıyla GitHub üzerinde *açık olarak* derlenmektedir - 📚 Tüm dersleri [YEmreAk/IstanbulUniversity-CE](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE) adıyla GitHub üzerinde *açık olarak* derlenmektedir
- 🤝 Katkı sağlama işlemleri de GitHub üzerinden yapılmaktadır - 🤝 Katkı sağlama işlemleri de GitHub üzerinden yapılmaktadır
- 🏹 Sağ üst köşedeki **Edit on Github** alanından da proje sayfasına yönelebilirsin - 🏹 Sağ üst köşedeki **Edit on Github** alanından da proje sayfasına yönelebilirsin
- 🌃 [Open in Gitpod](https://gitpod.io#snapshot/ef0b0b48-4770-4c2c-9b7e-fc502ef953f8) aracılığıyla sanal makinede tüm dosyaları yönetebilirsin - 🌃 [Open in Gitpod](https://gitpod.io/#https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE) aracılığıyla sanal makinede tüm dosyaları yönetebilirsin


> 📹 IUCE ~ YEmreAk sitesi sadece sunum aracıdır > 📹 IUCE ~ YEmreAk sitesi sadece sunum aracıdır
@@ -64,11 +64,11 @@ Açık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak için:


## 🚀 Web Üzerinden Katkıda Bulunma <a name="web-uzerinden-katkida-bulunma"></a> ## 🚀 Web Üzerinden Katkıda Bulunma <a name="web-uzerinden-katkida-bulunma"></a>


[![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io#snapshot/ef0b0b48-4770-4c2c-9b7e-fc502ef953f8) [![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io/#https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE)


- 🌍 GitHub projelerini `clone` edip, internetini harcamak yerine projeye web üzerinden katkıda bulunabilirsin. - 🌍 GitHub projelerini `clone` edip, internetini harcamak yerine projeye web üzerinden katkıda bulunabilirsin.
- ✨ Güncel bilgiler için [🌍 GitHub Web](https://lib.yemreak.com/proje-yoenetimi/github/github-web) yazıma bakabilirsin - ✨ Güncel bilgiler için [🌍 GitHub Web](https://lib.yemreak.com/proje-yoenetimi/github/github-web) yazıma bakabilirsin
- 🌃 [Open in Gitpod](https://gitpod.io#snapshot/ef0b0b48-4770-4c2c-9b7e-fc502ef953f8) aracılığıyla sanal makinede işlemlerinizi yapabilirsiniz - 🌃 [Open in Gitpod](https://gitpod.io/#https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE) aracılığıyla sanal makinede işlemlerinizi yapabilirsiniz
- ⚠️ Katkı sağlama işlemi GitHub hesabı gerektirir. - ⚠️ Katkı sağlama işlemi GitHub hesabı gerektirir.


> 💁‍♂️ Videolar faydalı olmadıysa bana WhatsApp veya Mail üzerinden atabilirsin. > 💁‍♂️ Videolar faydalı olmadıysa bana WhatsApp veya Mail üzerinden atabilirsin.
@@ -31,7 +31,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlar
## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme ## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme


[![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io#snapshot/ef0b0b48-4770-4c2c-9b7e-fc502ef953f8) [![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io/#https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE8)


- [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye **katkıda** bulunabilirsin - [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye **katkıda** bulunabilirsin
- **Ders notu istekleri** için [🦋 Issue](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/issues/new/choose) alanından dersin adını belirtebilirsin. - **Ders notu istekleri** için [🦋 Issue](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/issues/new/choose) alanından dersin adını belirtebilirsin.

0 comments on commit ad8a913

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.