Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

DİKKAT! Kullanımdan Kaldırıldı.

Detaylı bilgi için #3

TDK Service

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden belirli standartlara göre veri getirebilen bir servis.

Açıklama 

Çevrimdışı bir Türkçe sözlük yapmak istiyordum. TDK'nın sitesinde bir REST API yapısı bulunmadığı için herşeyi kendimin yazması gerektiğini düşündüm.

Nodejs ile TDK'nın sitesinden verileri çekerek ona göre işlem yapan bir servis bulamadım. Ve bu konuda yardım edebilecek topluluk çok olduğu için Nodejs'i seçtim.

Geçici istek adresi

Geçici olmasının sebebi sistem oturana kadar kullanılabilir. Canlıya geçildiğinde bu adres kapanabilir. Bu adres kalıcı değildir.

https://nnv7qx39h3.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/getWord/?word=KELIME

KELIME yazan yere getirmek istediğiniz kelimeyi yazarak kelime detaylarını getirebilirsiniz.

Kurulum

Bir AWS hesabına sahip olmalısınız. Tüm ayarları serverless.yml dosyası üzerinde mevcut. Serverless Framework ile kurulum yapabilirsiniz. AWS'ye yayınlamak için (deploy):

serverless deploy -s dev

Amaç

AWS lambda kullanılarak yapılmış bu servis ile TDK üzerinde bulunan tüm özellikler servis haline getirilebilir. Ve gerçekten de kullanışlı bir sözlük olur. Şayet bu konuda (API konusunda) TDK'nın sitesi oldukça geride kalmış durumda. TDK dışında API yapılanmaları da mevcut fakat asıl güvenilecek resmi kaynak TDK olduğu için TDK'nın (eski de olsa) sitesini kullanmak durumundayız.

Yapısı

Bu servis üzerine yapılan çağrıları ilk önce DynamoDB NoSql veritabanında kontrol ederek oradaki verileri dönüyor. Eğer veritabanında veri yok ise bu durumda TDK'nın sitesine istek atarak oradan getirdiği veriler ile yeni bir kayıt işlemi yapıyor.

AWS Lambda

Bilindiği üzere aws lambda ile 5 dakikayı geçmeyecek şekilde fonksiyonlar çalıştırabiliyoruz. Bu proje tam da lambda'ya göre.

getWord methodu

handler.js üzerinde lambda'nın tetikleneceği methodlar vardır. Bunlardan biri de getWord. Bu method ile TDK üzerinde bulunan tüm kelimeler detaylı bir şekilde getirilebilir.

Örnek istek:

https://.../getWord?word=kardeş

Cevap:

[{
  "pronunciation": "kardeş",
  "slang": false,
  "old": false,
  "etymon": null,
  "name": "kardeş",
  "casual_speech": false,
  "type": "isim",
  "descriptions": [{
    "types": ["isim"],
    "say": "Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş.",
    "title": "Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı",
    "author": null
  }, {
    "types": null,
    "say": null,
    "title": "Yaşça küçük olan çocuk",
    "author": null
  }, {
    "types": ["ünlem"],
    "say": null,
    "title": "Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü",
    "author": null
  }, {
    "types": null,
    "say": "Din kardeşi. Yol kardeşi.",
    "title": "Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri",
    "author": null
  }],
  "colloquialism": false,
  "tags": []
}]

Ana Değerler

Anahtar Anlamı
pronunciation okunuş
slang argo ise true değilse false
old eskimiş
etymon kelimenin kökeni ör: {name: "İngilizce",description: "test"} kelime kökeni yoksa Türkçe'dir
name kelimenin kendisi
casual_speech gündelik konuşma, teklifsiz konuşmada
type kelime türü (isim, sıfat vb.)
descriptions kelimeyle ilgili anlamlar

Açıklama (descriptions)

Anahtar Anlamı
types açıklamanın tüm türleri
say açıklamanın hakkında söylem
title açıklamanın kendisi
author say değerinde yazan betiği söyleyen kişi

Katkı

API tarafında yeterli olmadığını düşündüğüm yerler var mesela veriler güncellenmiyor ve güncellenme tarihleri kaydedilmiyor. TDK kelime sayfasından getirilen kelime tam anlamıyla modellenmedi. Örneğin o kelime ile ilgili deyimler kaydedilmiyor.

Eklenebilecek diğer özellikler

 • Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
 • Bilim ve Sanat Terimleri
 • Kişi Adları Sözlüğü
 • Yazım Kuralları

About

TDK service, Türkçe sözlük

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published