Branch: master
Clone or download
Latest commit 147a3df Oct 21, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archetypes
content
data/authors
layouts/shortcodes
static
themes General: adaugat pagina Contact separata cu link in nav Oct 20, 2018
util
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md General: modificat tagline, update TODO, update Readme cu info Oct 20, 2018
TODO.md
config.toml
urca-l.sh General: adăugat script pentru deployment Sep 7, 2018

README.md

Codul sursă pentru site-ul candaparerevista.ro

Instalare

[...] TODO mai mult conținut

Conţinut

Imagini

Pentru imagini, există 4 variante:

Varianta simplă

Fiecare imagine se introduce separat folosind sintaxa normală de markdown și va ocupa întreaga lățime a articolului:

text articol aici

![un titlu pentru imagine](sursa/imaginii.jpg)

text articol aici

Varianta simplă cu comentariu

Fiecare imagine se introduce separat folosind shortcode-ul built-in figure și va ocupa întreaga lățime a articolului:

text articol aici

{{< figure src="sursa/imaginii.jpg" caption="Comentariu ce va fi afișat sub imagine" >}}

text articol aici

Varianta imagini multiple cu comentariu opţional

Se foloseşte un shortcode custom figure-multi. Fiecare imagine trebuie trecută pe un rând separat, iar sursa imaginii, comentariul şi (opţional) descrierea "alt" vor fi separate de |, ca în exemplul de mai jos. Imaginile vor fi afişate câte 2 sau 3 pe un rând, cu înalţime fixă de 300 px şi laţime variabilă în funcţie de numărul lor şi de lăţimea ferestrei. De asemenea, fiecare imagine are ataşat şi un link către imaginea la rezoluţia originală.

text articol aici

{{< figure-multi
  "sursa/imaginii-1.jpg|Comentariu ce va fi afișat sub imaginea 1|Descriere opţională pentru imaginea 1"
  "sursa/imaginii-2.jpg|Comentariu ce va fi afișat sub imaginea 2"
  "sursa/imaginii-3.jpg|Comentariu ce va fi afișat sub imaginea 3|Descriere opţională pentru imaginea 2"
  "sursa/imaginii-4.jpg|Comentariu ce va fi afișat sub imaginea 4"
  "sursa/imaginii-5.jpg||Descrierea e obligatorie dacă lipseşte comentariul"
>}}

text articol aici

Varianta imagini multiple, cu comentariu opţional, imaginea locala nu este cropata si are link catre imaginea originala

Se foloseşte un shortcode custom figure-multi-ext. Fiecare imagine trebuie trecută pe un rând separat, iar sursa imaginii locale, sursa originlă, comentariul opțional și descrierea opțională "alt" vor fi separate de |, ca în exemplul de mai jos. Imaginile vor fi afişate pe cât posibil la dimensiunea reală, fără să fie cropate sau restrânse în alt fel. De asemenea, fiecare imagine are ataşat şi un link către sursa originală a imaginii.

text articol aici
{{< figure-multi-ext
  "sursa/imagine-locala-1.jpg|https://link.sursa.originala.a.imaginii-1|Comentariu opţional ce va fi afișat sub imaginea 1|Descriere opţională pentru imaginea 1"
  "sursa/imagine-locala-2.jpg|https://link.sursa.originala.a.imaginii-2|Comentariu opţional ce va fi afișat sub imaginea 2|Descriere opţională pentru imaginea 2"
>}}
text articol aici

Aside

Pentru a introduce o casetă de text separată de corpul articolului, trebuie folosit parţialul aside, astfel:

 • {{< aside >}} text aici {{< /aside >}}
 • {{% aside %}} text aici {{% /aside %}} cu deosebirea că a doua variantă procesează şi conţinutul markdown, ca de exemplu ## Header sau **bold**

Cod

[...] TODO mai mult conținut

Conţinutul postat

Articolele trebuie ţinute într-un director propriu, în directorul content, cu un fișier index.md obligatoriu ce conține front matter și articolul, plus directoare opţionale pentru conţinut adiţional (imagini, ataşamente), care vor fi folosite în articol. Împreună formează un Page Bundle, cu următoarea structură:

content/
├── nume-articol/
│  ├── images/
│  │  ├── image-1.jpg
│  │  ├── image-2.jpg
│  ├── gallery/
│  │  ├── image-1.jpg
│  │  ├── image-2.jpg
│  │  ├── image-3.jpg
│  │  ├── image-4.jpg
│  ├── index.md

Unde:

 • nume-articol - va deveni parte din url-ul articolului (slug): https://candaparerevista.ro/posts/nume-articol/
 • directoarele sunt opţionale şi păstrează resursele ce vor fi folosite în articol cu linkuri relative; exemplu inserare imagine: ![](images/image-1.jpg)
 • directorul gallery conține imaginile ce vor fi prezentate ca o galerie la sfârșitul articolului;
 • index.md - numele fişierului ce conţine front matter şi corpul articolului.

Cover image

Imaginea principală (cover), care va apărea pe card şi la începutul articolului, poate fi specificată în front matter prin două metode:

 • metoda clasică, cu referire directă: image: images/image-1.jpg
 • folosind Page Resources, sub variabila resources. Aceasta va fi citită în cod astfel: .Resources.GetMatch "cover-image".
 resources :
  - src: "images/image-1.jpg"
   name: "cover-image"

Dacă lipsește, pe carduri va fi afișată o imagine aleasă la întâmplare din setul de imagini default, iar în articol nu va fi afișat nimic.

Redimensionare imagini

Toate imaginile recunoscute ca page resources (aflate într-un bundle cu structura de mai sus) pot fi citite separat, iar imaginile pot fi și redimensionate astfel:

# citire toate imaginile
{{ range .Resources.ByType "image" }}
# redimensionare proportionala la latimea de 200 px
{{ $resizedImage := .Resize "200x" }} 

Dimensiunile pentru redimensionare sunt stabilite la nivel de site și stocate în config.toml:

 firstCardThumbSize = "x500"
 cardThumbSize = "x350"

Informații suplimentare

Hugo Page Bundles: https://gohugo.io/content-management/page-bundles Hugo Page Resources: https://gohugo.io/content-management/page-resources/ Hugo Image Processing: https://gohugo.io/content-management/image-processing/

[...] TODO mai mult conținut

Credits