Created index.html in Dutch language #8436

Merged
merged 2 commits into from Aug 5, 2014

Projects

None yet

2 participants

@githrdw
Contributor
githrdw commented Jul 17, 2014

Index.html file for "Getting started" ("Aan de slag")

@githrdw githrdw Created index.html in Dutch language
Index.html file for "Getting started" ("Aan de slag")
d5a6627
@redmunds redmunds commented on an outdated diff Jul 21, 2014
samples/nl/Aan-de-slag/index.html
+ <meta charset="utf-8">
+ <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
+ <title>AAN DE SLAG MET BRACKETS</title>
+ <meta name="description" content="Een interactieve handleiding voor Brackets">
+ <link rel="stylesheet" href="main.css">
+</head>
+<body>
+
+ <h1>AAN DE SLAG MET BRACKETS</h1>
+ <h2>Dit is uw gids!</h2>
+
+ <!--
+ GEMAAKT MET <3 EN JAVASCRIPT
+ -->
+
+ <p>Welkom bij een vroeg voorbeeld van Brackets, een nieuwe open-source editor voor de volgende generatie van het web. Wij zijn erg fan van de standaarden en willen een betere tool bouwen voor het bewerken van JavaScript, HTML en CSS en andere gerelateerde open web technologieën. Dit is ons knullige begin.
@redmunds
redmunds Jul 21, 2014 Contributor

Using Google Translate, "Dit is ons knullige begin." translates to "This is our clumsy start." which is negative (in English, anyway). Any way to make this more like the original meaning of "This is our humble beginning." ?

Google Translate suggests: "Dit is onze bescheiden begin."

@redmunds
Contributor

@githrdw Done with review. Just one question.

@redmunds redmunds self-assigned this Aug 4, 2014
@redmunds
Contributor
redmunds commented Aug 5, 2014

Thanks. Merging.

@redmunds redmunds merged commit 579c2c6 into adobe:master Aug 5, 2014

1 check passed

continuous-integration/travis-ci The Travis CI build passed
Details
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment