Cursus programmeren in Ruby
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.sass-cache/7a5dd6d72a9829e1aed66298a962cde9db9c76e6
Concept
_coffeescripts
_includes
_layouts
_less
_plugins
_posts
_site
_summerschool 2015
public
ruby
sinatra
summerschool
.gitignore
404.html
CNAME
Gruntfile.js
LICENSE.md
Procfile
README.md
TODO.md
_config.yml
about.md
blog.html
contact.md
cursus_programmeren.md
flickr.rb
hoi.txt
index.md
introductie.md
leren_programmeren.md
maillijst.txt
package.json
repl.html
rubyprog.sublime-project
rubyprog.sublime-workspace
summerschool2015.md

README.md

RubyProg

RubyProg. Cursus programmeren voor middelbare scholieren.

Deze cursus is ontwikkeld door Geert Kapteijns en Boris Ponsioen. Het materiaal is vrij te gebruiken onder de CC BY-NC 4.0 licentie --- je mag er alles mee doen, zolang het maar niet-commercieel is.

Alle kritiek is welkom. Mail naar ghkapteijns@gmail.com.

Meehelpen

Als je wilt meehelpen, moet je eerst een github account maken. Dan kun je deze repository "forken", ofwel kopiëren als eigen repository. Fork hier.

Vervolgens kun je dan aanpassingen maken en ons een pull request sturen.