Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

RubyProg

RubyProg. Cursus programmeren voor middelbare scholieren.

Deze cursus is ontwikkeld door Geert Kapteijns en Boris Ponsioen. Het materiaal is vrij te gebruiken onder de CC BY-NC 4.0 licentie --- je mag er alles mee doen, zolang het maar niet-commercieel is.

Alle kritiek is welkom. Mail naar ghkapteijns@gmail.com.

Meehelpen

Als je wilt meehelpen, moet je eerst een github account maken. Dan kun je deze repository "forken", ofwel kopiëren als eigen repository. Fork hier.

Vervolgens kun je dan aanpassingen maken en ons een pull request sturen.

About

Cursus programmeren in Ruby

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.