Web scraping http://finanse.wp.pl/waluty.html czyli aktualne kursy walut
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
.gitignore
LICENSE
README.md
kursywalut.py

README.md

#KursyWalut

Aplikacja do wyświetlania i przeliczania aktualnych kursów walut do polskich złotych czyli:

Web scraping http://finanse.wp.pl/waluty.html

Under development... might be not stable!

##Co aktualnie może program?

 • pobiera dane o aktualnych kursach i zmianie względem poprzedniego kursu dla walut EUR, CHF, USD i GBP ze strony http://finanse.wp.pl/waluty.html
 • pobiera godzinę i datę kursów i dodaje je do listy dictów
 • dodaje dane do listy dictów i wyświetla kursy w czytelnej formie
 • w przypadku uruchomienia programu z podaną wartością w PLN jako parametr, przelicza dodatkowo podaną kwotę na wyżej wymienione waluty
 • przelicza dowolną walutę na PLN (eg.: kursywalut 10 gbp)
 • przelicza dowolną walutę na inną dowolną (eg. kursywalut 10 chf usd)

##Funkcje, które zostaną dodane w najbliższej przyszłości:

 • praca w trybie daemona i gromadzenie danych w bazie SQLite3

##Dalsza przyszłość?

 • web scraping stron banków w celu pobierania i gromadzenia danych o kursach spłaty (kredyty hipoteczne)
 • pewnie pojawią się też inne pomysły - jestem otwarty na propozycje (mój email znajdziecie w moim profilu na GitHubie)

##Przykładowe działanie:

bart@wujeksamozuo:~$ kursywalut
$$$ KursyWalut 0.1 $$$

Pobieram dane...
Pobrałem dane!
Kursy z godz. 22:49, 14.11.2014 ze strony http://finanse.wp.pl/waluty.html:

Forex|EUR|4.22
Forex|CHF|3.52
Forex|USD|3.37
Forex|GBP|5.29
NBP |EUR|4.23
NBP |CHF|3.52
NBP |USD|3.39
NBP |GBP|5.32

bart@wujeksamozuo:~$ kursywalut 125
$$$ KursyWalut 0.1 $$$

Pobieram dane...
Pobrałem dane!
Kursy z godz. 22:49, 14.11.2014 ze strony http://finanse.wp.pl/waluty.html:

Forex|EUR|4.22
Forex|CHF|3.52
Forex|USD|3.37
Forex|GBP|5.29
NBP |EUR|4.23
NBP |CHF|3.52
NBP |USD|3.39
NBP |GBP|5.32

125 PLN po przeliczeniu:

Forex|EUR|29.62
Forex|CHF|35.51
Forex|USD|37.09
Forex|GBP|23.63
NBP |EUR|29.55
NBP |CHF|35.51
NBP |USD|36.87
NBP |GBP|23.50

bart@wujeksamozuo:~$ kursywalut 10 gbp
$$$ KursyWalut 0.1 $$$

Pobieram dane...
Pobrałem dane!
Kursy z godz. 22:49, 14.11.2014 ze strony http://finanse.wp.pl/waluty.html:

Forex|EUR|4.22
Forex|CHF|3.52
Forex|USD|3.37
Forex|GBP|5.29
NBP |EUR|4.23
NBP |CHF|3.52
NBP |USD|3.39
NBP |GBP|5.32

10 GBP po przeliczeniu na PLN:

Forex|GBP|52.90
NBP |GBP|53.20

bart@wujeksamozuo:~$ kursywalut 10 usd chf
$$$ KursyWalut 0.1 $$$

Pobieram dane...
Pobrałem dane!
Kursy z godz. 22:47, 28.11.2014 ze strony http://finanse.wp.pl/waluty.html:

Forex|EUR|4.18
Forex|CHF|3.47
Forex|USD|3.36
Forex|GBP|5.25
NBP |EUR|4.18
NBP |CHF|3.48
NBP |USD|3.36
NBP |GBP|5.28

10 USD po przeliczeniu na CHF:

Forex|CHF|9.68
NBP |CHF|9.66