New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

mailmap: V12.0.1 credits #14479

Merged
24 commits merged into from Apr 24, 2017

Conversation

Projects
None yet
1 participant
@swamireddy
Contributor

swamireddy commented Apr 12, 2017

DNM: V12.0.1 credits - updated the .orgnizationmap and .mailmap files

swamireddy added some commits Apr 12, 2017

mailmap: Lihongjie affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Chu Hua-Rong affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Shasha Lu affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Edwin F Boza affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 20, 2017

@dachary - Can you please review the above pull request?

Ubuntu Kylin <contact@ubuntukylin.com> Min Chen <minchen@ubuntukylin.com>
UMCloud <contact@umcloud.com> Jiaying Ren <mikulely@gmail.com>
UMCloud <contact@umcloud.com> Rongze Zhu <zrzhit@gmail.com>
UMCloud <contact@umcloud.com> ZVampirEM77 <enming.zhang@umcloud.com>

This comment has been minimized.

@ghost

ghost Apr 20, 2017

Enming Zhang ?

This comment has been minimized.

@swamireddy

swamireddy Apr 20, 2017

Contributor

Will update. Thanks

@@ -736,6 +756,7 @@ ZTE <contact@zte.com.cn> Luo Runbing <runsisi@zte.com.cn>
ZTE <contact@zte.com.cn> Xie Xingguo <xie.xingguo@zte.com.cn>
ZTE <contact@zte.com.cn> Shun Song <song.shun3@zte.com.cn>
ZTE <contact@zte.com.cn> Song Baisen <song.baisen@zte.com.cn>
ZTE <contact@zte.com.cn> tangwenjun3 <tang.wenjun3@zte.com.cn>

This comment has been minimized.

@ghost

ghost Apr 20, 2017

Tang Wenjun ?

This comment has been minimized.

@swamireddy

swamireddy Apr 20, 2017

Contributor

Will update. Thanks

@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 20, 2017

@dachary - Updated as suggested. Thanks Swami

@ghost

This comment has been minimized.

ghost commented Apr 20, 2017

When I run the script on your branch here is what I get:

Number of lines added and removed, by authors
   1	 18275 Sage Weil 
   2	 15281 Jason Dillaman 
   3	 10016 Chang Liu 
   4	 9043 Yehuda Sadeh 
   5	 8715 Abhishek Lekshmanan 
   6	 5488 Dongsheng Yang 
   7	 5350 John Spray 
   8	 2568 Mykola Golub 
   9	 2278 Kefu Chai 
  10	 2017 Venky Shankar 
  11	 1823 Loic Dachary 
  12	 1685 Victor Denisov 
  13	 1628 Nathan Cutler 
  14	 1468 Gui Hecheng 
  15	 1401 Igor Fedotov 
  16	 1213 Haomai Wang 
  17	  875 Bartłomiej Święcki 
  18	  680 Yan, Zheng 
  19	  665 Patrick Donnelly 
  20	  582 Yuri Weinstein 
  21	  501 Amir Vadai 
  22	  462 Samuel Just 
  23	  461 João Eduardo Luís 
  24	  445 Radoslaw Zarzynski 
  25	  417 Zhang Shaowen 
  26	  374 Matt Benjamin 
  27	  356 Luo Runbing 
  28	  272 Willem Jan Withagen 
  29	  267 wei xiao 
  30	  264 Ilya Dryomov 
  31	  261 Casey Bodley 
  32	  225 Xie Xingguo 
  33	  210 Pan Liu 
  34	  200 Yunchuan Wen 
  35	  162 Adam Kupczyk 
  36	  130 Song Baisen 
  37	  130 Barbora Ančincová 
  38	  123 David Disseldorp 
  39	  123 Chuanhong Wang 
  40	  98 Zack Cerza 
  41	  97 Danny Al-Gaaf 
  42	  92 Jan Fajerski 
  43	  90 Adam C. Emerson 
  44	  82 Bassam Tabbara 
  45	  73 wangzhengyong 
  46	  68 Ziye Yang 
  47	  68 David Zafman 
  48	  66 Xiaoxi Chen 
  49	  65 Orit Wasserman 
  50	  61 Vikhyat Umrao 
  51	  57 Guillaume Abrioux 
  52	  56 Sarit Zubakov 
  53	  54 Adir Lev 
  54	  51 optimistyzy 
  55	  49 Robin H. Johnson 
  56	  49 Nikita Gerasimov 
  57	  48 Erwan Velu 
  58	  47 Wido den Hollander 
  59	  44 Ma Jianpeng 
  60	  36 Saumay Agrawal 
  61	  32 Ken Dreyer 
  62	  30 Mingxin Liu 
  63	  26 lu.shasha 
  64	  25 Zhiqiang Wang 
  65	  23 Dan Mick 
  66	  23 Brad Hubbard 
  67	  21 Jiaying Ren 
  68	  20 lvshuhua 
  69	  19 Drunkard Zhang 
  70	  18 Greg Farnum 
  71	  15 Ali Maredia 
  72	  12 Jing Wenjun 
  73	  11 Zhang Zezhu 
  74	  11 Dave Chen 
  75	  11 Dan van der Ster 
  76	  10 Zhi Zhang 
  77	  10 Ren Huanwen 
  78	  10 lihongjie 
  79	   9 tangwenjun 
  80	   9 Pavan Rallabhandi 
  81	   9 hrchu 
  82	   8 Jenkins 
  83	   7 Tamil Muthamizhan 
  84	   7 Michal Jarzabek 
  85	   6 Tang Jin 
  86	   6 Tahia Khan 
  87	   6 Sébastien Han 
  88	   6 DanielBar-On 
  89	   6 Alexey Sheplyakov 
  90	   5 Ning Yao 
  91	   5 Boris Ranto 
  92	   4 Kyr Shatskyy 
  93	   4 Jie Wang 
  94	   4 haodong.tang 
  95	   4 Gu Zhongyan 
  96	   4 Ganesh Mahalingam 
  97	   4 Edwin F. Boza 
  98	   3 Zhao Chao 
  99	   3 shiqi <1454927420@qq.com>
  100	   3 Li Wang 
  101	   3 Josh Durgin 
  102	   2 ZVampirEM77 
  103	   2 Yankun Li 
  104	   2 Wei Jin 
  105	   2 Taeksang Kim 
  106	   2 Ruben Kerkhof 
  107	   2 Ronak Jain 
  108	   2 Owen Synge 
  109	   2 Michael Eischer 
  110	   2 Liu Yang 
  111	   2 hechuang 
  112	   2 Gaurav Kumar Garg 
  113	   2 craigchi 
  114	   1 Shinobu Kinjo 
  115	   1 Jos Collin 
  116	   1 Henrik Korkuc 

Number of lines added and removed, by organization
   1	 58112 Red Hat 
   2	 11021 SUSE 
   3	 10026 Tencent 
   4	 6267 Mirantis 
   5	 5488 Easystack 
   6	 2000 China Mobile 
   7	 1270 XSky 
   8	  875 OVH 
   9	  855 ZTE 
  10	  663 Unaffiliated 
  11	  272 Digiware 
  12	  267 Linaro 
  13	  216 Istuary Innovation Group 
  14	  207 Kylin Cloud 
  15	  127 Intel 
  16	  116 Mellanox 
  17	  97 Deutsche Telekom 
  18	  82 Quantum Corporation 
  19	  66 Ebay 
  20	  49 Oracle 
  21	  49 DreamHost 
  22	  47 Wido 42on 
  23	  26 EISOO 
  24	  11 CERN 
  25	   9 Walmart Labs 
  26	   9 tangwenjun 
  27	   9 Chunghwa Telecom 
  28	   7 UnitedStack 
  29	   5 Eayun 
  30	   4 ESPOL 
  31	   3 shiqi <1454927420@qq.com>
  32	   2 ZVampirEM77 
  33	   2 Wanda ffan 
  34	   2 Inktank 
  35	   2 FAU 
  36	   1 Uber 

Commits, by authors
   1	  309 Sage Weil 
   2	   74 Kefu Chai 
   3	   66 John Spray 
   4	   59 Loic Dachary 
   5	   44 Yehuda Sadeh 
   6	   44 Jason Dillaman 
   7	   44 Dongsheng Yang 
   8	   31 Chang Liu 
   9	   26 Yan, Zheng 
  10	   25 Patrick Donnelly 
  11	   24 Haomai Wang 
  12	   19 Gui Hecheng 
  13	   18 Matt Benjamin 
  14	   17 Willem Jan Withagen 
  15	   16 Nathan Cutler 
  16	   16 Danny Al-Gaaf 
  17	   14 Pan Liu 
  18	   14 Igor Fedotov 
  19	   14 Casey Bodley 
  20	   13 Xie Xingguo 
  21	   13 Mykola Golub 
  22	   11 Venky Shankar 
  23	   10 Zack Cerza 
  24	   10 Song Baisen 
  25	   10 Radoslaw Zarzynski 
  26	   9 Drunkard Zhang 
  27	   9 Adam C. Emerson 
  28	   9 Abhishek Lekshmanan 
  29	   8 Zhang Shaowen 
  30	   8 wangzhengyong 
  31	   8 Samuel Just 
  32	   8 Ma Jianpeng 
  33	   8 Jiaying Ren 
  34	   6 David Zafman 
  35	   5 Sarit Zubakov 
  36	   5 Mingxin Liu 
  37	   5 João Eduardo Luís 
  38	   5 Dan Mick 
  39	   4 Yunchuan Wen 
  40	   4 Xiaoxi Chen 
  41	   4 Vikhyat Umrao 
  42	   4 Ilya Dryomov 
  43	   4 Barbora Ančincová 
  44	   4 Adam Kupczyk 
  45	   3 Zhang Zezhu 
  46	   3 Orit Wasserman 
  47	   3 optimistyzy 
  48	   3 Ken Dreyer 
  49	   3 Jing Wenjun 
  50	   3 Greg Farnum 
  51	   3 David Disseldorp 
  52	   3 Brad Hubbard 
  53	   3 Boris Ranto 
  54	   3 Adir Lev 
  55	   2 Ziye Yang 
  56	   2 Zhiqiang Wang 
  57	   2 Wido den Hollander 
  58	   2 tangwenjun 
  59	   2 Tahia Khan 
  60	   2 Saumay Agrawal 
  61	   2 Robin H. Johnson 
  62	   2 Pavan Rallabhandi 
  63	   2 lvshuhua 
  64	   2 lu.shasha 
  65	   2 Luo Runbing 
  66	   2 Jie Wang 
  67	   2 Erwan Velu 
  68	   2 Edwin F. Boza 
  69	   2 DanielBar-On 
  70	   2 Chuanhong Wang 
  71	   2 Bartłomiej Święcki 
  72	   2 Amir Vadai 
  73	   1 ZVampirEM77 
  74	   1 Zhi Zhang 
  75	   1 Zhao Chao 
  76	   1 Yuri Weinstein 
  77	   1 Yankun Li 
  78	   1 wei xiao 
  79	   1 Wei Jin 
  80	   1 Victor Denisov 
  81	   1 tangwenjun3 
  82	   1 Tang Jin 
  83	   1 Tamil Muthamizhan 
  84	   1 Taeksang Kim 
  85	   1 shiqi <1454927420@qq.com>
  86	   1 Shinobu Kinjo 
  87	   1 Sébastien Han 
  88	   1 Ruben Kerkhof 
  89	   1 Ronak Jain 
  90	   1 Ren Huanwen 
  91	   1 Owen Synge 
  92	   1 Ning Yao 
  93	   1 Nikita Gerasimov 
  94	   1 Michal Jarzabek 
  95	   1 Michael Eischer 
  96	   1 Li Wang 
  97	   1 Liu Yang 
  98	   1 lihongjie 
  99	   1 Kyr Shatskyy 
  100	   1 Josh Durgin 
  101	   1 Jos Collin 
  102	   1 Jenkins 
  103	   1 Jan Fajerski 
  104	   1 hrchu 
  105	   1 Henrik Korkuc 
  106	   1 hechuang 
@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 20, 2017

@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 20, 2017

@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 21, 2017

@dachary - Can you please check now? (expect "shiqi 1454927420@qq.com" rest all fixed)

..
Commits by organizations
1 765 Red Hat contact@redhat.com
2 44 Easystack contact@easystack.cn
3 43 Mirantis contact@mirantis.com
4 41 China Mobile contact@chinamobile.com
5 35 Unaffiliated no@organization.net
6 35 SUSE contact@suse.com
7 32 XSky contact@xsky.com
8 32 Tencent contact@tencent.com
9 31 ZTE contact@zte.com.cn
10 17 Digiware contact@digiware.nl
11 16 Deutsche Telekom contact@telekom.de
12 15 Istuary Innovation Group contact@istuary.com
13 12 Intel contact@intel.com
14 10 Mellanox contact@mellanox.com
15 7 Kylin Cloud contact@kylin-cloud.com
16 4 Ebay contact@ebay.com
17 3 Tang Wenjun tang.wenjun3@zte.com.cn
18 2 Wido 42on contact@42on.com
19 2 Walmart Labs contact@walmartlabs.com
20 2 UnitedStack contact@unitedstack.com
21 2 OVH ceph@ovh.net
22 2 ESPOL contact@espol.edu.ec
23 2 EISOO contact@eisoo.com
24 2 Eayun contact@eayun.com
25 2 DreamHost contact@dreamhost.com
26 1 Wanda ffan contact@wanda.cn
27 1 UMCloud contact@umcloud.com
28 1 Uber contact@uber.com
29 1 shiqi 1454927420@qq.com
30 1 Quantum Corporation info@quantum.com
31 1 Oracle contact@oracle.com
32 1 Linaro contact@linaro.org
33 1 Inktank contact@inktank.com
34 1 FAU contact@fau.de
35 1 Chunghwa Telecom contact@cht.com.tw
36 1 CERN contact@cern.ch

@ghost

This comment has been minimized.

ghost commented Apr 21, 2017

These still need fixing:

Number of lines added and removed, by organization
...
  26	   9 Tang Wenjun 
  31	   3 shiqi <1454927420@qq.com>
Reviews, by organizations (one review spans multiple commits)
...
   7	   2 Yuri Weinstein 
  15	   1 Nathan Cutler 
  16	   1 Ian Colle 

You need to resolve the conflict before this is merged.

@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 21, 2017

@dachary - now looks clean.

@@ -258,7 +259,7 @@ Min Chen <minchen@ubuntukylin.com>
MingXin Liu <mingxin.liu@kylin-cloud.com> <mingxinliu@ubuntukylin.com>
Mingyue Zhao <zhao.mingyue@h3c.com>
Mykola Golub <mgolub@mirantis.com> <mgolub@zhuzha.mirantis.lviv.net>
Nathan Cutler <ncutler@suse.com>

This comment has been minimized.

@ghost

ghost Apr 21, 2017

You need to keep

Nathan Cutler <ncutler@suse.com> 

and add

Nathan Cutler <ncutler@suse.com> <nculter@suse.com>

after it.

This comment has been minimized.

@swamireddy

swamireddy Apr 21, 2017

Contributor

Updated as above.

.mailmap Outdated
@@ -364,6 +365,7 @@ Sushma Gurram <sushma.gurram@sandisk.com>
Swami Reddy <swami.reddy@ril.com> <swamireddy@gmail.com>
Sylvain Munaut <s.munaut@whatever-company.com> <tnt@246tNt.com>
Takeshi Miyamae <miyamae.takeshi@jp.fujitsu.com>
Tang Wenjun <tang.wenjun3@zte.com.cn>

This comment has been minimized.

@ghost

ghost Apr 21, 2017

Duplicate Tang Wenjun

This comment has been minimized.

@swamireddy

swamireddy Apr 21, 2017

Contributor

Removed the duplicated one.

@@ -372,6 +374,7 @@ Tamil Muthamizhan <tmuthami@redhat.com>
Tamil Muthamizhan <tmuthami@redhat.com> <tmuthamizhan@MacBook-Air.local>
Tamil Muthamizhan <tmuthami@redhat.com> <tamil@magna002.ceph.redhat.com>
Tang Jin <tang.jin@istuary.com>
Tang Wenjun <tang.wenjun3@zte.com.cn>

This comment has been minimized.

@ghost

ghost Apr 21, 2017

Duplicate Tang Wenjun

This comment has been minimized.

@swamireddy

swamireddy Apr 21, 2017

Contributor

Updated.

This comment has been minimized.

@swamireddy

swamireddy Apr 21, 2017

Contributor

@dachary - Hope, all fixed, can you please check?

swamireddy added some commits Apr 12, 2017

mailmap: Michael Eischer affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Ziye Yang affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: wei xiao affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: DanielBar-On affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Nikita Gerasimov affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Guillaume Abrioux affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Jos Collin affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Tang Wenjun affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: hechuang affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Taeksang Kim affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Tahia Khan affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Saumay Agrawal affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Enming Zhang affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: craigchi affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: haodong tang affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Kyr Shatskyy affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>

swamireddy added some commits Apr 21, 2017

mailmap: Ian Colle affiliation
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Nathan Cutler name normalization
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
mailmap: Yuri Weinstein name normalization
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
@ghost

This comment has been minimized.

ghost commented Apr 21, 2017

It looks good. Now please resolve the conflict.

@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 24, 2017

@ghost

This comment has been minimized.

ghost commented Apr 24, 2017

The .organizationmap conflict is still here

mailmap: shiqi name normalization
Signed-off-by: M Ranga Swami Reddy <swamireddy@gmail.com>
@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 24, 2017

@ghost ghost changed the title from DNM: V12.0.1 credits to mailmap: V12.0.1 credits Apr 24, 2017

@ghost ghost added the documentation label Apr 24, 2017

@ghost

ghost approved these changes Apr 24, 2017

@swamireddy

This comment has been minimized.

Contributor

swamireddy commented Apr 24, 2017

check

@ghost

This comment has been minimized.

ghost commented Apr 24, 2017

jenkins test this please

@ghost ghost merged commit 27445ce into ceph:master Apr 24, 2017

3 checks passed

Signed-off-by all commits in this PR are signed
Details
Unmodifed Submodules submodules for project are unmodified
Details
default Build finished.
Details

This issue was closed.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment