Skip to content

chitanka/biblioman

master
Switch branches/tags
Code

Библиоман е проект за създаване на пълно описание на всички книги, издадени на български език.

Requirements

  • ImageMagick