Skip to content
main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project-MOS

Hier vind u de handleiding voor het auotmatisch overschrijven van de Siemens planning naar de MOS planning. Deze handleiding is ook te vinden in de bestanden 'Handleiding' en 'README.md'.

Klik op onderstaand icoon 'launch binder' om door te gaan naar de omgeving waar de automatisering uitgevoerd kan worden.

Binder

MOS planning overschrijven

Dit scipt is verantwoordelijk voor het automatisch overschrijven van de Siemens planning naar de project planning. Om gebruik te maken van deze automatisering hoeft u niets aan te passen in dit script, maar wordt er wel gevraagd planningen te upload. Hoe u dat moet doen wordt hieronder uitgelegd.

Stappen voor het runnen van de automatisering

1. Navigeer naar de map 'Siemens planning.'
2. Klik op 'Upload' (rechtsboven in uw scherm) en upload de weekplanning die u wilt verwerken.
3. Naviveer vervolgens naar de map 'MOS planning.'
4. Upload het document 'Planning Jobs + Capaciteit 2020.xlsx' volgens de wijze uit stap 2.
5. Wanneer alle documenten geüpload zijn, kunt u de automatisering (run.ipynb) starten door uit het 
   dropdown menu 'Kernel' de optie 'Restart & Run All' te selecteren (zie onderstaande afbeelding), waarna 
   u op de rode knop klikt. 

alt text

Na de automatisering

Wanneer de automatisering is afgerond, krijgt u hier een bericht van te zien. Vervolgens kunt u het bestand 'Planning Jobs + Capaciteit 2020.xlsx' ophalen volgens de volgende stappen:

1. Navigeer naar de map 'MOS planning.'
2. Klik op het lege vierkantje dat voor de naar van het bestand staat.
3. Klik op 'Downloaden' (in de nieuwe rij opties voor mogelijke acties boven aan het scherm).

Nadat u het bestand geeft gedownload kunt u de browser volledig sluiten.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published