Duden virallinen Handbook-aineisto, joka synkronoituu WordPressistä wp-github-syncin avulla.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_pages Syncing _pages/toimistotila.md from WordPress at https://handbook.dud… Dec 5, 2018
README.md Update README Oct 25, 2018

README.md

Handbook

Handbook on Duden virallinen operointimanuaali, joka toimii pohjana kaikelle toiminnalle. Handbookin on tarkoitus elää ja kehittyä yrityksen mukana.

Tämä on ainoa Duden GitHub-repo suomeksi, koska sisältö on pelkkää tekstiä Markdown-muodossa sekä WordPressissä raakatekstinä ja HTML:nä.

WordPress GitHub Sync & avoin lähdekoodi

Handbookin sisältö synkronoituu WordPressin ja GitHubin välillä wp-github-sync-lisäosan avulla. Näin sisältöä pystyy päivittelemään koko tiimi kumpaa kautta tahansa ja kaikki muutokset näkyvät avoimena maailmalle.

Koska olemme vahvasti open sourcea kannattava yritys, haluamme tuoda myös toimintamallimme avoimesti esille. Täältä GitHubista näet jokaisen pienenkin Handbookiin tehdyn muutoksen.

Handbook WordPress-stackin ja teeman koodi

Tekstisisällön lisäksi myös koodi on avointa lähdekoodia ja löytyy omasta repostaan digitoimistodude/handbook-code.