Permalink
Browse files

Polish translation updated (after [10678])

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@10680 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent e2d66e7 commit 95477d7a80a7b20647a37e652d7f41b4d59b4b80 Jarek Zgoda committed May 6, 2009
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
50 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-27 11:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-06 09:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -266,15 +266,15 @@ msgstr "Ten miesiąc"
msgid "This year"
msgstr "Ten rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "No"
msgstr "Nie"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
@@ -320,7 +320,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:306
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:384
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -543,7 +543,6 @@ msgid "Run the selected action"
msgstr "Wykonaj wybraną akcję"
#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
msgstr "Szukaj"
@@ -703,6 +702,10 @@ msgstr "Moje akcje"
msgid "None available"
msgstr "Brak"
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:72
+msgid "Unknown content"
+msgstr "Zawartość nieznana"
+
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
msgid ""
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
@@ -751,6 +754,10 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Pokaż wszystko"
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Search"
+msgstr "Szukaj"
+
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
@@ -1793,7 +1800,7 @@ msgstr "Błędny typ geometrii."
#: contrib/gis/forms/fields.py:20
msgid ""
-"An error occurred when transforming the geometryto the SRID of the geometry "
+"An error occurred when transforming the geometry to the SRID of the geometry "
"form field."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas przekształcania geometrii do SRID pola formularza "
@@ -3989,11 +3996,11 @@ msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:862
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:863
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:863
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:864
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
@@ -4037,21 +4044,21 @@ msgstr "Wpisz poprawny URL."
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: forms/fields.py:624 forms/fields.py:702
+#: forms/fields.py:625 forms/fields.py:703
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:798
+#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:863
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
-#: forms/fields.py:891
+#: forms/fields.py:892
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: forms/fields.py:901
+#: forms/fields.py:902
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki."
@@ -4060,25 +4067,32 @@ msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:299 forms/models.py:308
+#: forms/models.py:363
+#, python-format
+msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
+msgstr ""
+"Wartości w %(field_name)s muszą być unikalne dla wyszukiwań %(lookup)s "
+"w %(date_field)s"
+
+#: forms/models.py:377 forms/models.py:385
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:673
+#: forms/models.py:738
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:728
+#: forms/models.py:793
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:799
+#: forms/models.py:864
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:801
+#: forms/models.py:866
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."

0 comments on commit 95477d7

Please sign in to comment.