Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
bin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkçe Deasciifier

Deasciifier yabancı metinleri Türkçeye çevirmenize yarayan bir uygulamadır.

Gereksinimler

  • Mac OS X
  • node / npm

Yükleme

npm install deasciifier -g

Yüklemeyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki pencereye onay verin:

Service Install

Kullanım

$ echo "Nasilsiniz?" | deasciify
Nasılsınız?
$ echo "Saka mi bu?" | deasciify
Şaka mı bu?

Node.js Kullanımı

var Deasciifier = require("deasciifier");

var deascii = new Deasciifier();
deascii.deasciify("Nasilsiniz?"); //=> Nasılsınız?
deascii.deasciify("Saka mi bu?"); //=> Şaka mı bu?

Lisans

MIT


Turkish text deasciifier and asciifier JavaScript library. Deasciifier code directly converted by Mustafa Emre Acer from Dr. Deniz Yuret's Emacs Turkish Extension: http://www.denizyuret.com/turkish

About

Deasciifier yabancı metinleri Türkçeye çevirmenize yarayan bir uygulamadır.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published