@fastmonkeys

Fast Monkeys

Loading…

JavaScript 0 0

kore

Updated

Python 97 29

sentry-on-heroku

Sentry on Heroku

Updated

Python 6 2

kuulemma

Kerrokantasi on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jossa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja kommentoitavina, ja niistä tuotetaan raportit ja yhteenvedot valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön.

Updated

HTML 0 1

angular-circles

forked from ActivKonnect/angular-circles

Ultra basic directive to use github.com/lugolabs/circles in your AngularJS projects

Updated

Python 3 0

netvisor.py

Python wrapper for the Netvisor API

Updated

stellar

Fast database snapshot and restore tool for development

Updated

dev-guide

Web development guide for Python, Javascript, Git, Sublime etc.

Updated

PLpgSQL 1 0

sqlalchemy-tutorial

Updated

Python 0 0

betterimportpackages

Sublime Text 3 Plugin that helps with Python imports

Updated

offline

forked from HubSpot/offline

Automatically display online/offline indication to your users. #hubspot-open-source

Updated

Python 0 0

pontus

Flask utility for signing Amazon S3 POST requests and validating Amazon S3 files.

Updated

JavaScript 4 0

angular-ahdin

Lossy image file compression service for AngularJS applications

Updated

JavaScript 1 0

angular-vilautin

AngularJS powered flash notification service for easily showing flash notifications.

Updated

Python 2 0

cicli

A tool for managing CircleCI builds. Integrates with Git.

Updated

fastmonkeys.github.io

Updated

sphinx_rtd_theme

forked from snide/sphinx_rtd_theme

Sphinx theme for readthedocs.org

Updated

Python 0 3

isthetoiletfree

forked from madebymany/isthetoiletfree

Updated

Python 5 3

python-verkkomaksut

Updated